Adviseurs van SeederDeBoer behalen Scrum Master certificering

17 april 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Meer dan tien adviseurs van SeederDeBoer zijn de afgelopen weken opgeleid tot Scrum Masters. Zij ondersteunen klanten van het adviesbureau bij de implementatie van en werken met het Scrum-raamwerk en begeleiden transformaties op afdelings- en teamniveau. 

Steeds meer organisaties gaan over naar een Agile manier van werken. Agile maakt teams en organisaties flexibeler en beter in staat in te spelen op een veranderende omgeving. Een van de meest gebruikte raamwerken om agile-principes toe te passen is Scrum. In multidisciplinaire teams wordt gewerkt aan het afleveren van tussenproducten binnen een vooraf bepaalde tijd en vastgesteld budget. Via korte bijeenkomsten worden in het team taken en blokkades besproken en verzorgt het team zelf feedback op geleverd werk, evenals de evaluatie aan het einde van het traject. Als raamwerk helpt Scrum om verandertrajecten, processen sneller, effectiever, en met meer kwaliteit door te voeren. 

SeederDeBoer, met ruim 80 professionals een middelgroot advieskantoor dat diensten levert gericht op de financiële sector, het publieke domein en de zorgbranche, is gespecialiseerd in het helpen van bedrijven met het uitvoeren van verandertrajecten. Op basis van de ruime ervaring die zij in de praktijk hebben opgedaan, zijn onlangs twaalf consultants van SeederDeBoer gecertificeerd als Scrum Masters. Het gaat om Bram van der Graaf, Mark Theloesen, Floor Willems, Selim Kandemir, Pauline Moeijes, Nienke van Es, Lieke van den Boom, Jamie Meijer, Jazz Legen, Robbert Nachbar, Daniël Dekker en Anne Smits,

In hun rol als Scrum Master bij SeederDeBoer, zullen de adviseurs de rol van change agent vervullen: “Wij geloven in de faciliterende rol van een Scrum Master. Het team heeft en houdt de regie over wat er moet gebeuren en op welke manier. Dit geldt niet alleen voor het werk inhoudelijk, maar ook voor de invulling van meetings, het maken van besluiten en het delen van kennis”, aldus SeederDeBoer over de veranderkundige aanpak die het ten aanzien van scrum hanteert. “Wij betrekken de mensen in de organisatie bij de transformatie en geven deze samen vorm. Dit doen wij onder meer door middel van verschillende interventies zoals werksessies, gamification en coaching.”

Adviseurs van SeederDeBoer behalen Scrum Master certificering

Werkzaamheden die de consultants in hun rol als Scrum Master oppakken, variëren van: 

Coachen in zelforganisatie

De adviseurs coachen teams van organisaties en leren deze om vooral op de processen binnen het team te richten en niet op de taken. Alle leden van een team mogen zelf bepalen hoe ze hun werk willen aanvliegen.

Coachen in agile en Scrum

De Scrum Masters leren teams om te identificeren welke waarden en principes aan de basis liggen van een agile aanpak van het hele team. In een later stadium komt vervolgens de scrummethodiek aan bod.

Meetings faciliteren

De adviseurs van SeederDeBoer faciliteren meetings, die door een team wel zelf geleid worden. Focusgebieden tijdens deze stand-ups en sprintplanning zijn bijvoorbeeld commitment en coördinatie. Tijdens de zogeheten sprint retrospective is er ruimte voor reflectie en ligt de focus op leren van elkaar.

Besluitvorming mogelijk maken

De Scrum Masters ontwikkelen dashboards en implementeren die bij de klant. Deze dashboards worden ter ondersteuning gebruikt bij besluitvormingsprocessen, waar teams aan deelnemen en waar gezamenlijk consensus bereikt wordt.

De context bewaken

De SeederDeBoer-adviseurs helpen niet alleen bij belemmeringen, maar regelen ook dat teams gedurende de hele sprint ongestoord kunnen doorwerken en met volle focus en energie hun werk kunnen doen.