Salaris enquête: Wat verdient een professional in inkoop en supply chain?

07 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Hoeveel verdienen professionals in inkoop en supply chain? Hoewel er in de markt veel data beschikbaar is over salarissen en functieschalen, is deze informatie vaak vooral van generieke aard. Daar wil Supply Value verandering in brengen: het adviesbureau is een functie- en salarisonderzoek gestart specifiek gericht op professionals werkzaam in het inkoop- en supply chain-domein.

Volgens data afkomstig van verschillende bronnen verdienen inkoop- en supply chain professionals gemiddeld relatief goed. Dat komt doordat inkoop- en supply chain-functies veelal bezet worden door hoogopgeleide professionals, hoewel het domein een grote variëteit aan rollen kent. Ook zijn de hoogte van verdiensten en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van onder meer het type werkgever, de branche waarin iemand werkzaam is en eerdere werkervaring voorafgaande aan de inkoop/supply chain-functie. Verder spelen onderhandelingsvaardigheden een rol.

Inkoopprofessionals

Inkoopprofessionals kunnen in uiteenlopende rollen werkzaam zijn, van Assistent Inkoper of (operationeel) Inkoper tot meer gespecialiseerde posities als Contractmanager of Categoriemanager. Als wordt uitgegaan van data van Glassdoor, dat schattingen maakt op basis van de input van professionals die (anoniem) hun salaris prijsgeven, dan verdient een inkoper in Nederland gemiddeld zo’n €62.000. Meer ervaren inkopers, die senior posities vervullen, groeien bijvoorbeeld door in rollen als Inkoopmanager, Inkoopdirecteur of Chief Procurement Officer – veelal aangemerkt als de hoogste positie die bekleed kan worden binnen het inkoopdomein. Zulke inkoopmanagers kunnen volgens Glassdoor gemiddeld rekenen op een salaris van ongeveer €80.000, terwijl voor directeuren verdiensten van meer dan een ton niet ongebruikelijk zijn.

Wat verdient een professional in inkoop en supply chain?

Supply Chain professionals

Ook voor professionals werkzaam in het supply chain vakgebied zijn soortgelijke salarisverschillen per functieniveau zichtbaar. Zo becijfert Coulant, een specialist in onder meer carrièreplanning, dat bijvoorbeeld een Logistiek Teamleider gemiddeld zo’n €72.000 opstrijkt, een Supply Chain Manager gemiddeld ongeveer €78.000 verdient en een Logistiek Director gemiddeld een salaris van meer dan een ton tegemoet kan zien. Onderzoek van Hays van afgelopen jaar geeft een soortgelijk beeld. Zo stelt de recruiter dat supply chain managers behoren tot de top-5 van best betaalde en opkomende functies in dat jaar. Gemiddeld verdienen deze managers tussen de €70.000 en €100.000 euro. Voor de hogere supply chain functies zijn ook op Glassdoor vergelijkbare salarissen zichtbaar. Zo ligt het landelijk gemiddelde salaris voor een Supply chain Manager rond de €77.000 en verdienen Supply Chain Directors ruim meer dan een ton, tot soms zelfs meer dan €140.000.

Demand planners – experts die zorgen voor een zo accuraat mogelijk overzicht van zowel producten als goederen die in de toekomst verkocht gaan worden door een onderneming – verdienen weliswaar behoorlijk minder dan bovengenoemde functies, maar zijn volgens Hays nog altijd goed voor een gemiddeld salaris van €65.000. Afgaande op beschikbare data van Glassdoor voor deze functie dan ligt de bandbreedte voor Supply Chain Planners bijvoorbeeld tussen de €36.000-€81.000, waarmee ook in het lagere segment de verschillende salarisschattingen aardig bij elkaar in de buurt lijken te komen.

Functie- en salarisonderzoek

De enorme variatie van de beschikbare data en het feit dat veel onderzoeken tot op heden breder zijn ingestoken, hebben Supply Value ertoe gebracht om een eigen salarisonderzoek binnen het vakgebied te starten. Opgericht in 2007 is Supply Value een adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van inkoop, supply chain- en informatiemanagement. Supply Value levert verschillende diensten, van consultancy en strategie-implementatie tot interim management. Dit doet het bureau met hoogopgeleide professionals die fulltime aan de slag gaan bij klanten.

Een woordvoerder van het adviesbureau benadrukt dat het voor professionals vooral lastig kan zijn om salarisdata op het juiste functieniveau te interpreteren. Dat komt vooral doordat organisaties een veelvoud aan functietitels hanteren, waardoor het herleiden van deze functietitels naar hun eigen rol geen eenvoudige opgave is. “Ons onderzoek geeft inzicht in functiekenmerken en zoomt in op de arbeidsvoorwaarden per functie. Hierbij gaat er veel aandacht uit naar het kunnen vergelijking op functieniveau”, aldus Supply Value.

De enquête van Supply Value is inmiddels uitgezet en de animo vanuit de beroepsgroep was in de eerste paar dagen groot: al ruim 200 respondenten hebben de enquête ingevuld. Professionals werkzaam in inkoop/supply chain kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het invullen van de enquête duurt gemiddeld 6 minuten, de antwoorden zijn anoniem en het gehele onderzoeksrapport wordt kosteloos met respondenten gedeeld.