Twee kapiteins op één schip niet goed voor Flevokust Haven

17 december 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Flevokust Haven bij Lelystad komt waarschijnlijk onder het bestuur van een nog op te richten havenbedrijf. De nieuwe haven valt nu nog onder het beheer van zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad. In een rapport van AT Osborne wordt gesteld dat dit dubbele beheer niet ideaal is voor de economische ontwikkeling van de haven.

Sinds dit jaar is de Flevokust Haven in gebruik. De haven bevindt zich aan de rand van het IJsselmeer en is gericht op de import en export van goederen van en naar de grote (zee)havens. Het gebied bestaat uit een buitendijkse containeropslag en een binnendijks bedrijventerrein in Lelystad-Noord. Terwijl de overslaghaven is aangelegd door de provincie, is het bedrijventerrein gerealiseerd vanuit de gemeente. Dit resulteert erin dat de Flevokust Haven nu wordt beheerd door twee partijen. Zoals zeker ook in de havensector bekend zal zijn, is het zelden een goed idee om twee kapiteins te hebben op één schip. De provincie wees bijvoorbeeld al op het gevaar “dat de ontwikkelingen uit elkaar groeien”.

Het plan dat de provincie en gemeente hebben opgevat is om een zelfstandig havenbedrijf op te richten dat de verantwoordelijkheid krijgt over de gehele haven. De twee overheden blijven dan wel aandeelhouder maar houden zich niet meer bezig met het dagelijkse bestuur. Om erachter te komen of dit een vruchtbaar plan is, schakelden Flevoland en Lelystad AT Osborne in. Onderzoek van het adviesbureau laat zien dat de huidige opzet inderdaad niet ideaal is.Twee kapiteins op één schip niet goed voor Flevokust HavenHierbij wijzen de onderzoekers er ook op dat de provincie en gemeente over onvoldoende expertise beschikken om de Flevokust Haven flink te laten groeien. Daniël de Wit, woordvoerder van provincie Flevoland, onderschrijft deze conclusie. “En we hebben te weinig mensen’’, geeft hij verder aan. “Het draait goed, maar er gaat steeds meer tijd en energie in Flevokust Haven zitten’’, voegt gemeentewoordvoerder Jolanda Kramer toe. 

Het rapport van AT Osborne bevestigt bovendien dat de Flevokust Haven gebaat zou zijn bij de door de twee overheden bedachte opzet. Volgens de onderzoekers kan op deze manier “snel en flexibel” worden gehandeld, iets wat erg lastig is onder het huidige dubbele overheidsbeheer. Concreet adviseren ze om een bv op te richten die onder leiding komt van een directeur die “los van de politiek” kan opereren. De auteurs stellen dat – met één deskundige organisatie aan het roer – de haven zelfs kan uitgroeien tot de “meest succesvolle binnenhaven van Nederland”. Hierbij wijzen ze er onder meer op dat er in Nederland momenteel veel vraag is naar bedrijfsgrond. Verder stellen ze dat een havenbedrijf dat tussen overheid en bedrijfsleven in staat zorgt voor extra vertrouwen bij ondernemers: “Bedrijven zijn hier gevoelig voor.” 

Knopen doorhakken

Nu het plan de test van AT Osborne heeft doorstaan, lijkt de weg vrij voor de oprichting van het nieuwe havenbedrijf. De gemeenteraad van Lelystad gaf eerder al zijn groen licht en aanstaande woensdag wordt er een beslissing genomen door de Provinciale Staten. Dit lijkt momenteel vooral nog een formaliteit: “Je staat sterker met een havenbedrijf”, aldus provinciewoordvoerder De Wit. Wel moeten er nog diverse aanvullende beslissingen worden genomen voordat de nieuwe organisatie een feit is, onder meer aangaande de plek van het kantoor en het aantal mensen dat er zal gaan werken.

Het is goed mogelijk dat Havenbedrijf Amsterdam betrokken zal zijn bij de nieuwe organisatie. In het rapport van AT Osborne staat dat Amsterdam Flevokust Haven ziet als een “zeer sterke partner” en ook al interesse heeft getoond om mee te werken. Het is nog niet duidelijk of Havenbedrijf Amsterdam echt deel gaat uitmaken van de nieuwe organisatie of dat de partij wordt ingehuurd. Desgevraagd door D66 gaf het college van Lelystad recentelijk aan dat “beide opties worden onderzocht”. Al met al zijn er dus nog genoeg knopen om door te hakken. Volgens gemeentewoordvoerder Kramer zal het nieuwe havenbedrijf er dan ook zeker nog niet zijn voor de komende zomer.

Lees ookAanpassing Houtribdijk bij Lelystad kost tussen €200 en €400 miljoen.