Considerati en Cmotions werken samen op het gebied van AI

23 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Adviesbureaus Cmotions en Considerati hebben de krachten gebundeld. De twee bureaus gaan samen optrekken op het gebied van verantwoorde kunstmatige intelligentie.

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence: AI) is de afgelopen jaren fors gestegen. De techniek kan organisaties helpen om tal van waardevolle inzichten te verkrijgen, waardoor ze bijvoorbeeld hun customer experience kunnen verbeteren, hun bedrijfsvoering naar een hoger niveau kunnen tillen of de innovatie kunnen versnellen. 

Nog niet volledig omarmd

Tegelijkertijd ligt het gebruik van AI onder een vergrootglas. Dit omdat er tal van ethische en juridische dilemma’s aan de nieuwe technologie kleven. Zo stellen sommige experts dat kunstmatige intelligentie een ‘bias’ (oftewel een vooroordeel) kan hebben – algoritmes worden door mensen gebouwd, en hun bias kan (onbewust) in de modellen sluipen, of in de zelflerende modellen die systemen gebruiken om te verbeteren. Als daar een bias in zit, wordt deze in de loop van het ontwikkelingstraject alleen maar verder versterkt.

De juridische discussies rondom AI gaan vooral over het gebruik van data, en op welke manier verantwoording en transparantie van op AI gebaseerde beslissingen en processen worden geborgd. Bij het toepassen van kunstmatige intelligentie worden bergen aan data gebruikt door organisaties, en de vraag rijst dan ook of deze organisaties over de hele linie de regels omtrent de bescherming van privacy en veiligheid van data voldoende naleven.Considerati en Cmotions werken samen op het gebied van AIZowel Cmotions als Considerati is reeds actief op deze gebieden en door samen op het AI-vlak op te trekken, denken de twee partners elkaar goed te kunnen aanvullen. De krachtenbundeling zal ervoor zorgen dat zowel Cmotions als Considerati zijn klanten een bredere dienstverlening kan aanbieden.

“We bundelen onze ervaringen van afgelopen decennia en delen de pragmatische aanpak op dit gebied. Zo ondersteunen we onze klanten optimaal bij een verantwoorde en compliant inzet van kunstmatige intelligentie, algoritmen en data-analyse”, aldus de kersverse partners. 

Het in Amsterdam gevestigde Cmotions is een specialist in datagedreven werken. Het bureau helpt opdrachtgevers met het design en de bouw van AI-systemen. Considerati heeft op zijn beurt een sterk trackrecord in de juridische en ethische kanten van verantwoorde kunstmatige intelligentie, alsook in aanverwante onderwerpen zoals privacy en de compliance met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Concrete vraagstukken waar de firma’s aan zullen werken zijn onder andere: Hoe kan kunstmatige intelligentie privacy-proof worden ingericht? Hoe kan het gebruik van algoritmen met de tijd worden gemonitord? Onder welke voorwaarden kunnen organisaties algoritmen inzetten om gevoelige informatie over mensen te verzamelen? Welke normen en waarden moeten gehanteerd worden om in lijn te blijven met de verwachtingen van de maatschappij en de AVG en andere wet- en regelgeving? 

Naast het leveren van consultancy en digitale expertise, zullen Cmotions en Considerati ook samen optrekken voor trainingen en rondetafelsessies.