Regulatory Technology is hot. Vijf deelgebieden van RegTech

23 juli 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

RegTech is hot. Maar wat is het precies? Emanuel van Praag, advocaat financieel recht en een expert op het gebied van RegTech, gaat in op het fenomeen en licht vijf deelgebieden van RegTech toe.

Het financial services-segment heeft wereldwijd te maken met een aanhoudende stroom van nieuwe wet- en regelgeving. De ontwikkelingen zijn onder meer een gevolg van de financiële crisis, maar ook bijvoorbeeld van de sterke opkomst van FinTech de afgelopen jaren. Zowel op nationaal als internationaal niveau bedenken wetgevers regels om het functioneren van de – volgens velen nog altijd ongezonde – sector te verbeteren. 

Vooral de bankensector heeft sinds de crisis en de afgelopen jaren te maken gekregen met enorme veranderingen in wet- en regelgeving. Volgens The Boston Consulting Group
 (BCG), hebben zij inmiddels te maken met zo’n 200 revisies per dag – ter vergelijking: in 2010 waren dit er nog slechts 50 per dag. Met alle veranderingen in regelgeving willen toezichthouders meer controle krijgen en risico’s beperken, voor de instellingen zelf bieden de veranderingen ook kansen om hun operaties binnen de organisatie te stroomlijnen. Om compliant te kunnen zijn, richten financiële instellingen zich steeds vaker op technologie, met als gevolg de opkomst van zogeheten ‘RegTech’.

‘RegTech’ is bedacht als antwoord op de alsmaar toenemende regeldruk en de methode wint snel aan terrein. RegTech staat voor Regulatory Technology – digitale processen en tools om op een meer geautomatiseerde en kostenefficiënte manier te kunnen voldoen aan rapportage-eisen vanuit compliance en regelgeving. Hierbij wordt veel gebruikgemaakt van geïntegreerde technologie en online support-modellen uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. RegTech – biedt financiële dienstverleners steeds meer mogelijkheden om op kosten te besparen. Daarnaast helpt RegTech hen om de kwaliteit van de manier waarop zij reageren op nieuwe regelgeving te verbeteren,

RegTech wint snel aan terreinIn een recent interview dook Emanuel van Praag, advocaat financieel recht bij HVG Law, in het thema. Volgens de expert in RegTech kan het fenomeen grofweg worden opgedeeld in vijf deelgebieden:

MonitorTech

Het eerste deelgebied vormt MonitorTech. Hierbij gaat het erom binnen een financiële instelling realtime in kaart te brengen wat er precies gebeurt. ‘Gebruikt een klant zijn rekening om geld wit te wassen?’ ‘Handelt een klant – of een van de medewerkers – met voorkennis?’ ‘Overschrijden traders op de handelsvloer risicolimieten?’ ‘Dreigt een klant zijn hypotheek niet meer te kunnen betalen?’ Volgens Van Praag allemaal voorbeelden van informatie die een computer gemakkelijk zal zien, waar het voor medewerkers lastig is om alle beschikbare informatie bij te houden. 

ReportTech

Een tweede deelgebied is ReportTech. Volgens Van Praag gaat de financiële sector gebukt onder een enorme last van rapportages naar toezichthouders. Zo moeten banken en beleggingsondernemingen elke dag alle effectentransacties aan de AFM rapporteren, kredietoverschrijdingen rapporteren en weer afmelden bij het BKR, rapporteren aan de belastingdienst (renseigneren), elke drie maanden DNB/ECB informeren over hun balans en risico’s, et cetera. “Zonder slimme IT is dit ondoenlijk”, aldus Van Praag. 

DataExchangeTech

Binnen de financiële sector is een trend gaande waarin financiële instellingen steeds minder op zichzelf staan, legt Van Praag uit: “Om aan hun regulatoire verplichtingen als financiële instelling te voldoen, moet samengewerkt worden met andere financiële instellingen.” Een grote groep ondernemingen legt zich toe op het met elkaar verbinden van partijen in het financiële ecosysteem. Zo mag een bank alleen een verpakt beleggingsproduct aan de klant leveren als deze eerst de KID/KIID – een document van twee of drie pagina’s met daarop de essentie van het product – (online) heeft overhandigd.

“Een beetje bank heeft echter wel 10.000 verpakte beleggingsproducten op de schappen liggen van toch al gauw honderd verschillende productaanbieders”, vertelt Van Praag. Er zijn in Europa circa tweehonderd grote banken. Deze honderd aanbieders en tweehonderd banken alleen al moeten in totaal dus 2 miljoen documenten aan elkaar verstrekken. Van Praag: “DataExchangeTech is dus geen luxe, maar een noodzaak.” 

LegalTech

LegalTech is een vierde deelgebied dat is opgekomen als gevolg van de enorme hoeveelheid financiële regeling die steeds verder uitdijt. Grote financiële instellingen hebben tientallen juristen en compliance officers in dienst om wijzigingen in de regelgeving in de gaten te houden en te implementeren. “De hoeveelheid regelgeving is echter zo enorm, dat ook dan veel gemist zal worden”, legt Van Praag uit, die bovendien toevoegt dat regelgeving niet alleen gesignaleerd moet worden, maar dat deze ook moet worden begrepen en in verband moet worden gebracht met de relevante activiteiten die mogelijk elders in de wereld verricht worden. Van Praag: “Biedt de computer uitkomst?”

ComplyTech

Het laatste deelgebied vormt ComplyTech. Werknemers in de financiële sector moeten de regels volgen, maar soms zijn deze zo complex dat onbedoeld overtredingen worden begaan. “Policies van financiële instellingen die helderheid zouden moeten verschaffen aan medewerkers wat zij wel of niet mogen doen, zijn op hun beurt zo omvangrijk dat ze in de praktijk weinig houvast bieden”, legt Van Praag uit, die zich afvraagt: “Kan de computer de business niet helpen door ad hoc te beantwoorden wat wel mag, wat niet en wat misschien?”

Eind dit jaar is Emanuel van Praag een van de sprekers tijdens de eendaagse conferentie ‘Regtech & gedrag event: the next step for compliance’ in Amsterdam. Het evenement wordt georganiseerd door IIR (Institute for International Research).

Gerelateerd: Innovatie wordt steeds belangrijker voor compliance en integriteit.