CEO's minder optimistisch over economie en groeivooruitzichten

05 februari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

CEO’s in Nederland zijn minder optimistisch over de groei van de economie en de groeivooruitzichten van hun bedrijf dan een jaar geleden. Volgens onderzoeker PwC weerspiegelt het sentiment de ontwikkelingen die wereldwijd gaande zijn. Nederlandse bestuurders blijven echter nog iets optimistischer dan hun buitenlandse collega’s. 

Elk jaar peilt adviesorgansiatie PwC wereldwijd het vertrouwen onder CEO’s. De studie wordt traditiegetrouw uitgevoerd in het kader van het World Economic Forum, waarvan PwC een strategisch partner is. Dit jaar verzamelde PwC de bevindingen van meer dan 1.400 CEO’s in ruim negentig landen. 

Wereldwijd gezien is de uitkomst glashelder: leiders van over de hele wereld zijn in de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk pessimistischer geworden. Hun vertrouwen heeft een forse tik gekregen van het toenemende protectionisme, geopolitieke instabiliteit (bijvoorbeeld Brexit en Venezuela) en de handelsconflicten tussen de Verenigde Staten en China. Zo’n 30% van de CEO’s houdt dit jaar rekening met een krimpende wereldeconomie. Het contrast met de situatie een jaar geleden is groot – toen had slechts 5% die verwachting.

Economische vooruitzichten van Nederlandse CEO’s

“Met name de CEO’s in de Verenigde Staten waren vorig jaar zeer optimistisch, en met enig recht vanwege zaken als de aangekondigde deregulering, flinke verlaging van de winst- en inkomstenbelasting en goedkoop geld. Een groot deel van de wereld is daarin meegetrokken omdat de Amerikaanse economie nu eenmaal een graadmeter is voor de rest van de wereld”, aldus PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen in een reactie.

De hosanna-stemming is echter omgeslagen in realisme. “CEO’s hebben volgens mij nu een hele reële economische blik.” De econoom waarschuwt echter dat pessimisme op de loer ligt. “Er zijn groeibelemmeringen: de Duitse groei zal wat vertragen, Brexit raakt de handelsrelaties en er is krapte op de arbeidsmarkt.” Vooral in het geval van Nederland zou pessimisme volgens de hoofdeconoom onterecht zijn: “De fundamenten van de Nederlandse economie zijn echter goed. De macro-economische groei blijft op een fatsoenlijk niveau. De arbeidsdeelname en werkloosheid zijn weer op het niveau van voor de financiële crisis. Investeringen en consumentenbestedingen vlakken iets af, maar niet dramatisch. Geld is nog steeds goedkoop.”

Een derde van de door PwC ondervraagde CEO’s in Nederland is van mening dat de omvang van de economie gaat toenemen. Volgens het CBS groeit de economie dit jaar met 2,2%, lager dan de 2,6% gerealiseerd in 2018, maar nog steeds zou dit een solide resultaat betekenen. Driekwart van de CEO’s (76%) denkt dat zijn/haar bedrijf op koers ligt voor omzetgroei in de komende drie jaar.

Wat willen CEO's het komende jaar doen om omzetgroei te realiseren?

Prioriteiten

Organische groei blijft de belangrijkste prioriteit van CEO’s. En net als vorig jaar worden de VS (27%) en China (24%) op de eerste twee plekken gezet als potentiële groeimarkt, “maar de percentages zijn een stuk lager dan vorig jaar”. Onder Nederlandse CEO’s geldt dat ze het dichter bij huis lijken te zoeken dan in voorgaande jaren. Duitsland en het Verenigd Koninrijk blijven populaire handelspartners. “Er is een trend naar minder vrijhandel en meer nationale industriepolitiek. De kans is groot dat we dit over een tijdje terugzien in hogere prijzen van producten en diensten en een hogere geïmporteerde inflatie.” 

Op twee in de lijst van prioriteiten staat kostenbesparing, gevolgd door het lanceren van nieuwe producten/diensten, en het plegen van fusie- en overnames.

De uitkomsten van de PwC-studie sluiten aan bij verschillende andere peilingen die recentelijk zijn uitgebracht. Het CBS constateerde al dat de economische prognoses onder leidinggevenden iets aan het teruglopen was, terwijl een enquête van Eden McCallum gehouden onder Nederlandse bestuurders ook minder optimisme constateerde. Volgens de ondervraagde beslissers zullen de onzekerheden die voortvloeien uit Brexit en het tumultueuze presidentschap van Donald Trump het komende jaar een aantoonbaar effect hebben op de Nederlandse economie. 

GerelateerdNederlandse CEO’s positiever over economie dan buitenlandse bestuurders (2017-editie).