RegTech kan regeldruk en compliancekosten verminderen

24 mei 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd

De opkomst van nieuwe technologieën op het gebied van wet- en regelgeving – RegTech – biedt financiële dienstverleners steeds meer mogelijkheden om op kosten te besparen. Daarnaast helpt RegTech hen om de kwaliteit van de manier waarop zij reageren op nieuwe regelgeving te verbeteren, aldus Elmo Olieslagers, Managing Partner bij Compendor. 

De financiële dienstverleningssector heeft te maken met een aanhoudende stroom van nieuwe regelgeving. Zowel op nationaal als internationaal niveau bedenken wetgevers regels om het functioneren van de, volgens velen nog altijd ongezonde, sector te verbeteren. Volgens een recente enquête van Thomson Reuters onder 600 compliance professionals uit de financiële dienstverlening is het einde van de regeldruk nog niet in zicht: 70% van de respondenten verwacht dat wetgevers in het komende jaar nog meer nieuwe regels zullen publiceren, waarvan 28% een significante stijging verwacht. Bovendien denkt bijna twee derde (63%) van de respondenten dat in het komende jaar de werkdruk door compliance-gerelateerde activiteiten zal toenemen.

Met het oog op de toenemende druk van compliance en regelgeving, zoeken financiële dienstverleners steeds vaker naar manieren om de implementatie- en monitorkosten te kunnen drukken. Compliance budgetten zijn de laatste jaren de pan uit gerezen: 55% van de organisaties geeft aan dat hun compliance budgetten in de afgelopen twaalf maanden zijn gestegen met 25% of meer, en 62% van hen antwoordde een jaar eerder hetzelfde.

‘RegTech’ is bedacht als antwoord op deze toenemende regeldruk en de methode wint snel aan terrein. RegTech staat voor Regulatory Technology – digitale processen en tools om op een meer geautomatiseerde en kosten-efficiënte manier te kunnen voldoen aan rapportage-eisen vanuit compliance en regelgeving. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van geïntegreerde technologie en online support-modellen uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Volgens Elmo Olieslagers, de oprichter van Compendor, kan het omarmen van innovatieve oplossingen in combinatie met online support-modellen de kosten substantieel verminderen. Compendor is een boutique consultancybureau dat zich richt op RegTech voor de financiële dienstverleningssector. Volgens OIieslagers zijn de voordelen van RegTech in te delen in twee groepen: betere analyses en interpretatie van regelgeving onder de belangrijkste stakeholders en betere bedrijfsprestaties.

Nieuwe technologie kan financiële instellingen helpen de kosten van regelgevingsprojecten te verlagen

Betere interpretatie

RegTech oplossingen kunnen kosten, middelen en tijd besparen doordat bij de interpretatie van nieuwe regelgeving niet telkens opnieuw het wiel hoeft worden uitgevonden. De meerderheid van de financiële dienstverleners geeft business lines en rechtspersonen het mandaat om autonoom de nieuwe regels te interpreteren. Dit komt in de meeste gevallen door de gebruikelijke organisatiestructuur in de sector, waarin landenorganisaties een aanzienlijke soevereiniteit hebben op het gebied van ‘business critical’ processen zoals compliance.

Wanneer het op wereldwijde of Europese regels aankomt, leidt lokale interpretatie vaak tot inefficiënties. “Dit zorgt niet alleen voor de-harmonisatie en een eliminatie van het delen en leren van efficiënte best-practices, maar het introduceert ook (vaak kleine) procesverschillen die later weer op één lijn moeten worden gebracht en daarmee zorgen voor extra werk”, zegt Olieslagers hierover.

