Business Analyse opleiding levert pijlers voor digitalisering en verandering

16 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Novius heeft een nieuwe training in het leven geroepen, de Business Analyse opleiding. Senior Business Consultant Peter Buijs geeft toelichting: “Een goede businessanalyse levert de essentiële bouwstenen voor digitalisering en verandering.”

Als specialist in businesstransformatie helpt Novius opdrachtgevers met het naar het volgende niveau brengen van hun organisatie. Hierin speelt digitalisering vandaag de dag vaak een cruciale rol. “Veel van onze klanten zijn bezig met het digitaliseren van hun processen”, vertelt Buijs. “Dit vraagt om slimme gestroomlijnde processen, optimale ondersteuning met applicaties en inzicht in de data die gebruikt en gecreëerd wordt. Een goede businessanalyse levert hiervoor de essentiële bouwstenen in de vorm van requirements, procesontwerp en een datamodel die goed op elkaar aansluiten. Vorig jaar hebben wij hiervoor al het Novius-raamwerk voor businessanalyse gelanceerd. Het doel van deze training is om dit praktisch te gaan gebruiken.

Hij geeft aan dat de training zich richt op businessanalisten, procesontwerpers en informatieanalisten die zich breder willen ontwikkelen: “Zij leren de meest voorkomende methoden en technieken in het vakgebied in samenhang toe te passen. Hierdoor hebben zij meer begrip van elkaars vakgebied en kunnen zij in de praktijk ook beter met elkaar samenwerken. Wij merken dat hier bij deze doelgroep, soms een latente, opleidingsbehoefte ligt.” Gedurende de training leren de deelnemers onder meer veranderdoelen scherp te stellen, heldere requirements op te stellen, een goed ontwerp te maken van het beoogde proces en de beginselen voor het maken van een logisch datamodel.

Tijdens de opleiding wordt vooral veel aandacht besteed aan het ontwerpen van een functioneel procesontwerp. “Of je nu agile werkt of meer waterval, een goed beeld van wat de organisatie wil bereiken en waarom helpt enorm in het gefocust werken aan een (IT-)verandering”, legt Buijs uit. “De kracht zit in het combineren van requirements en user stories in tekst geschreven en grafische modellen. Deze modellen kunnen gebruikt worden om de volgorde van de user stories te verbeelden en scherp te krijgen welke informatie de organisatie hiervoor nodig heeft.”

Business Analyse Opleiding levert de pijlers voor digitalisering en verandering

“Het combineren van deze technieken geeft scherpte in wat we precies bedoelen”, vervolgt hij. “Het geeft inzicht in wat er nog ontbreekt en biedt hulp bij het prioriteren – wat hebben we echt nodig? Bij veranderingen waar IT een belangrijke rol speelt gaat het enerzijds om details – wat moet de applicatie precies doen? – en anderzijds om het grotere plaatje – hoe zorgen we ervoor dat het proces geheel uitgevoerd kan worden? Requirements en modellen ondersteunen in deze communicatie tussen de verschillende betrokken teamleden.”

Best practice procesontwerp

Een best practice procesontwerp bestaat volgens Buijs uit drie belangrijke elementen: “Ten eerste: Wat verwacht de klant? Een proces levert een resultaat op. Je kunt pas een procesontwerp maken van een proces als je scherp hebt wat de klant belangrijk vindt. Wil hij maatwerk of is een standaardproduct of -dienst ook goed? Welke levertijd verwacht hij? Welke kwaliteit verwacht hij? Zorg dat je dit helder hebt voordat je het proces gaat ontwerpen.” 

“Ten tweede: focus op toegevoegde waarde. Activiteiten in het proces moeten een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor de klant. Wij merken dat organisaties onbewust veel activiteiten uitvoeren die geen waarde toevoegen maar in de tijd wel onderdeel zijn geworden van de werkwijze. Houd deze kritisch tegen het licht wanneer je het proces herontwerpt. Dit voorkomt dat je de verkeerde activiteiten gaat automatiseren en zorgt ervoor dat een eerste oplevering van het digitale proces sneller gerealiseerd kan worden. Bovendien bevordert het elimineren van onnodige activiteiten de efficiëntie van het proces.” 

“En tot slot: zorg dat je niet alleen een slim en digitaal proces ontwerpt, maar dat je ook direct al nadenkt over hoe het proces bestuurd kan worden. Definieer middels welke indicatoren je weet of je aan de verwachting van de klant voldoet en tegelijkertijd het proces efficiënt uitvoert.” 

Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden en zich inschrijven voor de opleiding. Aan het einde van de vierdaagse training beschikken de deelnemers volgens Buijs over de kennis en vaardigheden om een effectieve businessanalyse uit te voeren. “Zo ontwikkelen ze een feeling bij het logisch indelen van processen – oftewel bij de procesarchitectuur –, kunnen ze vanuit die architectuur processen ontwerpen, zijn ze in staat requirements af te leiden van processen en de klantbehoefte, weten ze hoe ze de meest gangbare functionele modellen moeten maken en ontwikkelen ze een helder begrip van hoe verschillende methoden en technieken met elkaar samenhangen.”