Zes redenen waarom low-code innovatie een boost geeft

20 december 2018 Consultancy.nl 10 min. leestijd

Bedrijven hebben het realiseren van op technologie gebaseerde innovaties met software hoog op de strategische agenda staan. In toenemende mate worden low-codeplatforms ingezet om modelgebaseerd software te ontwikkelen. Zes redenen om te kiezen voor low-code.

Bij deze vorm van applicatieontwikkeling worden applicaties grotendeels via het invullen van modellen in grafische gebruikersinterfaces. Deze abstractielaag maakt het schrijven van software toegankelijk en sneller. “Programmeren draait meer om configuratie met modellen dan om het traditionele schrijven van regels softwarecode.

Daar komt de naam low-code vandaan”, stellen onderzoekers van METRI in hun recent gepubliceerd rapport over de modernisering van softwareontwikkeling met low-code. Een andere definitie geeft onderzoeksbureau Forrester, dat low-codeplatforms omschrijft als “platforms die de snelle oplevering mogelijk maken van businessapplicaties met een minimum aan handmatig coden en minimale investeringen vooraf voor training en deployment”.

Zes redenen waarom low-code innovatie een boost geeft

Low-codeplatforms nemen de laatste jaren een enorme vlucht. Naar verwachting zal de omzet die low-codeplatforms genereren de komende tijd blijven stijgen, van $4,4 miljard nu naar zo’n $22 miljard tegen 2022. Deze groei is niet verrassend, aangezien IT-afdelingen en vooral het zakenleven deze vorm van programmeren in toenemende mate omarmen, vanwege de diverse bijkomende voordelen.  

Declaratief programmeren

In de informatica wordt de modelgedreven aanpak van low-code ook wel declaratief programmeren genoemd. In een low-codeprogrammeeromgeving is een groot aantal voorzieningen aangebracht om het definiëren van data-elementen in een bedrijfsproces, businesslogica, werkstromen, formulieren en andere software-artefacten snel te kunnen opbouwen.

“Die modelgestuurde aanpak kan ook toegepast worden op meer technische onderdelen van een applicatie zoals de visuele configuratie van apps, gebruikersinterfaces zoals schermen, maar ook rapportage-overzichten en dashboards”, leggen de onderzoekers van METRI uit, om daaraan toe te voegen: “Is de applicatie klaar, dan is deze bij wijze van spreken met één druk op de knop te genereren zonder dat er een regel traditionele softwarecode geschreven hoeft te zijn.”

De afgelopen jaren zijn de toepassingsgebieden van low-codeplatforms sterk uitgebreid. In eerste instantie is low-code veel toegepast bij de ontwikkeling van mobiele applicaties. “Veel bedrijven voelden de druk om aan te sluiten bij de sterk opkomende voorkeur van consumenten voor apps, maar het ontbrak hen aan kennis en de juiste middelen om deze software te ontwikkelen en aan te sluiten op de bestaande applicatiestack”, lichten de onderzoekers toe.

Daarnaast wordt low-code ook veel gebruikt als voorziening om processen efficiënter te maken door informatie uit meerdere bronnen samen te brengen en delen van werkstromen te automatiseren. Aan de toenemende populariteit van low-code liggen diverse voordelen ten grondslag. Een overzicht volgt. 

1. Efficiency

Uiteenlopende partijen in de markt geven aan dat low-codesoftwareontwikkeling een stuk productiever maakt. “In het applicatiedomein gaat sinds jaar en dag de vuistregel op dat 80% van het applicatiebudget opgaat aan de Run en maar 20% van het budget naar Change kan gaan”, schrijven de onderzoekers, die uitleggen dat op het eerste gezicht deze regel niet opgaat voor low-codeplatforms. Een veel groter deel van het budget komt zo vrij voor innovatie. Daar lijkt eerder een verdeling van 60% Run om 40% Change of soms zelfs van 50% om 50% mogelijk te zijn, terwijl anderen nog wat conservatiever zijn.

