Considerati start dienstverlening voor kunstmatige intelligentie

29 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Considerati heeft een nieuw dienstenaanbod gelanceerd op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hiermee helpt het adviesbureau organisaties een helder beeld te krijgen van alle juridische en ethische aspecten rond hun (potentiële) kunstmatige intelligentie-inspanningen. Onderdeel van de nieuwe dienstverlening is de artificial intelligence impact assessment, die onlangs werd gepresenteerd aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Kunstmatige intelligentie – of artificial intelligence (AI) – wordt gezien als een van de belangrijkste technologieën voor de komende decennia. De inzet van AI kan organisaties vele voordelen opleveren op uiteenlopende gebieden als marketing, productontwikkeling, bedrijfsvoering en compliance. Tegelijkertijd betekent de implementatie van AI ook een sprong in het diepe, niet in de laatste plaats vanwege de juridische en ethische aspecten die hierbij komen kijken. Zo waarschuwt wiskundige Cathy O’Neil in haar boek ‘Weapons of Math Destruction’ voor het risico dat algoritmes bestaande ongelijkheden binnen de samenleving versterken en de democratie ondermijnen.

Considerati is een adviesbureau dat zich richt op juridische en public affairs-vraagstukken voor de digitale wereld. Vanuit deze hoedanigheid heeft het bureau nu zijn nieuwe AI-dienst opgezet. Bedrijven en instellingen die gebruik willen maken van de vele mogelijkheden die worden geboden door AI, maar zich zorgen maken over de ethische en juridische aspecten, kunnen Considerati inschakelen om zich te laten adviseren over tal van vragen rond thema’s als gegevensbescherming, innovatieve technologie en stakeholdermanagement.

Welke wetgeving is van toepassing op AI? Hoe vergroot ik het vertrouwen van stakeholders in mijn AI-toepassing? Hoe zorg ik binnen mijn organisatie voor een afgewogen beslissing over het gebruik van AI-toepassingen? Welke ethische kaders kan ik gebruiken om tot een verantwoorde toepassing te komen? Hoe houd ik overzicht op de ontwikkelingen en gevoeligheden rondom AI? “Door onze ervaring kunnen wij de brug slaan tussen de werkvloer, regelgeving, beleidsmakers en technologie”, aldus Bart Schermer, Chief Knowledge Officer bij Considerati. “Deze ervaring zorgt voor praktisch toepasbaar advies gericht op het verantwoord benutten van de kansen van AI.”

Considerati start dienstverlening voor kunstmatige intelligentieDe AI-dienstverlening van het bureau is onderverdeeld in verschillende thema’s. Via ‘interne dialoog’ worden opdrachtgevers geholpen binnen hun eigen organisatie het gesprek aan te gaan zodat een goed afgewogen keuze voor AI kan worden gemaakt. ‘Stakeholderadvies en issuemanagement’ is erop gericht klanten op de hoogte te houden van wat er maatschappelijk speelt, en ze in gesprek te laten gaan met stakeholders, om hen begripvol te houden ten aanzien van de AI-toepassingen.

Daarnaast is er de ‘algoritme audit’. In samenwerking met het door Cathy O’Neil opgerichte ORCAA, voert Considerati audits uit van algoritmen en geeft het aan de hand van de resultaten een oordeel over de werking en de legitimiteit van de toepassing. Tot slot helpt het bureau opdrachtgevers ook met ‘ethisch en juridisch advies’, oftewel advies over wettelijke vereisten voor AI-toepassingen en de identificatie van relevante ethische vraagstukken. Als onderdeel van dit laatste thema voert Consideratie bovendien AI Impact Assessments (AIIA) uit.

AIIA

De AI Impact Assessment is ontwikkeld door Considerati en ECP – een platform voor de informatiesamenleving – en werd onlangs op het ECP Congres in Den Haag gepresenteerd aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. “Door de snelle technologische ontwikkelingen, veranderende publieke opinie en steeds prominentere beleidsvragen is het wegnemen van risico’s en het vergroten van vertrouwen essentieel voor een duurzame inzet van AI”, vertelt Schermer. “Daarnaast zorgt onduidelijke regelgeving voor vraagstukken rond (her)gebruik van data, transparantie van algoritmes, en rechten van betrokkenen. De groeiende aandacht voor digitale ethiek en de impact van AI maakt een systematische afweging van verschillende belangen noodzakelijk voor het succes van AI-toepassingen.”

De AIIA biedt organisaties een raamwerk dat helpt bij het maken van deze afweging. “In zeven stappen geeft de assessment organisaties houvast bij het bepalen van relevante ethische en juridische kaders van een AI-toepassing”, aldus Schermer. “Het impact assessment helpt zo bij het nagaan of een toepassing verantwoord, betrouwbaar, transparant en veilig is. Daarmee is de AIIA essentieel voor organisaties die op een verantwoorde manier willen innoveren.” Doordat de AIIA bijdraagt bij aan een accurate inschatting van de risico’s rond de inzet van AI, kunnen bedrijven en overheden de AIIA ook gebruiken om vertrouwen in een AI-toepassing op te bouwen. Schermer: “Hoewel het uitvoeren van een AIIA nog vrijwillig is, geeft het een duidelijk signaal naar belanghebbenden dat een organisatie de inzet van AI serieus neemt.” 

Naast dat Considerati betrokken was bij de ontwikkeling van de AIIA, faciliteert het bureau de uitvoering van de impact assessment met een multidisciplinair team, bestaande uit een privacyjurist, ethicus, en stakeholdermanager. “In prikkelende workshops helpen we organisaties na te gaan welke ethische- en juridische vraagstukken voor hen relevant zijn”, aldus Schermer. “Aan de hand van deze vraagstukken formuleren we praktisch advies dat ze verder helpt om de kansen van AI op een verantwoorde manier te benutten.”