L&vS Management Consulting gaat als BluPoint de volgende groeifase in

27 juni 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Elf jaar na de oprichting van L&vS Management Consulting voert het adviesbureau nu een rebranding door naar BluPoint. Samen met Adaptif en Quantics vormt BluPoint de L&vS Group. Consultancy.nl sprak met oprichters en managing partners Christiaan Lomme en Roel van Stiphout, om er achter te komen wat er schuil gaat achter de opvallende naamswijziging. 

Lomme & van Stiphout, die L&vS Management Consulting in 2007 oprichtten na een jarenlange carrière bij een grote consultancyfirma, geven aan dat de nieuwe naam de nieuwe groeifase weerspiegelt die het bedrijf heeft ingeluid. Sinds de oprichting is het adviesbureau uitgegroeid tot een team van ruim twintig medewerkers, waarbij het bureau de ambitie heeft om zijn positie in de markt de komende jaren nog verder uit te breiden.

Nieuwe naam: BluPoint

"We zijn erg trots op de ontwikkeling die we afgelopen elf jaar hebben gemaakt en nu hebben we onze ambitie verder opgeschroefd. Er breekt dus een nieuwe periode van verdere groei van onze organisatie aan en daar hoort wat ons betreft ook een nieuwe naam bij”, aldus Lomme.

L&vS Management Consulting gaat als BluPoint de volgende groeifase in

Gevraagd naar de keuze voor BluPoint als nieuwe naam, geeft van Stiphout aan: “BluPoint symboliseert de stip op de blauwe horizon, in lijn met onze ambitie.” Daarbij doelt hij zowel op de ambitie van het bureau zelf, als die van hun klanten.

Het adviesbureau is vanaf het begin altijd gespecialiseerd geweest in programma- & projectmanagement en change management, en ondersteunt organisaties met het ontwikkelen en uitvoeren van complexe veranderopgaven. Echter altijd vanuit een praktisch oogpunt: niet alleen het advies maar ook de implementatie, tot en met de toegevoegde waarde (ofwel: practical consulting). Het kan hierbij gaan om allerlei soorten van strategische verandertrajecten zoals fusies, splitsingen, privatiseringen, cultuurveranderingen, business transformaties en/of redesign, systeemimplementaties of -aanpassingen als gevolg van gewijzigde wetgeving.

Sinds de oprichting van het bureau in 2007 is BluPoint al actief in de energiemarkt. Bij klanten als Eneco, Stedin, Enexis, Nuon, Alliander, Netbeheer Nederland, et cetera, voerde het bureau regie over grote verandertrajecten zoals de splitsing tussen Eneco en Stedin, Oxxio & Dong overname, Sectorreleases, Stroomopwaarts, overname Endinet maar ook het opzetten van een nieuwe strategische samenwerking tussen alle regionale netbeheerders. We hadden ons voorgenomen om de eerste jaren vooral te richten op de energiemarkt, maar tevens ook zo snel als mogelijk andere markten te bedienen, want spreiding is belangrijk voor de continuïteit van BluPoint, aldus van Stiphout. 

Zo groeide het klantenbestand van BluPoint over de jaren heen met ALFAM, APG, Achmea, Nike, ASML, et cetera. Ook daar blijkt BluPoint “bij uitstek de partij voor regie op grote en/of strategische verandertrajecten”, legt van Stiphout uit. “Natuurlijk zitten er verschillen tussen markten, zowel op het gebied van processen, systemen maar vooral op het gebied van culturen en werkwijzen. Maar het zijn juist die verschillen die leiden tot nieuwe inzichten en verbeteringen. Dit is de ervaring die onze consultants meenemen. Klanten vinden het leuk om een kijkje in de andere keuken te krijgen en ervaringen uit te wisselen, dat promoten we dan ook actief”, aldus Lomme.

Nieuwe methodieken

Daarnaast heeft BluPoint zich de laatste jaren intensief verdiept in nieuwe methodieken. Waar BluPoint consultants jarenlange ervaring hebben met het werken met bekende projectmanagement standaarden zoals PRINCE2, IPMA en CMMi, wordt voor veel lopende opdrachten gebruikgemaakt van Agile en Lean methodieken. Deze twee manieren van werken zijn sterk in opkomst, vooral omdat klanten overschakelen tot snellere oplevering van producten en diensten om niet achter te raken op het steeds sneller veranderende omgeving. Nieuwe technologieën kunnen productlevenscycli en de go-to-market tijd sterk verkorten, waardoor - om concurrerend te blijven - snelheid en flexibiliteit steeds belangrijker worden. Agile werken draagt ook bij aan betere kostenbeheersing en zelfs aan medewerkerstevredenheid.

