Adlasz brengt 'handboek voor de slimme gemeente' uit

23 januari 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Afgelopen week werd in het Provinciehuis Utrecht het eerste exemplaar van de ‘adlasz voor de slimme gemeente’ gelanceerd. Dit handboek 2018 voor de slimme gemeente omvat bijdragen van gerenommeerde specialisten uit de sector van het lokaal bestuur. In het handboek wordt niet alleen de theoretische achtergrond behandeld, maar ook de vertaalslag naar de praktijk gemaakt, waardoor het “een onmisbaar handboek is geworden voor de slimme gemeente!” 

Lokaal bestuur is de verzamelnaam voor de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en alle organisaties waarin gemeenten participeren, en zit het dichtst bij de individuele burgers. Daarom is het belangrijk dat elke burger weet en kan weten welke activiteiten worden ondernomen en waarom. “Met andere woorden in control zijn en in control blijven”, aldus Adlasz, een adviesbureau dat zich specialiseert op het gebied van lokaal bestuur en sociale zekerheid.

Lokaal bestuur in control?

“Het lokaal bestuur moet er voor zorgen goed te functioneren. In control zijn is noodzakelijk. Bij dit streven naar in control zijn wordt de balans gezocht en gevonden tussen ‘de bedoeling’ en de ‘systeemwereld’. De systeemwereld betreft het voldoen aan regels (compliance). In de praktijk is het vinden van deze balans razend ingewikkeld. Te veel nadruk op de bedoeling zet rechtmatigheid onder druk. Te veel nadruk op de regels leidt tot “paarse krokodillen” en hoge compliance-kosten en het uit het oog verliezen van de bedoeling”, legt Adlasz verder uit.

Adlasz brengt 'handboek voor de slimme gemeente' uit

In het handboek ‘Adlasz voor de slimme gemeente’ worden thema’s behandeld als governance, risicomanagement, privacy, reputatiemanagement, accountantscontrole, raakvlakken tussen auditor, accountant en controller, burgerparticipatie, redesign van het sociaal domein en het “bankable” maken van infrastructurele projecten. Alle artikelen en bijdragen in het handboek van Adlasz zijn ingedeeld in rubrieken en voorzien van nuttige illustraties en tabellen. Na het voorwoord van FAMO kan de lezer terecht in de rubrieken Governance en Control, Risicomanagement, Sociaal Domein en Financiën om af te sluiten met een interview met de gemeente Schouwen-Duiveland.

Het eerste exemplaar van het Handboek is op 17 januari 2018 door Roel van den Bersselaar, een van de partners van Adlasz overhandigd aan de vice voorzitter van FAMO, Astrid van de Klift in het Provinciehuis Utrecht tijdens de eerste editie van het RiskCongres Lokaal Bestuur*. In dit handboek zijn de visies van verschillende experts gepubliceerd.  

“Het is goed voor het functioneren van het lokaal bestuur in Nederland als de visies van verschillende experts worden gedeeld, zoals in dit boek. Het delen van visies en ervaringen is immers slim. Slim omdat delen altijd goed is en omdat we met ons allen meer weten dan alleen”, aldus de samensteller van het handboek, Piet Klop, Partner van Public Values en Content Director van het RiskCongres Lokaal Bestuur.

* De 2018 editie van het Risk Congres Lokaal Bestuur vond vorige week plaats. Het congres ging vanuit een risk & compliance perspectief samen met aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten in op onderwerpen als

interne beheersing van de bedrijfsvoering, risicomanagement en compliance. Deelnemers werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, de risico’s rond innovatie en de mogelijkheden om meer samen te werken om daardoor beter “in control” te komen.