Wat is het salaris van een professional in inkoop?

28 juni 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De gemiddelde inkoopprofessional in Nederland ontvangt maandelijks een brutosalaris van €4.832. Mannen blijken hierbij duidelijk meer te verdienen dan vrouwen. Binnen het inkoopvakgebied hebben inkoopprofessionals veel verschillende functietitels, zo hebben de 257 inkoopprofessionals die aan het onderzoek hebben meegewerkt maar liefst 139 verschillende functietitels. Dit en meer komt naar voren in het eerste jaarlijkse functie- en salarisonderzoek van Supply Value.

Tussen professionals die werkzaam zijn binnen het inkoopdomein bestaat nogal wat variatie, zowel qua functieomschrijving als de hoogte van het salaris. Vanwege de grote verschillen die naar voren komen in beschikbare informatie over het vakgebied, besloot Supply Value – een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van inkoop, supply chain en informatiemanagement – een eigen jaarlijks salarisonderzoek binnen het vakgebied te starten. Het onderzoek is bedoeld om inkoopprofessionals inzicht te geven in onder meer de verschillende functies binnen het vakgebied en het salaris dat daaraan vasthangt. Om hier een beeld van te krijgen, werd een online enquête uitgezet die is ingevuld door 257 inkoopprofessionals. 

Functies

Zo wisten de onderzoekers meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de verschillende functies waarbinnen inkoopprofessionals werkzaam zijn. In het onderzoek werden in eerste instantie maar liefst 139 verschillende functietitels genoemd, waarvan het in 49% van de gevallen een Engelse titel betreft en 51% een Nederlandse. Omdat het in veel van deze gevallen gaat om verschillende titels waarmee grofweg dezelfde rol wordt aangeduid, werd aan de respondenten ook gevraagd met welke van zeven voorgestelde functieomschrijvingen hun rol het meeste overeenkomt. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de professionals (38%) zijn functie classificeert als Inkoper, gevolgd door Inkoopmanager (33%).

Bruto maandsalaris van inkoop professionals

Op vrij grote afstand van deze twee rollen volgt op de derde plek de Categoriemanager (11%), met vlak daarachter de Contractmanager (9%). Daarnaast ziet 5% zichzelf als Inkoopdirecteur terwijl 2% zegt Assistent inkoper te zijn en wederom 2% zich herkent in de rol van Chief Procurement Officer (CPO). Op deze manier wisten de onderzoekers 139 verschillende functietitels terug te brengen tot slechts zeven rollen binnen het inkoopdomein. Het grote verschil wordt bijvoorbeeld geïllustreerd doordat veertien van de respondenten hun functie classificeren als Inkoopdirecteur terwijl binnen deze groep in eerste instantie dertien verschillende functietitels werden opgegeven. In totaal blijkt 40% van de professionals zich in een leidinggevende functie te bevinden, waarbij vooral opvalt dat mannen (46%) aanmerkelijk vaker zo’n functie bekleden dan vrouwen (21%).

Salaris

Ook op het gebied van het verdiende salaris toont zich een significant verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke inkoopprofessionals. Gemiddeld verdienen de respondenten met 39,1 uur werken per week een bruto maandsalaris van €4832. Wanneer dit gemiddelde wordt opgesplitst naar geslacht, blijkt echter dat de mannen het met €5152 een stuk beter doen dan de vrouwen, die op €3828 uitkomen. Dit kan deels worden verklaard vanuit het feit dat ook blijkt dat de mannelijke respondenten gemiddeld meer uren maken en meer jaren ervaring hebben.

Met 16% verdienen de meeste professionals een brutosalaris van tussen de €4.000 en €4.500, gevolgd door 14% die €3.500 - €4.000 betaald krijgen. 13% komt uit op €4.500 tot €5.000 en nogmaals 13% zit met een bedrag tussen de €5.000 en €5.500 nog net iets hoger. Aan lage kant van het spectrum is te zien dat slechts 1% minder dan €2.000 betaald krijgt, 4% tussen de €2.000 en €2.500 uitkomt en 5% tussen de €2.500 en €3.000. Dit betekent dan ruim negen op de tien (91%) van de inkoopprofessionals minimaal €3.000 verdienen. Aan de andere kant van het spectrum blijkt dat bijna één op de tien meer dan €7.000 per maand opstrijkt.

Bruto maandsalaris van inkoopfunctie

Loon naar werk

Wanneer het salaris wordt afgezet tegen de zeven door de onderzoekers gespecificeerde inkoopfuncties, blijken er significante verschillen te bestaan tussen de financiële compensaties die tegenover de verschillende rolinvullingen staan. Weinig verrassend zijn het de Assistent inkopers die zich tevreden moeten stellen met het laagste bedrag. Per maand verdienen zij gemiddeld een brutosalaris van €2.714. Daarna volgen de ‘gewone’ Inkopers met een bedrag van €3.869, de Contractmanagers met €4.400, de Categoriemanagers met €5.205 en de Inkoopmanagers met €5.423. De relatieve grootverdieners binnen het inkoopvak zijn de Inkoopdirecteuren met €7.963 en de CPO’s met €8.062. 

Naast dit basissalaris ontvangt 46% van de professionals nog een bonus, 55% een reiskostenvergoeding, 50% een pensioenbijdrage en 43% een 13e maand. Ten aanzien van het bonusbeleid zijn significante verschillen zichtbaar tussen inkoopprofessionals die in dienst zijn bij de overheid en zij die werken voor een commercieel bedrijf. Terwijl slechts 26% van de overheidswerknemers een bonus ontvangt, ligt dit aandeel bij de professionals binnen commerciële ondernemingen met 51% praktisch twee keer zo hoog. Minder verrassend, tot slot, is dat mensen vaker een bonus opstrijken naarmate ze meer jaren werkervaring hebben. Van de respondenten met minder dan tien jaar ervaring krijgt 38% een bonus. Dit stijgt naar 48% binnen de groep met tien tot twintig jaar ervaring en naar 52% voor zij die meer dan twintig jaar ervaring hebben. 

Gerelateerd: Hoeveel verdient een consultant in de consultancybranche?