Rijnmondregio en Brabant de krachtigste logistieke hotspots

02 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant en Midden-Noord-Brabant zijn de beste logistieke hotspots van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Buck Consultants International. 

De onderzoekers van Buck Consultants International (BCI) hebben gekeken naar hoe efficiënt, effectief en kansrijk een logistieke regio is. Daarbij is niet alleen de huidige stand van zaken onder de loep genomen, maar is ook gekeken naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s. Hiermee willen de onderzoekers bedrijven helpen – die bijvoorbeeld overwegen of ze een nieuw distributiecentrum opzetten (of een bestaande uitbreiden) – of logistieke aanbieders ondersteunen die een rol spelen in het ecosysteem.

Groot-Rijnmond #1: veel toekomstpotentie

René Buck, directeur van BCI, geeft aan dat Groot-Rijnmond vaak wordt getypeerd als een “doorgangshaven”, maar dat er meer potentie schuilgaat in de regio. Zo beschikt de regio Rotterdam-Rijnmond volgens de onderzoekers over het “meest krachtige en veelzijdige logistieke ecosysteem”, in verhouding tot alle andere regio’s in ons land. Hierbij wordt vooral gewezen op de “combinatie van zeehavenlogistiek en nationale versdistributie”.

Rotterdam-Rijnmond is daarnaast een van de grootste stedelijke gebieden van ons land, met daaraan gekoppeld een vraag naar stadslogistiek, schrijven de onderzoekers. Voor magazijnen en logistieke dienstverleners is de regio voor de toekomst bovendien aantrekkelijk door de aanwezige zeehaven. Ten slotte wijzen de onderzoekers op het grote aanbod van arbeidskrachten in de regio en de logistieke opleidingsmogelijkheden die voorhanden zijn. Deze factoren maken dat de regio vanuit een arbeidsmarktperspectief goed scoort.

Toch is het opvallend dat in het onderzoek van BCI de regio Rotterdam-Rijnmond zo goed uit de verf komt, waar deze in andere ranglijsten beduidend minder lijkt te scoren. In de Logistieke hotspot-ranking van Logistiek.nl bijvoorbeeld, wist de regio slechts een plek in de top-20 te bemachtigen. Kees Verweij, partner bij BCI, verklaart het verschil met andere lijstjes door te wijzen op de de toekomstgerichte onderzoeksmethodiek en de daarin meegewogen indicatoren: “Er is vooral gekeken naar logistieke ecosystemen, dus niet alleen naar de huidige stand van zaken, maar ook naar de toekomstige potentiële kracht van de logistieke regio’s in Nederland voor het vestigen en uitbreiden van distributiecentra.” 

Rijnmondregio en Brabant de krachtigste logistieke hotspots

West-Noord-Brabant en Midden-Noord-Brabant op #2 en #3

De logistieke hot spots West-Noord-Brabant, Midden-Noord-Brabant en Noord-Limburg volgen op respectievelijk plaatsen 2, 3 en 4 in de ranking van regionale logistieke ecosystemen. De Brabantse regio’s komen hierbij iets beter uit de verf, omdat ze centraler gelegen zijn en daarmee aantrekkelijk voor nationale distributie, schrijven de onderzoekers. Als locatie voor Europese Distributiecentra laten de drie regio’s soortgelijke scores zien. Ook wijzen de onderzoekers erop dat de drie regio’s ook voor e-commerce activiteiten in de belangstelling staan, vooral omdat er onder beroepsbevolking “veel feeling met logistiek” is. 

Op de vijfde en zesde plek in de ranglijst van regionaal logistieke regio’s staan Zuid-Oost-Brabant en Groot-Amsterdam. Zuid-Oost-Brabant scoort vooral door zijn sterke maakindustrie en kent een mindere focus op logistiek. Groot-Amsterdam kampt volgens het onderzoek vooral met gebrek aan voldoende ruimte om grotere logistieke magazijnen te ontwikkelen. Beide gebieden vormen volgens de bevindingen wel optimale plekken voor individuele logistieke spelers om zich te vestigen.

Uit een eerder onderzoek door BCI kwam naar voren dat er steeds meer grote (XXL) distributiecentra in Nederland bijkomen, die bovendien alsmaar groter en hoger worden. De aantrekkende economie en de onstuitbare opkomst van e-commerce liggen hieraan ten grondslag. In 2017 nam bijvoorbeeld het aantal nieuwe XXL-distributiecentra van groter dan 40.000 m2 in Nederland explosief toe naar zeventien, terwijl er een jaar eerder nog slechts zes bestonden.

Gerelateerd: 40% van banen in distributiecentra worden overgenomen door robots.