Leeuwendaal brengt Gallup CliftonStrengths naar Nederlandse publieke sector

04 juni 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Leeuwendaal heeft een primeur te pakken op de Nederlandse markt voor HR-advies en training. Het HR-advieskantoor uit Den Haag heeft een exclusief partnerschap gesloten met het gerenommeerde Amerikaanse Gallup, waardoor het de CliftonStrengths kan introduceren en toepassen bij publieke organisaties in ons land.

CliftonStrengths is een gepatenteerde tool van Gallup die tot op heden wereldwijd is gebruikt door meer dan 18 miljoen professionals. Het assessment is gecreëerd vanuit het idee dat uitgaan van kracht – in plaats van het repareren van zwaktes – hét recept is voor menselijk succes.

Gallups CliftonStrengths gaat uit van de gedachte dat mensen uitblinken wanneer ze zich richten op hun sterke punten. Dit in contrast met een andere dominante managementbenadering binnen de Angelsaksische traditie, waarin wordt geconcentreerd op het blootleggen van zwakke punten, om hier vervolgens aan te werken.

Gallup CliftonStrengths

Volgens Don Clifton, de Amerikaanse psycholoog die in de jaren 90 de CliftonStrengths ontwikkelde, “is er geen effectievere manier om mensen hun potentieel te laten benutten, dan door ieder persoon te bezien in het oog van zijn of haar sterktes”. Het idee van sterktes beslaat een breed spectrum – binnen het raamwerk van Gallup refereert het aan de unieke combinatie van talenten, kennis en vaardigheden die een persoon bezit.

Sinds hij het idee bedacht, is er decennialang onderzoek verricht rond het thema, waaruit steevast naar voren komt dat een op kracht gebaseerde benadering van leiderschap en personeel de resultaten verbetert. Voor mensen die zich bewust zijn van hun sterke punten en daar gebruik van maken, geldt dat het zes keer zo waarschijnlijk is dat ze een betrokken houding hebben, drie keer zo waarschijnlijk dat ze een uitmuntende kwaliteit van leven genieten en zes keer zo waarschijnlijk dat ze zich elke dag bezighouden met wat ze het best kunnen. Bovendien zijn ze gemiddeld 7,8% productiever in hun rol.

Het is op basis van deze resultaten dat CliftonStrengths wereldwijd heeft weten uit te groeien tot een van ’s werelds meest toegepaste tools voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling. Tot op heden hebben achttien miljoen professionals hem gebruikt – waaronder bestuurders, managers en teams – om hun eigen individuele ontwikkeling of de teamprestaties te bevorderen binnen de bredere werkomgeving.

Naast in Noord-Amerika en de Europese economische grootmachten Duitsland en het VK – waar Gallup kantoren heeft – is er ook in Nederland een groeiende vraag naar de sterke punten-benadering, stelt Ghassan Khoury, Managing Partner van Gallup voor de EMEA-regio.

Toen Gallup voor de keuze stond ook hier een vestiging te openen of een partnership aan te gaan met een lokale speler, koos de Amerikaanse gigant – die bij het grote publiek met name bekend is vanwege zijn opiniepeilingen tijdens de Amerikaanse presidentscampagnes – voor de tweede optie: “Leeuwendaal is al enkele jaren intensief bezig met de sterke punten-benadering. We delen dezelfde overtuiging en spreken dezelfde taal”, legt Khoury uit.

Dat Leeuwendaal in staat is om niet alleen de coaches te trainen, maar hen ook kan ondersteunen bij de daadwerkelijke implementatie, wordt genoemd als nog een reden voor Gallup om het bureau als partner te kiezen bij het toetreden tot de Nederlandse adviesbranche – een markt met een geschatte waarde van zo’n €1,3 miljard, waarvan het HR-advies goed is voor ongeveer 15%.

Bouwen op sterktes

De CliftonStrengths-benadering identificeert iemands unieke combinatie van 34 typen sterke punten en laat zien hoe mensen kunnen slagen door deze verder te ontwikkelen. De cruciale stap is het daadwerkelijke proces waarin deze sterktes worden ontwikkeld – als individu of binnen een team dat naar een gezamenlijk doel toewerkt. Bedrijven die hierbij willen worden geholpen, wenden zich geregeld tot gespecialiseerde coaches die Gallups CliftonStrengths leer- en ontwikkelingsprogramma hebben doorlopen.

