Hoe belangrijk is employer branding? UWV en Berenschot zoeken het uit

25 mei 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

UWV is een grootschalig onderzoek gestart naar employer branding. De overheidsinstantie werkt hiervoor samen met adviesbureau Berenschot en marktonderzoeker Research 2Evolve. 

Met meer dan 19.000 medewerkers is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Het UWV beoordeelt onder andere of een medewerker/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen, bepaalt de hoogte en de duur van de uitkeringen en verstrekt deze vervolgens.

Een van de belangrijkste thema’s waar het UWV zich voor inzet, is het matchen van de aanbod- en vraagzijde op de arbeidsmarkt. Dit doet het orgaan door meer transparantie op de arbeidsmarkt te creëren, onder meer door middel van een vacaturebank, het organiseren van kennis- en informatiesessies en banenmarkten, en door professionals te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden om beter aan de behoeften van werkgevers te kunnen voldoen. Te denken valt aan het verzorgen van trainingen en het coachen van professionals.

Aantal vacatures stijgt, werkloosheid daalt

Dit matchingproces wordt steeds belangrijker, zeker gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit data van het CBS dat in het afgelopen kwartaal het aantal openstaande vacatures in ons land is opgelopen tot ruim 235.000. Sinds de periode 2006-2008 is het aantal openstaande vacatures niet meer zo hoog geweest.

Aan de andere kant van de medaille is in lijn daarmee het aantal werklozen/c.q. werkzoekenden de laatste jaren alleen maar aan het dalen. In het eerste kwartaal van 2018 waren er in totaal 368.000 werklozen, wat neer komt op 4,1% van de beroepsbevolking. Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal werklozen met 30.000 afgenomen. In 2014 lag de piek nog op 694.000 werklozen, om vervolgens tot op heden alleen maar te zijn gedaald. Ter vergelijking, de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2018 ligt nog ‘slechts’ 55.000 hoger dan in het derde kwartaal van 2008, net voor het begin van de economische crisis. Op basis van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan worden geconcludeerd dat werkgevers anno 2018 kampen met een grote uitdaging om hun vacatures te vervullen.

Hoe belangrijk is employer branding? UWV, Berenschot en Research 2Evolve zoeken het uit

In hun inspanningen een aantrekkelijke werkgever te zijn voor de potentiële talenten naar wie zij op zoek zijn, steken organisaties de laatste jaren steeds vaker geld in employer branding. Om organisaties beter te kunnen ondersteunen bij hun employer branding-strategieën en hen te helpen inzichten te krijgen op dit gebied, besloot het UWV de hulp in te schakelen van een HR-expert (Berenschot HRM) en een onderzoeksexpert (Research 2Evolve). 

“Nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, besteden organisaties in toenemende mate aandacht aan hun employer brand. Daarom voert UWV een onafhankelijk en grootschalig onderzoek uit naar het belang van employer branding: het benchmarkonderzoek employer branding 2018”, licht Rob Witjes, Hoofd Arbeidsmarktinformatie bij UWV, toe.

Benchmarkonderzoek employer branding 2018

Het onderzoek richt zich op drie onderwerpen: trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied employer branding, ontwikkelingen in de employer branding strategie van werkgevers, en de context waarbinnen werkgevers employer branding inzetten. Alle leidinggevenden, marketeers en HR-professionals die werkzaam zijn bij een organisatie in Nederland kunnen deelnemen aan de survey via deze link.

Voor Berenschot HRM vormt de samenwerking met het UWV een van de vele onderzoeken die het gezamenlijk uitvoert met marktpartijen. De bekendste daarvan is het jaarlijkse HR Trendonderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met ADP Nederland en Performa. “Het employer branding onderzoek is een verdieping en aanvulling op de diverse onderzoeken naar de beleving van arbeidsmarkt en -voorwaarden”, zegt Hans van der Spek, Manager van het Kenniscentrum HCM Berenschot.