Ynformed en Royal HaskoningDHV winnen wateroverlast competitie

13 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Ynformed en Royal HaskoningDHV hebben succesvol de krachten gebundeld: onlangs werden zij gekroond tot winnaar van de Big Data Challenge Adaptief Waterbeheer met hun idee HydroTwin.

Begin 2018 startten negentien deelnemers aan de datagedreven waterbeheercompetitie, een initiatief van Waterschap Rivierenland, dat zich uitstrekt van Dordrecht tot voorbij Nijmegen. De wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met de overige 21 waterschappen, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en de Unie van Waterschappen, en stond in het teken van een gebeurtenis uit het verleden: in augustus 2015 veroorzaakte een grote onweers- en regenbui, die over het Land van Heusden en Altena (Noord-Brabant) trok, veel wateroverlast en schade.

Het was aan de deelnemers van de challenge – waaronder ingenieurs- en adviesbureaus en data science-bedrijven – om aan de hand van de toentertijd beschikbare data – denk aan neerslag- en temperatuurmetingen, regelstanden van de stuwen en gemalen, oppervlaktewaterpeilen en stroomdebieten – te bepalen of het mogelijk zou zijn geweest de overlast op voorhand te beperken.

HydroTwin

Aan de wedstrijd nam ook een samengesteld team van Ynformed – een data science-adviesbureau en dochterbedrijf van Hiemstra & De Vries – en advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV deel. Tezamen gingen zij voor het idee genaamd ‘HydroTwin’: een tool gericht op het genereren van gegevens waarmee de waterbeheerders bijtijds kunnen worden voorzien van nauwkeurige inzichten. Het instrument maakt het mogelijk om een digitale versie van de werkelijkheid te maken. Zo kan middels een computersimulatie het gedrag van een watersysteem accuraat worden voorspeld. Daartoe wordt een beroep gedaan op machine learning-technologie’, aldus het Waterschap Rivierenlandschap: “De computerberekeningen leren van hun eigen resultaten en worden zo steeds beter.” 

Ynformed en Royal HaskoningDHV winnen wateroverlast competitie

Lisette van Beusekom – veldexpert bij Ynformed, legt verder uit: “In- en externe databronnen, zoals waterstanden, satellietdata en meteodata vertellen ons al heel veel over het functioneren van het watersysteem. Op dit moment benutten we deze informatie nog niet optimaal. Samen met domeinexpertise hebben we gericht data science-technieken toegepast om onder meer de peilbeheerder van de juiste informatie te voorzien. Op basis hiervan kan direct actie worden genomen zoals het uitvoeren van preventief onderhoud.”

Van alle ingediende voorstellen, was de jury van de Big Data Challenge Adaptief Waterbeheer het meest gecharmeerd van HydroTwin, en riep de bedenkers uit tot winnaar. Daarmee ontvingen de bedrijven gezamenlijk €40.000, waarmee de eerste stappen van het idee verwezenlijkt kunnen worden. Royal HaskoningDHV reageert verheugd op de bekroning: “Deze overwinning weerspiegelt onze ambities op het gebied van digitale transformatie en innovatie”, aldus Esther Bosman, bij het bureau werkzaam als Director Business Unit Water Nederland. “Wat we tot nu toe hebben gedaan is pas het begin, want de gebruikte algoritmes zijn zelflerend. Na elke bui zullen ze een betere voorspelling afgeven. Daardoor krijgen we steeds meer inzicht in het functioneren van een watersysteem en kunnen we het steeds klimaatbestendiger maken.” 

Bosman schrijft de overwinning toe aan een krachtige symbiose: “Als onderdeel van onze digitale ambities geloven we dat door het samenbrengen van verschillende disciplines en expertises in combinatie met de nieuwste technieken wij beter kunnen voorzien in onze klantbehoeften. Dit leidde tot een winnende combinatie van kennis in machine learning en kunstmatige intelligentie van data science-bedrijf Ynformed en diepgaande kennis van de waterschapswereld van Royal HaskoningDHV, met HydroTwin als succesvol resultaat.” Jaring Hiemstra, Directeur Ynformed en oprichter van Hiemstra & De Vries, sluit zich aan bij Bosmans woorden: “Een eer voor ons om deze prijs vandaag te winnen samen met Royal HaskoningDHV. Alle credits voor ons gezamenlijke topteam.”