P2 organiseert 'Verbindend Onderhandelen in de participatiemaatschappij'

22 augustus 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel

Tegen een achtergrond van de hedendaagse participatiesamenleving waarin steeds meer publiek-private samenwerking plaatsvindt en burgers steeds mondiger zijn, wordt het belang van Verbindend Onderhandelen almaar groter. Een nieuwe driedaagse training van P2 leert strategisch omgevingsmanagers en projectleiders hoe ze Verbindend Onderhandelen kunnen inzetten om betere en meer inclusieve uitkomsten kunnen realiseren.

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger”, stelde koning Willem-Alexander in 2013 in zijn eerste troonrede. “Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel”, aldus de toen kersverse koning.

Terwijl de term ‘participatiesamenleving’ binnen de politiek al langer werd gehanteerd – in 1991 al door toenmalig vicepremier en minister van Financiën Wim Kok – werd het achterliggende idee echt invloedrijk na Willem-Alexanders troonrede, geschreven door het kabinet Rutte II. Het woord werd niet voor niets uitverkozen tot woord van het jaar 2013. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor initiatieven vanuit de samenleving zelf. Het kan hierbij gaan om individuen, maar betreft ook vaak inbreng vanuit het bedrijfsleven, al dan niet in een publiek-private samenwerking. Om professionals goed uit te rusten om met deze veranderingen om te gaan, organiseert P2 – een adviesbureau gespecialiseerd in project-, proces-, programma- en portfoliomanagement – op 29, 30 en 31 augustus de masterclass ‘Verbindend Onderhandelen in de participatiemaatschappij’. 

P2 organiseert masterclass 'Verbindend Onderhandelen in de participatiemaatschappij’

“Als professional sta je midden in een transitie die om nieuwe manieren van (samen)werken vraagt. De participatiemaatschappij? Die is er al: publieke stelsels kantelen, de kracht is aan klein, iedereen mag het zeggen”, aldus het adviesbureau. “Burgers bemoeien zich met de overheid, gesterkt door de nieuwe Omgevingswet. Bedrijven halen bij NGO’s de kennis op om te verduurzamen. Kleinschalige zelfbouwprojecten blijven populair. We hervormen de zorgsector en docenten introduceren het maakonderwijs van binnenuit. Kortom: aan initiatieven geen gebrek! Beweeg mee in deze transitie en verdiep je in de kunst van het Verbindend Onderhandelen in onze driedaagse masterclass.”

Mutual Gains Approach

De training is bedoeld voor professionals die al bekend zijn met de basisprincipes van Verbindend Onderhandelen en/of Strategisch Omgevingsmanagement, twee methodes die zijn gebaseerd op de Mutual Gains Approach (MGA). Dit onderhandelingsmodel schrijft vier stappen voor om te komen tot betere uitkomsten, waarbij veel aandacht is voor het sterk houden van de verstandhouding met alle stakeholders en – daaraan gerelateerd – de eigen reputatie. Het model gaat ervanuit dat je in onderhandelingen doorgaans te maken hebt met partijen die meer dan één doel of zorg hebben, en dat aan meerdere punten aandacht kan worden geschonken in de uiteindelijke overeenkomst. Door zijn nadruk op zorgvuldige analyse en goed procesmanagement, stelt het model de betrokken partijen vaak in staat tot een betere uitkomst te komen dan via andere benaderingen.

P2 geeft aan dat deelnemers tijdens de “verdiepende driedaagse training” meer inzicht en grip krijgen op de situatie en mogelijkheden om te handelen tijdens lastige momenten in een onderhandelings- en besluitvormingsproces. Er wordt aandacht besteed aan het voeren van een goede dialoog en gekeken hoe een onderhandelingsproces invulling kan geven aan de democratie in verandering: “Hoe borg je dat proces in aansluiting bij de eisen van de ‘formele’ democratie? In de masterclass ontrafelen we hoe de verhouding tussen de doe-het-zelf democratie en de formele democratie in elkaar zit en hoe jij daarin jouw rol kunt invullen.” 

Onderhandelspecialisten

Vanuit P2 wordt de masterclass verzorgd door hoofddocenten Marja van Schie en Femke Vergeest. Van Schie is binnen P2 een van de grondleggers van Verbindend Onderhandelen: “Als onafhankelijk procesmanager Verbindend Onderhandelen bouwt ze aan duurzame netwerken rond een opgave en stimuleert ze mensen om deel te zijn van de oplossing.” Vergeest is vanuit P2 onafhankelijk procesbegeleider in complexe opgaven, “of die nu groot zijn of klein lijken”. “Femke heeft zichzelf internationaal geschoold en zet al haar ervaring om in nieuwe inzichten én handvatten voor het vakgebied”, aldus het adviesbureau.

“In de masterclass ontrafelen we hoe de verhouding tussen de doe-het-zelf democratie en de formele democratie in elkaar zit en hoe jij daarin jouw rol kunt invullen.”

De masterclass wordt georganiseerd in samenwerking met WesselinkVanZijst, een adviesbureau voor professioneel belangenmanagement. Vanuit het bureau nemen oprichters Marc Wesselink en Hans van Zijst een deel van de masterclass voor hun rekening. Evenals Van Schie en Vergeest, zijn Wesselink en Van Zijst lid van het nationale MGA-netwerk. Wesselink schreef het Handboek Strategisch Omgevingsmanagement en werkt als adviseur aan complexe maatschappelijke opgaven, waaronder eerder de realisatie van de Tweede Maasvlakte, waarvoor hij de ROA-adviesprijs voor beste Nederlandse adviesopdracht ontving. Hij richt zich ook op het ontwikkelen van belangenmanagement, waarbij hij onder meer samenwerkt met P2 en de grondleggers van MGA in Harvard.

Van Zijst is van beleidsmaker en senior adviseur uitgegroeid tot “één van de meest ervaren omgevingsmanagers van Nederland”. Hij is momenteel onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van het omgevingsmanagement van alle ontwikkelingen op de Amsterdamse Zuidas. Ook is hij trainer en coach Strategisch Omgevingsmanagement, en werkt hij aan een uiteenlopende opdrachten voor (semi-)overheden en bedrijven. Tot slot is ook Olga Plokhooij betrokken bij de masterclass. Als partner van Spirit of the Age – een bureau dat zich richt op het creëren van coalities en begeleiden van samenwerking rond gezamenlijke maatschappelijke doelen – is Plokhooij gespecialiseerd in dialoogvoering, waarover zij regelmatig trainingen verzorgt. 

De masterclass vindt plaats in het slot en de boomgaard waar het kantoor van P2 is gevestigd, in het Gelderse Rossum, vlak onder de Waal. Volgens het bureau is de masterclass bij uitstek geschikt voor strategie- en beleidsmedewerkers van (semi-)overheidsorganisaties die regelmatig bij onderhandelingsprocessen betrokken zijn, evenals voor strategisch omgevingsmanagers of projectleiders die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling, of overheidsmanagers en bestuurders die voor een opgave staan waarbij veel partijen betrokken zijn. Voor meer informatie en om zich in te schrijven, kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op de site van P2.