Familiebedrijven met ondernemende cultuur innoveren beter

05 september 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Familiebedrijven richten zich te weinig op het vernieuwen van producten, diensten en de eigen organisatiecultuur. Ook zijn ze vaak te afhankelijk van hun oprichter voor nieuwe ideeën. Zorgen voor een ondernemende cultuur binnen de organisatie lijkt de beste brug naar anders, maar vooral beter innoveren.

In gesprek met het Financieele Dagblad gaf onlangs Dirk Harm Eijssen, oprichter en partner bij Gwynt, een adviesbureau voor familiebedrijven, zijn visie op waarom familiebedrijven worstelen met innovatie. Een reden die hij aangaf was dat tijdens een bedrijfsopvolgingstraject het lastig is om de strategie van een organisatie te veranderen. Vaak is de DGA erg dominant en liggen kernwaarden diep geworteld binnen het familiebedrijf. Eijssen: “Het is erg lastig voor een zoon of dochter om samen met hun organisatie te vernieuwen als de oprichter dominant is geweest.”

Een andere reden is dat de DGA veelal zijn of haar stempel op een familiebedrijf heeft gedrukt, waardoor het moeilijk is om verandering aan te brengen in de manier van leidinggeven, aangezien de oprichter zich heeft gemanifesteerd als zwaargewicht. En als er dan eindelijk een opvolger gevonden is, dan worstelt de nieuwe generatie met het doorvoeren van innovaties.

Familiebedrijven met ondernemende cultuur innoveren beter

Afwachtende cultuur

Ook speelt een rol dat de doorgaans afwachtende cultuur binnen familiebedrijven innovatie vaak in de weg staat. Medewerkers zijn vooral ‘uitvoerders’, de ideeën komen van de oprichter of eigenaar. Stopt die persoon ermee of wordt hij ziek, dan blijft de organisatie stuurloos en in verwarring achter. Medewerkers zijn namelijk niet gewend om zelf de leiding te moeten nemen. 

Net als in andere sectoren, is innovatie essentieel voor familiebedrijven, onder andere om de concurrentie voor te kunnen blijven, nieuwe producten/diensten voor klanten te ontwikkelen en de huidige dienstverlening en bedrijfsvoering aan te scherpen. Alleen innovatieve familiebedrijven zullen succesvol kunnen blijven opereren in het huidige economische tijdperk van snelle veranderingen en zelfs disruptie.

Eijssen geeft aan dat om innovatiever te kunnen worden, de eerste oplossing ligt in het ondernemender maken van de organisatie. De partner van Gwynt ziet dat dat de bedrijven die met innovaties vooroplopen aparte afdelingen opzetten, soms zelfs buiten de eigen bedrijfsmuren. Daar kunnen werknemers de geijkte denkpatronen loslaten en kunnen ze, vaak zonder directe bemoeienis van de eigenaar, de zelf vernieuwende ideeën uitwerken. 

Gerelateerd: Familiebedrijven hebben vertrouwen in 2018, war voor talent grootste zorg.