Haute Equipe personeel kiest voor duurzaam beleggen pensioengeld

27 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Na een interne stemming heeft het personeel van adviesbureau Haute Equipe er bewust voor gekozen hun pensioeninleg bij BeFrank voortaan nog duurzamer te gaan beleggen. Daarmee is het adviesbureau een van de pioniers in ons land als het gaat om beleggen via deze zogeheten ‘Duurzame Lifecycle’ van de pensioenuitvoerder.

Met rond de 120 werknemers is
Haute Equipe | Partners in Public een management-, juridisch en financieel adviesbureau uit Haarlem dat voornamelijk overheden, onderwijs- en zorginstellingen bedient. Het bureau zet zich voor deze opdrachtgevers in op vraagstukken op het gebied van middelen- informatie- en procesmanagement, subsidies, revolverende fondsen, algemeen en bestuursrecht en het sociaal domein.

Tot op heden bouwden werknemers van Haute Equipe hun pensioen op via de zogeheten ‘Passieve Lifecycle’ bij pensioenuitvoerder BeFrank. Als onderdeel van NN Group is BeFrank – dat onlangs nog directievoorzitter Marianne de Boer zag vertrekken
 naar Centric – sinds 2011 actief in de collectieve pensioenmarkt en de eerste premiepensioeninstelling (PPI) van Nederland. 

Passieve Lifecycle van BeFrank

Bij de ‘Passieve Lifecycle’ van BeFrank wordt pensioengeld geïnvesteerd in een mix van indexfondsen, waarbij alle deelnemers aan deze life cycles zelf hun beleggingsrisico kunnen vastleggen. Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank, licht toe: “Ook kunnen zij binnen de pensioenregeling afwijken van de standaard lifecycle en kiezen voor een andere lifecyle.” 

Haute Equipe personeel kiest voor duurzaam beleggen van hun pensioengeld via de Duurzame Lifecycle van BeFrank

Aangezien het huidige pensioencontract bij BeFrank op korte termijn afloopt, besloot Haute Equipe al begin 2018 hun pensioencontract intern te heroverwegen. Uit de gesprekken tussen de medewerkers en bestuurders van Haute Equipe kwam naar voren dat het personeel de voorkeur geeft aan een volledig, duurzaam pensioen. Het adviesbureau heeft daarom besloten het contract met BeFrank een vervolg te gaan geven, maar wel de overstap te maken naar een 100% duurzame regeling van BeFrank – de ‘Duurzame Lifecycle’.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Marion van Staveren, directeur van Haute Equipe, licht de keuze voor deze ‘Duurzame Lifecycle’ toe: “Samen de basis leggen voor maatschappelijk resultaat is de grondgedachte van ons bureau”, aldus Van Staveren, die uitlegt dat duurzaamheid ook bij de klanten van het adviesbureau hoog in het vaandel staat.  Hoewel de kosten van deze duurzame pensioenregeling wel wat hoger zullen uitvallen voor het personeel, staat het personeel, dat zelf de keuze had gekregen, vierkant achter het besluit, dat na een interne stemming is doorgevoerd. “Groen past bij Haute Equipe”, aldus Van Staveren.

De nieuwe regeling houdt in dat BeFrank voortaan de pensioengelden van Haute Equipe medewerkers uitsluitend nog zal beleggen in een mix van duurzame fondsen van Triodos Investment Management (TIM), dochter van Triodos Bank. De in Zeist gevestigde investeringsbank heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen en als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen*.

De pensioengelden van het Haute Equipe personeel zal via deze fondsen uitsluitend worden geïnvesteerd in organisaties die bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving. TIM past strenge selectiecriteria toe voor al haar beleggingen. Dat maakt deze lifecycle naar eigen zeggen één van de duurzaamste in de markt. 

Keuzevrijheid

“Dat deze keuze door de medewerkers zelf is gemaakt vinden wij een goede zaak”, geeft Rhebergen aan. “Wij zijn groot voorstander van inzicht en keuzevrijheid voor deelnemers. Het is immers hun inkomen voor later, dus mogen zij daar ook wat over te zeggen hebben. Door medewerkers meer keuzes te bieden ontstaat er ook meer betrokkenheid bij het onderwerp pensioen. Dat sluit aan bij onze missie om pensioen dichterbij de mens te brengen.”

* TIM beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder energie en klimaat, ‘inclusive finance’, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyle-ondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG).