Intermedius geeft vervolg aan Portfoliomanagement Awards

18 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na een succesvolle eerste editie dit jaar, geeft Intermedius in 2019 vervolg aan de Portfoliomanagement Awards. Opnieuw zullen een ‘Portfoliomanager of the Year’ en ‘Portfolioteam of the Year’ worden verkozen. De inschrijving voor de komende editie start na de zomer.

De Portfoliomanagement Awards worden jaarlijks georganiseerd door Intermedius. Het implementatie-adviesbureau uit Gouda is gespecialiseerd in het inrichten van portfoliomanagement, met als doel organisaties wendbaar te maken en hen van grip te voorzien zodat het bestuur in staat is keuzes te maken. Terwijl de grotere broer – projectmanagement – alom bekendheid geniet, is portfoliomanagement soms nog een onderschoven kindje. Met de awards wil Intermedius het vak meer in de schijnwerpers zetten. “We willen bekendheid geven aan hoe strategisch portfoliomanagement een enorme toegevoegde waarde kan zijn om wendbaar te zijn als organisatie”, vertelt Intermedius-managing partner Diane Dros.

Portfoliomanagement

Portfoliomanagement is het vak dat er voor zorgt dat organisaties beschikken over een integraal overzicht van hun veranderportfolio, of projecten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat door de inzichten van portfoliomanagement, besluitvormers in staat zijn om op het juiste moment op basis van de juiste informatie te kunnen sturen op toegevoegde waarde. “Het verbinden van de operatie aan de strategie en vice versa is een wezenlijk aandachtsgebied van de portfoliomanager”, legt Dros uit.

Op internationaal niveau hebben voorbeelden uit de praktijk telkens weer de waarde van portfoliomanagement aangetoond. Zo zorgt portfoliomanagement voor een efficiënter management van middelen, voor meer transparantie van het door het management gebruikte autorisatieproces, een betere stroomlijning binnen teams en afdelingen, betere communicatie en, onder de streep, voor betere besluitvorming (zoals ‘go-no go’-besluiten).

Intermedius organiseert ook in 2019 de Portfoliomanagement Awards

Bij de eerste editie van de Portfoliomanagement Awards (2018), wisten enkele succesverhalen uit eigen land het podium te halen. De prijs voor Portfoliomanager of the Year ging naar Daniël Jolink van het Radboudumc. De jury roemde hem voor zijn pragmatische aanpak, visie en strategie: “Daniël bedrijft portfoliomanagement vanuit het hart met oog voor visie en strategie. Hij maakt een pragmatische vertaling en implementatie van waardedenken. Hierdoor realistisch, bruikbaar en uitvoerbaar.” Dros voegt toe: “Strategisch portfoliomanagement heeft een zeer prominente plek op de agenda van de bestuurders van het Radboud, mede dankzij het werk van Daniël.”

De prijs voor Portfolioteam of the Year ging afgelopen editie naar Team Defensie. De jury prees de gedrevenheid en volharding van het team. Dick Koen, Coördinator Portfoliomanagement afdeling bij het Ministerie van Defensie: “Ik sta zeer positief tegenover het initiatief ‘Portfoliomanagement Awards’. Het heeft mijn team een enorme boost gegeven. Ook de aandacht die het in de media heeft gekregen overtrof al mijn verwachtingen. Ik ben ontzettend trots op dit mooie vakgebied.”

Portfoliomanagement Awards 2019

Dros en het team hebben nu besloten om met de Portfoliomanagement Awards het tweede jaar in te gaan, en op 14 maart 2019, zullen de Portfoliomanagement Awards 2019 plaatsvinden. Voor die aankomende editie zal het thema zijn: ‘Ik maak het verschil door...?’ Hierbij kan gedacht worden aan: het beste uit het team halen, het MT/de raad van bestuur handvatten bieden, een fantastische rapportage maken, effectieve besluitvormingsprocessen implementeren en nog veel meer, zo geeft Dros enkele voorbeelden van mogelijk onderscheidende elementen.

De inschrijving voor de 2019-editie van de Portfoliomanagement Awards zal na de zomer van start gaan. Portfolioprofessionals en teams die geloven dat hun werkwijze geldt als een best practice in het vakgebied, kunnen zich binnenkort hier aanmelden om in aanmerking te komen voor een award.