Leeuwendaal start interim community voor culturele sector

07 juni 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Leeuwendaal is een interim community begonnen gericht op de culturele sector. De managers en bestuurders van Leeuwendaal C, zoals de community heet, komen zelf voort uit de sector. “Organisaties in de culturele sector dienen net zo professioneel en zakelijk te worden geleid als alle andere. Dat staat buiten kijf. Maar het draait in culturele organisaties niet alleen om harde KPI’s. Wie de bijzonderheden en de gevoeligheden van de sector niet kent, is (onbedoeld) al gauw een olifant in de porseleinkast.”

Douwe Wijbenga, Directeur Werving & Search en Interim-management bij Leeuwendaal, geeft aan dat de nieuwe community een gat in de markt opvult: “Leeuwendaal C is ontstaan vanuit de behoefte aan interim-managers en interim-bestuurders met hart voor de culturele sector. Mensen die vanuit hun diepgevoelde betrokkenheid en met lef en visie de sector echt vooruit kunnen helpen. Leeuwendaal C staat voor kwaliteit én continuïteit.”

“De culturele sector is even boeiend als complex”, vult mede-initiatiefnemer Arnoud van Aalst aan. “Dat vereist inzicht in de sector, in de mensen die er werkzaam zijn en in de bedrijfsprocessen. Leeuwendaal C is een community van ervaren cultuurprofessionals die de sector van binnenuit kennen. Door deze specifieke kennis en ervaring te bundelen met die van Leeuwendaal hebben we een netwerk gevormd dat uniek is in de culturele sector.” 

Leeuwendaal start interim community voor culturele sector

Leeuwendaal benadrukt de bijzondere kenmerken van de cultuursector: “De kwetsbare kracht van cultuur vraagt om leiders die niet alleen de prijs der dingen kennen, maar vooral ook hun waarde. De interimmers van Leeuwendaal zijn sensitief en weten het beste uit ieders talent te halen. Ze kennen het werkveld, doorzien de problematiek en boeken resultaat. De culturele sector is hen dierbaar en zij werpen al hun talenten en ervaring in de strijd om deze te versterken met duurzame oplossingen.”

Cultuur en organisatieontwikkeling

Leeuwendaal C gaat zich onder meer inzetten voor musea, theaters, podia, bibliotheken en centra voor de kunsten. De interimmers zullen zich buigen over vraagstukken rondom thema’s als leiderschap, organisatieontwikkeling, governance en diversiteit. Naast dat ze allen beschikken over jarenlange ervaring binnen de cultuur, worden ze volgens Leeuwendaal tevens verbonden door hun gedeelde visie op organisatieontwikkeling: “Zij zien het talent van de mensen die samen de organisatie vormen als de drijvende kracht. Door alle aanwezige talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en maximaal te benutten, komen mensen, teams en culturele organisaties tot bloei.” 

Daarnaast wordt gewezen op de kracht die uitgaat van de combinatie van organisatiekunde en ervaring binnen de sector: “In de aanpak die de Leeuwendaal C-interimmers kiezen, is beschouwing en analyse cruciaal. Ze acteren niet uit ‘gierende haast’ maar waken nadrukkelijk over kwaliteit en zorgvuldigheid. Ze acteren vanuit overzicht en rust.” Hierbij noemt Leeuwendaal de aandacht die de interimmers hebben voor de behoeften en de mening van de medewerkers – waardoor ze draagkracht creëren voor veranderingen –, hun politieke sensitiviteit en ervaring met bestuurlijke besluitvorming en hun bedrevenheid in stakeholdermanagement.

Tot slot wijst Leeuwendaal erop dat de aangeboden managers en bestuurders in nauwe verbinding staan met de meer dan 170 adviseurs van het Haagse HR-bureau, dat actief is binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg: “De interimmers kunnen op elk moment sparren met onze coaches, psychologen, juristen, organisatieadviseurs en specialisten op het gebied van functioneren en belonen en (arbeidsmarkt)communicatie.”