Om capaciteiten op het snijvlak van Agile verder te versterken lanceerden Lomme & van Stiphout vorig jaar Adaptif, een gespecialiseerd bureau die organisaties in transitie helpt met het omarmen en implementeren van nieuwe manieren van werken. In tegenstelling tot veel andere bureaus die zich al jaren richten op de onderste lagen in een organisatie legt Adaptif nadrukkelijk de focus op alle niveaus in een organisatie. Een succesvolle verandering in de manier van werken en het omarmen hiervan is een verandering die niet alleen bottom-up maar ook top-down geleid en gedragen moet worden. “Dat vraagt dus ook iets van het leiderschap en de wijze van besturing. Dergelijke veranderingen liggen in het verlengde van de werkzaamheden van BluPoint, we rolden er als het ware in en stelden vast dat meerdere bedrijven deze uitdaging hadden. Onderbrengen binnen BluPoint vonden we niet vanzelfsprekend, vandaar Adaptif met haar eigen specialisatie”, aldus van Stiphout.

“We helpen klanten in te spelen op veranderingen in de markt en met het uitvoeren van beleid zoals het reduceren van kosten, verhogen van omzet en/of marktaandeel of het verbeteren van klanttevredenheid”

Focus op mensen

Een belangrijk element in de aanpak van BluPoint is het besteden van voldoende aandacht aan de zachte kant van verandering, oftewel change management. “In de praktijk zien we slechts beperkte aandacht hiervoor, terwijl verandering uiteindelijk om mensen gaat. Een werkend systeem is weinig waard zonder de mensen die het omarmen en dagelijks gebruiken”, geeft van Stiphout als voorbeeld. “De focus moet gericht zijn op mensen en het veranderproces, waarbij de medewerkers meegenomen en betrokken worden bij de verandering en daarmee kansen in plaats van bedreigingen zien. Alleen zo kan een verandering effectief en blijvend zijn.”

Om er voor te zorgen dat zowel management als werknemers worden meegenomen in de verandertrajecten en dat mogelijke weerstand voor verandering zoveel mogelijk wordt beperkt, heeft BluPoint een eigen visie op verandermanagement ontwikkeld. Hun aanpak is gebaseerd op acht bouwstenen, waarbij zachte factoren vanaf het begin tot eind van een transitie worden ingevoegd in het programmamanagement. “Change management begint al in de initiatiefase voordat daadwerkelijk een project is opgezet en eindigt pas in de nazorg”, aldus Lomme, die bovendien aangeeft dat BluPoint’s combinatie van expertise in zowel harde en zachte factoren een impact maakt. “We horen van klanten dat ze juist met ons samenwerken door onze integrale aanpak, naast diepe sector en vak-expertise”.

De groei die BluPoint de komende periode nastreeft, zal volgens de partners ook een verbreding van de dienstverlening van het bureau betekenen. BluPoint zal zich nog nadrukkelijker profileren op drie aandachtsgebieden. Allereerst op Business Transformation. "Door de grote hoeveelheid externe veranderingen is de noodzaak voor bedrijfstransformaties hoog. We helpen klanten in te spelen op veranderingen in de markt en met het uitvoeren van beleid zoals het reduceren van kosten, verhogen van omzet en/of marktaandeel of het verbeteren van klanttevredenheid”, legt van Stiphout uit. 

De andere aandachtsgebieden zijn business improvement (“Op dit vlak willen we het aantal functionele expertisegebieden uitbouwen”) en business redesign (“we breiden onze expertise in nieuwe technieken zoals analytics en digital uit om redesigns van grotere omvang te kunnen begeleiden”). Tot slot is ook ‘data’ een gebied waar Lomme & van Stiphout meer op zal gaan inzetten. Hiertoe heeft het sinds 2015 een apart bureau in het leven geroepen: Quantics. “Deze praktijk is gespecialiseerd in data science, met focus op big data, data analytics, machine learning en customer experience”.
 

Groter kantoor

Om bovengenoemde groeiambities mogelijk te maken, heeft BluPoint begin deze maand zijn intrek genomen in een groter kantoor in Den Bosch aan de Rijnstraat 495e. Beide partners geven aan vanuit de nieuwe omgeving met vertrouwen uit te kijken naar de komende jaren. Hoewel de groeiende vraag vanuit klanten de weg vrijmaakt voor verdere groei, is dit niet de belangrijkste doelstelling, “We streven vooral kwaliteit na.”