Zij helpen teams en hele organisaties bij het omarmen van CliftonStrengths om zo het potentieel van hun mensen optimaal te benutten. Gallup zelf bedient een grote meerderheid van ’s werelds grootste bedrijven – de zogeheten Q2000 – met zowel coaching als implementatie voor de individuele werknemer, het team en de manager.

Khoury legt uit dat Leeuwendaal in staat is dezelfde dienstverlening te bieden binnen Nederland: “Ze hebben alle disciplines daarvoor in huis. Ook als bijvoorbeeld de gesprekscyclus moet worden omgevormd naar een ontwikkelgerichte vorm, kan Leeuwendaal daarover niet alleen adviseren maar ook helpen dat te realiseren.”

“Organisaties die hebben gekozen voor een sterke punten-benadering presteren significant beter”, stelt Edward Hermans, Managing Director bij Leeuwendaal, waaraan hij toevoegt: “Nederlandse organisaties zijn zich steeds bewuster van alle voordelen.”

Zijn standpunt wordt bevestigd door onderzoek van het HR-departement van de Tilburg University, waarin naar voren komt dat de sterke punten-benadering zorgt voor een sterker gevoel van welzijn onder de medewerkers. “Een verhoogd welzijn betekent dat medewerkers meer positieve en minder negatieve emoties ervaren en dat ze meer tevreden zijn met hun leven in het algemeen”, concluderen de onderzoekers.

Arjen Kuijten en Edward Hermans

In toelichting op het partnership stelt Hermans: “Clifton Strengths biedt inzicht in je sterke punten, maar het vergt coaching van het individu, het team én de leidinggevenden om daarmee vervolgens aan de slag te gaan. Die coaching kan een externe coach verzorgen, maar zeker ook (lijn)managers of HR-professionals uit de eigen organisatie. Wij gaan die coaches namens Gallup opleiden en certificeren.”

Unieke samenwerking over de grens

Hij voegt toe dat hij erg trots is op het partnership – “Ik volg het werk van Gallup al sinds de vroege dagen van mijn carrière” – waarbij hij benadrukt dat Leeuwendaal een vrij unieke positie is toegekend binnen Gallups wereldwijde aanwezigheid: “Alleen in Zuid-Afrika en in Zuid-Korea heeft Gallup partners met wie zij op een vergelijkbare basis opereren.”

Het laatste decennium is Leeuwendaal een uitgesproken pleitbezorger geworden van Gallups werkwijze, waarbij deze al op ad hoc-basis werd ingezet. Met het partnership is dit nu uitgebouwd tot een geformaliseerde samenwerking tussen de twee partijen.

“Het instrumentarium van Gallup sluit het beste aan bij onze organisatiekundige kijk op ontwikkeling omdat het de verbinding legt tussen de sterke punten van mensen, de doelen van de organisatie en de betrokkenheid en prestaties die daarvan het gevolg zijn. We gaan dat instrumentarium en de hele achterliggende onderzoeksbibliotheek van Gallup ten volle benutten om organisaties in de publieke sector sterker te maken”, vertelt Arjen Kuijten, ook Managing Director bij Leeuwendaal.

In de samenwerking ligt de focus op klanten binnen de Nederlandse publieke sector – Leeuwendaal genereert 90% van zijn omzet in de sectoren overheid, onderwijs en gezondheidszorg*. Sectoren waarbinnen het trackrecord van Leeuwendaal teruggaat tot de oprichting van het kantoor in 1991. “Gallup en Leeuwendaal hebben een exclusief partnership gesloten voor de overheid, het onderwijs en de zorg”, laat Kuijten weten.

Het Nederlandse organisatieadviesbureau – dat onlangs een CMF Firm-certificaat ontving, een kwaliteitskeurmerk toegekend door de wereldwijde branchevereniging ICMCI – is inmiddels al gestart om zijn mensen te trainen in het inzetten van de CliftonStrengths-benadering. De techniek is geïntroduceerd bij een kleine 200 medewerkers, terwijl een groep van zo’n 30 van hen momenteel aan het trainen is om een gecertificeerde Gallup-coach te worden binnen de overheids-, onderwijs- en zorgsectoren.

* Daarnaast worden klanten uit het Nederlandse bedrijfsleven ondersteund bij het ontwikkelen van strengths based workplaces. Dit gebeurt vanuit Higher & Company, sinds 2016 een zusterbedrijf van Leeuwendaal.