De introductie van RegTech kan volgens hem de interpretatie van regelgeving op drie manieren verbeteren: “Door te garanderen dat werknemers toegang hebben tot up-to-date juridische informatie en de interpretatie daarvan, evenals tot de best practices van de branche, kunnen zij beter presteren in hun rol”, merkt Olieslagers op. Het gebruik van geautomatiseerde routing, bijvoorbeeld met behulp van decision tree modellen, kan verder bijdragen aan effectiviteit op het gebied van interpretatie: “Gewoonlijk worden dezelfde interpretatievragen meerdere malen opnieuw gesteld binnen de verschillende business lines en rechtspersonen. Digitalisering kan voor inzicht en kennisdeling zorgen.” 

Een ander aspect dat de beoordeling en interpretatie van regelgeving kan verbeteren is het gebruik van online self-assessments. “Het bijschaven van kennis en het inzetten van een tool met volledige up-to-date wetgeving helpt werknemers zich uitsluitend te concentreren op die wettelijke vereisten die relevant zijn voor hun organisatie, waarmee geld wordt bespaard dat anders zou zijn uitgegeven aan onderwerpen waar ze zich überhaupt niet mee bezig hoeven te houden.” De combinatie van deze elementen zorgt ervoor dat het algehele proces efficiënter verloopt, wat uiteindelijk zorgt voor een betere kostenbeheersing. 

Betere prestaties

Een goede controle over de vereisten op het gebied van regelgeving en compliance kan de organisatie ook extra voordelen opleveren, merkt Olieslagers op: “Doorgaans passen financiële dienstverleners het ‘3 lines of defence’ model bij Compliance en Risk-vraagstukken rondom regelgeving. Dit wil zeggen dat in ieder geval Business, Legal, Compliance, Risk, IT & Operations en Audit zijn betrokken bij Signalling, Implementation en Monitoring activiteiten. Met andere woorden, bij het proces van het reageren op regelgeving zijn veel middelen betrokken uit de ‘Run’ en ‘Change’ activiteiten van organisaties, waardoor vaak belangrijke werknemers worden afgeleid van hun kerntaken – het bedienen van de klant. RegTech wordt geprezen vanwege de tijdsbesparing die het oplevert.”

RegTech oplossingen kunnen kosten, middelen en tijd besparen

Naast pure efficiëntie, kan RegTech ook bijdragen aan de kwaliteit, met name door het beter in kaart brengen van inzichten en afhankelijkheden. “Vooraanstaande RegTech oplossingen zijn in staat om gerelateerde regelgevingsonderwerpen met elkaar te verbinden, waardoor stakeholders zicht krijgen op de impact die verschillende van elkaar afhankelijke regels (zoals MiFID II, MiFIR, MAD II, MAR en PRIIPS) hebben op spelers over de gehele chain of command, inclusief Products, Services en Legal.”

Volgens Olieslagers is het beheren van traceerbaarheidsdiensten een goed voorbeeld: “Zorgen over de verwevenheid tussen wetgeving, mazen in de wet en compliance-beleid, evenals zorgen over versiecontrole die mogelijk ontstaan als wijzigingen aan wetgeving en regelgeving beschikbaar worden tijdens reguleringsprocessen, zijn veelvoorkomende valkuilen op het gebied van compliance. Betere technologie zorgt voor betere traceerbaarheid en transparantie, twee zaken die bijdragen aan het volledig kunnen monitoren van compliance.” 

RegTech implementeren?

Om volop te profiteren van de voordelen die RegTech kan brengen, is er een pragmatische verschuiving in het bewustzijn van bedrijven nodig, stelt Olieslagers. Volgens hem moet het bestuur erop toezien dat aan de volgende vier facetten voldaan wordt:

  • Het accepteren van regelgeving als hygiënische factor, niet als strategische differentiator;
  • Ervoor zorgen dat de afdelingen Legal en Compliance technologie omarmen als kans;
  • De best practice-oplossingen uit de sector inbouwen in plaats van het in-house ontwikkelen van oplossingen, wat vaak veel tijd en geld kost en waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kennis uit de rest van de sector;
  • Het omarmen van een uniforme, op de waardeketen gebaseerde aanpak, in plaats van de gefragmenteerde autonomie van business lines en rechtspersonen.