“De low-codeaanpak van softwareontwikkeling belooft snelle levering en het in korte tijd concreet maken van toegevoegde waarde.”

Een van de factoren die de efficiency bevordert is de “klant en klare aanpak” van low-code: “Low-codeplatforms hebben tal van voorzieningen aan boord die ervoor zorgen dat een ontwikkelaar zo snel mogelijk tot een eindresultaat komt. Ontwikkelaars hoeven bijvoorbeeld geen grafische laag voor de applicatie vanaf nul te programmeren doordat ze kunnen kiezen uit een verzameling beschikbare schermen en knoppen. Eenmaal in een applicatie ingebakken blijven deze kant en klare componenten gemakkelijk aan te passen”, aldus de auteurs.

2. Cloudvriendelijk

Low-codeontwikkelplatforms zijn cloudvriendelijk. “Ontwikkelaars kunnen hun applicatie met een druk op de knop implementeren op een achterliggende cloudomgeving. Deze platform-as-a-service omgeving is toegespitst op het volledig ondersteunen van de programmeeromgeving. Dit maakt snelle iteraties mogelijk”, zeggen de onderzoekers.

Ze leggen uit dat veel low-codeplatforms een freemium model hanteren waarbij bedrijven een relatief eenvoudige applicatie snel kunnen ontwikkelen en live zetten in een public cloudomgeving: “Gebruikers van OutSystems bijvoorbeeld kunnen in de AWS-cloud de infrastructuur automatisch inrichten, configureren en prestaties optimaliseren voor een kleine applicatie tijdens ontwikkeling. Low-codeleverancier Mendix gebruikt de standaarden van het Cloud Foundry-initiatief om de onderliggende IT-infrastructuur flexibel en schaalbaar te maken.”

3. Snelle levering, concrete waarde

De low-codeaanpak van softwareontwikkeling belooft snelle levering en het in korte tijd concreet maken van toegevoegde waarde. “Daar staat het bedrijfsleven begrijpelijkerwijs om te springen”, schrijven de onderzoekers, die aangeven dat de ontwikkeling “minder revolutionair is als je een stap terug doet.”

Volgens hen staan de huidige low-codeplatforms in een langere traditie van modelgebaseerd programmeren: “Doordat deze programmeerhulpmiddelen een aantal essentiële verbeteringen hebben gekregen, zijn zij de afgelopen drie jaar flink in populariteit gegroeid.

De low-codeplatforms zijn open, waardoor softwarebouwstenen gemakkelijk te delen zijn in communities. Ook reguliere softwarecode is in een low-codeapplicatie in te voegen.” De onderzoekers voegen toe: “In een low-codeprogrammeeromgeving is alles erop gericht om de complexiteit uit het ontwikkelingsproces te halen, zodat de software zo snel mogelijk in productie genomen kan worden.”

4. Minder afhankelijkheid IT’ers

De markt voor IT’ers is schaars. Low-code kan volgens de onderzoekers “een aansprekende oplossing” zijn voor organisaties die hun softwareontwikkeling een impuls willen geven, terwijl de arbeidsmarkt voor IT’ers door het opbloeien van de economie uiterst krap is geworden.

“Bij sommigen wakkert deze voorstelling van zaken zelfs het idee aan dat je businessapplicaties kunt ontwikkelen zonder dat er een programmeur aan te pas komt”, aldus de auteurs. Onderzoeksbureau Forrester, die de trend van low-codeplatforms enkele jaren terug al zag opduiken in de markt voor het ontwikkelen van mobiele applicaties, spreekt van ‘no code’, ‘low-code’ en ‘hand-code’.

5. Betere business-IT alignment

Low-codeontwikkelplatforms hebben volgens de experts van METRI ook tal van mogelijkheden om de samenwerking tussen verschillende bloedgroepen, die belang hebben bij een applicatie, beter te laten verlopen: “Door te werken met visuele modellen krijgen business en IT sneller eenzelfde beeld van hoe een nieuwe applicatie een bedrijfsproces kan verbeteren.”

