Aanpassing Houtribdijk bij Lelystad kost tussen €200 en €400 miljoen

20 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Aan de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de Houtribweg en Houtribdijk bij Lelystad hangt een prijskaartje van tussen de €196 miljoen en €391 miljoen. Dit komt naar voren uit onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland. De uiteindelijk gemaakte kosten zullen sterk samenhangen met de keuze die moet worden gemaakt tussen vier ontworpen varianten.

Naast de beroemde afsluitdijk, kent het IJsselmeer nog een lange waterkering. In 1976 werd na een dertien jaar durende aanlegperiode de Houtribdijk voltooid, die het IJsselmeer scheidt van het Markermeer. De 26 kilometer lange dijk staat ook wel bekend als de Markerwaarddijk, een naam die verwijst naar het oorspronkelijke doel achter de aanleg: de inpoldering van het zuidelijke deel van het IJsselmeer, waarmee de Markerwaard had moeten ontstaan. In 2003 werd echter definitief afgezien van dit plan. Wel vormt de weg die over de dijk loopt een verbinding tussen Lelystad en Enkhuizen, wat ervoor heeft gezorgd dat de dijk in Noord-Holland ook wel de Lelydijk wordt genoemd, en omgekeerd in Flevoland de Enkhuizerdijk.

Al sinds tien jaar geleden zijn er plannen voor een nieuwe verbinding met de dijk, die zou moeten worden aangelegd aan de noordkant van Lelystad, in de baai van Van Eesteren. Hiermee wordt de weg naar Enkhuizen negen kilometer korter, omdat zo het deel van de Houtribdijk over de Houtribsluizen bij Lelystad wordt afgesneden. In 2009 werden er door architectenbureau DHV vier varianten van de nieuwe verbinding uitgetekend.

Terwijl Rijkswaterstaat wel bezig is om de Houtribdijk te versterken door extra zand te storten, is de nieuwe verbindingsweg echter geen onderdeel van de plannen van het Rijk. Dit omdat deze geen knelpunt oplost. De provincie Flevoland – die het deel van de dijkweg aan de kant van Lelystad beheert – hoopt echter dat de verbinding ook zonder deelname van het Rijk kan worden gerealiseerd. Het heeft daarom Ecorys gevraagd om voor elk van de vier ontwerpvarianten te berekenen hoeveel de realisatie ervan zou kosten, inclusief investeringen en onderhoud. 

Aanpassing Houtribdijk bij Lelystad kost tussen €200 en €400 miljoen

Uit het onderzoek van het advies- en onderzoeksbureau – dat zich richt op vraagstukken op het gebied van economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling – blijkt dat de goedkoopste variant €196 miljoen gaat kosten. Het betreft hierbij een lage, 300 meter lange brug in combinatie met een aquaduct. Het op een na goedkoopste ontwerp kost €277 miljoen en bestaat uit een tunnel met een lage brug. Nog weer wat duurder is de aanleg van een hoge brug met een dijk, waarvoor €335 miljoen zou moeten worden uitgetrokken. Aan de duurste variant, tot slot, hangt een prijskaartje van €391 miljoen. Het gaat hierbij om de bouw van een naviduct in combinatie met een spuisluis. Hiervoor zou een nieuw stuk dijk worden aangelegd en het naviduct in de bestaande Houtribdijk worden gebouwd.

Een naviduct is een speciaal soort aquaduct waarbij in de waterloop een sluis is ingebouwd. ’s Werelds eerste naviduct – Krabbersgat – werd in 2003 gerealiseerd en bevindt zich ook al in de Houtribdijk, maar dan aan de kant van Enkhuizen. Een spuisluis – ook wel bekend onder de naam keersluis – is bedoeld om binnenwater te spuien en buitenwater te keren. Het hoge prijskaartje van deze vierde variant hangt vooral samen met de aanwezigheid van het naviduct, aangezien de aanleg hiervan in vergelijking met standaard sluizen met bruggen een stuk duurder is. Hier staat tegenover dat er na de aanleg geld wordt bespaard doordat op deze manier het oponthoud van (vracht)verkeer wordt voorkomen. 

Ondanks dit voordeel, komt deze vierde variant in het onderzoek van Ecorys niet naar voren als het plan met de beste kosten/baten-verhouding. Gezien het feit dat dit ontwerp maar liefst twee keer zo duur is als de goedkoopste optie, is dit misschien niet geheel verrassend. Het is ook deze goedkoopste variant – de lage, 300 meter lange brug met aquaduct – die het beste uit de kosten/baten-analyse komt. Provincie Flevoland laat weten dat het de uitkomsten van het onderzoek gaat bespreken met verschillende lokale overheden – tussen Alkmaar en Zwolle – om te kijken of in onderlinge samenwerking de nieuwe verbinding op termijn kan worden gerealiseerd.