Vier digitale transformatie trends voor de financiële sector in 2019

01 februari 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Instellingen uit de financiële sector geven miljarden uit aan digitale transformaties, maar dit geld blijkt lang niet altijd goed gespendeerd. Volgens één analistenbureau vindt maar liefst 80% van de bestuurders dat de uitgaven aan technologische innovaties weggegooid geld zijn. In een nieuw rapport schijnt Synechron zijn licht op de voornaamste thema’s waar banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners zich op moeten concentreren om voorop te lopen in de digitale transformatie.

Digitale transformatie ontwricht businessmodellen en creëert nieuwe mogelijkheden om omzet te genereren. Marktonderzoeksbureau IDC voorspelt dat digitale transformatie $18 biljoen aan toegevoegde waarde zal creëren voor organisaties, terwijl onderzoeks- en adviesbureau Gartner verwacht dat digitale transformatie tegen 2020 36% van alle omzet zal ondersteunen.

Eén van de sectoren waar digitalisering van cruciaal belang is, is de financiële dienstverlening. Digitale transformatie staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst van banken en andere financiële instellingen. Dit uit zich onder meer in grote hypes rond technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain, die hebben geleid tot een overvloed aan proof-of-concepts en enorme investeringen door spelers die hun concurrenten willen voorblijven.

Desondanks denkt vandaag de dag slechts 19% van de bestuurders dat ze over de juiste technologie beschikken en slechts 14% dat hun processen geschikt zijn om hun digitale strategie tot uitvoer te brengen, zo stelt onderzoeksbureau Forrester. Dit impliceert dat er nog een hele wereld te winnen is in de aanpak van digitale transformaties, met name binnen de financiële branche, waarin het laatste decennium vooral aandacht is besteed aan initiatieven om de winkel draaiende te houden en aan kostbare uitdagingen op het gebied van regelgeving en compliance.A snapshot view on the state of Digital Transformation across the industry

Hoe een bedrijf dan succesvol wordt in digitale transformatie blijft echter de vraag. In het nieuwe rapport van Synechron gaat het adviesbureau – dat zich richt op verbeteringen en digitale transformatie bij financiële instellingen – diep in op vier gebieden waarop het verschil gemaakt kan worden: (1) ecosystemen, (2) technologie-gedreven transformatie, (3) horizontale data-analyse en (4) cultuurtransformatie. 

Vier trends om het verschil te maken

Het belang van het eerste thema – ecosystemen – wordt mede ingegeven vanuit de concurrentie die traditionele financiële instellingen ondervinden van fintechs en van bigtech-spelers als Amazon en Apple, die zich – in het nieuwe open banking-tijdperk – ook steeds nadrukkelijker mengen in het betaalverkeer. “2019 zal de toekomst van financiële dienstverlening echt op een volgend niveau brengen en we zullen gedurende het jaar enorme veranderingen zien plaatsvinden”, stelt Faisal Husain, medeoprichter en CEO van Synechron. “We verwachten dat dit jaar ecosystemen zullen ontstaan die enkele cruciale technologieën samenbrengen die zijn gericht op het bieden van effectievere manieren om in contact te staan met klanten.”

Een goede digitale strategie is volgens Synechron zinloos zonder een zware focus op het tweede onderwerp, technologie-gedreven transformatie. Om klaar te zijn voor de toekomst, verwachten instellingen in 2019 een moderne en flexibele technologische architectuur te gaan implementeren. De overgang van monolitische systemen naar een flexibele microdiensten-architectuur wordt versneld en open-API-strategieën zullen nieuwe businessmodellen ondersteunen. Daarnaast zal aan de voorkant meer aandacht zijn voor design thinking om de gebruikerservaring voor klanten te optimaliseren.

Bij horizontale data-analyse – het derde thema – worden de uit data verkregen inzichten ingezet voor een breed spectrum aan businessinnovaties. Digitalisering heeft geleid tot een ware explosie aan beschikbare klantdata waar waarde uit kan worden gehaald. Hiervoor moeten financiële instellingen beschikken over de juiste tools op gebieden als analytics, data mining en datavisualisatie. “Terwijl in 2018 AI-strategieën zich voorbij simpele automatisering ontwikkelden richting meer complexere data science-toepassingen, zal in 2019 de sprong plaatsvinden naar ondernemingsbrede business intelligence en verdere innovatie van data science-strategieën om de return on investment (ROI) te verbeteren.” 

Ten slotte is er het vierde aandachtsgebied, cultuurtransformatie. Tegen de achtergrond van alle grootscheepse herstructureringen en nieuwe bedrijfsstrategieën die de financiële instellingen op één lijn moeten brengen met een nieuwe generatie klanten én concurrenten, is het ook noodzakelijk dat de bedrijfscultuur meeverandert. Hiervoor moeten de instellingen omschakelen van het draaiende houden van de winkel naar veranderinitiatieven. Ook wordt de focus op benaderingen als agile en DevOps steeds belangrijker. Andere zaken waarin moet worden geïnvesteerd zijn onder meer diversiteit, werken op afstand en duurzame investeringen. Dergelijke onderwerpen spelen ook een steeds grotere rol in het verleiden van de klant van morgen.