Bij traditionele vormen van softwareontwikkeling gingen er maanden overheen om een nieuwe applicatie te bedenken, een gebruikersinterface te maken, productspecificaties te bepalen, de code te schrijven, alle componenten te testen, functies te valideren, te implementeren en voldoende tegemoet te komen aan de wensen van eindgebruikers. “Deze lange ontwikkelingscycli vergden niet alleen meer tijd en middelen, maar maakten het risico dat opgeleverde oplossingen niet aan de verwachtingen voldeden ook groter. Heel wat nieuwe digitale initiatieven zijn om die reden gestrand”, leggen de auteurs uit.

6. Goedkoper

De beheerkosten van low-codeapplicaties lijken duidelijk lager te liggen dan bij traditioneel ontwikkelde applicaties, waardoor er meer geld naar innovatie kan gaan, vertellen de onderzoekers: “Zo wordt adaptief onderhoud productiever en is correctief, preventief of perfectief onderhoud of afwezig of onderdeel van de licentiekosten voor het gebruik van een low-codeplatform.”

Een aantal low-codeproviders claimt dat de beheerkosten van applicaties omlaaggaan van 80% naar 50% van het budget, schrijven de onderzoekers. “Schuberg Philis (een IT-dienstverlener die bedrijfskritische IT-systemen beheert voor grote partijen, red.) is conservatiever in zijn inschattingen en stelt dat bij low-code softwareontwikkeling de verhoudingen tussen beheer en innovatie verschuiven naar 70% om 30%, eenzelfde ratio als bij cloud native applicaties.”

De auteurs benadrukken echter dat naar de beheerkosten goed gekeken moet worden: “Ondanks dat de productiviteit van de low-codeplatforms veel hoger is dan bij traditionele ontwikkelomgevingen, kunnen de kosten hoger uitvallen vanwege de licentiekosten die voor het gebruik van een low-codeplatform gevraagd worden.”

Low-code neemt vlucht

Op basis van de verschillende voordelen, die in het rapport naar voren komen, zal low-code de komende jaren naar verwachting een verdere vlucht gaan nemen: Naast mobiele apps en workflowtoepassingen ontwikkelen organisaties inmiddels met low-code ook software die digitale kernprocessen draagt. Volgens de onderzoekers is modelgebaseerde softwareontwikkeling uitgegroeid tot een bewezen formule die ook zware, bedrijfskritische legacy-applicaties kan vervangen.

De experts geven tot slot twee voorbeelden: “Vopak zette het OutSystems-low-codeplatform succesvol in om kernprocessen rond zijn core business te digitaliseren. Een ander goed voorbeeld is VDL, dat zijn legacy ERP-systeem succesvol verving door een nieuw systeem gemaakt met het low-codeplatform van Thinkwise.”

Naarmate low-codeomgevingen in omvang en belang groeien dan moet het minimaliseren van softwarerisico’s meer aandacht krijgen. Wordt de kwaliteit een issue dan vertraagt het innovatietempo en zullen vroeg of laat de beheerkosten stijgen. Er is een effectieve governance aanpak nodig. Deze besturing moet technische aspecten hebben, zoals het afdwingen van een coherente applicatie-architectuur. Maar een organisatorische dimensie mag ook zeker niet ontbreken. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van multidisciplinaire agile teams en gedeelde rollen vanuit een ‘Centre of Excellence’.

De verhoging van de productiviteit is de crux waar het om draait bij low-codesoftwareontwikkeling. Nu en in de toekomst. Vandaar dat METRI in de meest recente research study de nodige aandacht besteed heeft aan de levensduurkosten van low-code. Deze publicatie biedt tal van concrete handvatten om te checken of de low-codesoftwareontwikkeling die toegepast wordt solide genoeg is. “Op die manier blijft de belofte van snelheid en wendbaarheid ook voor de langere termijn overeind”, besluiten de auteurs.