Steven van den Heuvel over het succes van Agile transformaties

25 mei 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Steven van den Heuvel is sinds 2010 Agile consultant en coach bij Conclusion Implementation, het bedrijf van Conclusion dat gespecialiseerd is in strategie-executie en projectmanagement. Consultancy.nl ging met de ervaren professional in gesprek over de voordelen van Agile, het realiseren van duurzame verandering binnen organisaties en zijn ervaringen binnen het consultancybureau.

Kun je jezelf kort voorstellen?

Ik ben een 35-jarige consultant en trainer op het gebied van duurzaam verbeteren. Door schade en schande heb ik geleerd dat veel verandertrajecten mislukken of maar een heel tijdelijk effect hebben. In alles wat ik doe, wil ik bijdragen aan het verhogen van het duurzame succes van een organisatie. Duurzaam succes is voor mij structureel tevreden klanten, positief maatschappelijke impact, goede financiële prestaties en gelukkige medewerkers.

Je bent al zo’n acht werkzaam bij Conclusion Implementation. Bij wat voor soort opdrachten ben je de afgelopen jaren zoal betrokken geweest?

Ik heb opdrachten gedaan voor onder andere banken, overheidsorganisaties, belangenorganisaties, scholen en zorginstellingen.

Je specialiseert je in Agile. De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de voordelen van Agile werken. Kun je uit je eigen projectervaring een aantal voorbeelden geven van voordelen die met Agile gerealiseerd kunnen worden?

Tien jaar geleden werkte ik bij een softwarebedrijf. We zijn toen van de ene op de andere dag Scrum gaan werken. We hadden als organisatie het probleem dat we onvoldoende konden voldoen aan de klantverwachting, het lang duurde voordat klanten een verbeterde versie van de software kregen en medewerkers het gevoel hadden dat hun inbreng en inzichten onvoldoende werden benut. Scrum was een echte revolutie in het bedrijf die er mede voor heeft gezorgd dat het bedrijf een spectaculaire groei heeft kunnen maken. Doordat we vaker gingen leveren, gebruikers actief gingen betrekken en medewerkers zelf de technische oplossingen lieten bedenken voor de klantwensen, ontstond een geheel nieuwe cultuur.

Interview met Steven van den Heuvel

Bij een belangenorganisatie mocht ik vijf jaar geleden vanuit Conclusion Implementation een project begeleiden dat eerder na een jaar ploeteren was mislukt. De organisatie wilde een onafhankelijke verzekeringsvergelijker ontwikkelen. Doordat de organisatie eerst alles van tevoren wilde weten was het ze nu gelukt om in de uitvoeringsfase te komen. Directieleden waren geneigd om zich te mengen in alle discussies over details. Door een heldere productvisie op te stellen en vervolgens ruimte te geven aan de product owner over het ‘wat’, en het ontwikkelteam over het ‘hoe’, waren we in staat om binnen zes maanden een eerste werkende versie in de markt te zetten. Vervolgens hebben we elke twee weken op basis van klantfeedback een verbeterde versie live gezet.

In een recente opdracht vanuit Conclusion Implementation was een groot voordeel van Scrum werken naast de eerder genoemde voordelen dat we veel beter om konden gaan met technische risico’s. Door grote brokken werk op te knippen in behapbare brokken en te werken aan concrete doelen in sprints, is het gelukt om verbeteringen te realiseren die in eerste instantie niet mogelijk werden geacht.

Ondanks alle aandacht die het vakgebied krijgt binnen organisaties, blijkt uit onderzoek dat managers nog altijd worstelen met het verankeren van Agile manieren van werken. Ook heeft het merendeel van organisaties nog flinke stappen te zetten in hun Agile volwassenheid. Wat zijn in jouw ogen de belangrijke succesfactoren voor een geslaagde Agile transformatie?

Agile gaan werken is niet het uitrollen van een methode. Agile werken, waarbij Scrum het meest toegepaste framework is, is een radicaal andere manier van denken en doen dan bureaucratisch georganiseerde organisaties gewend zijn. Om te groeien in Agile volwassenheid is het belangrijk dat de gehele organisatie daarvan doordrongen is. Enerzijds heb je vanuit het topmanagement een duidelijke visie en voorbeeldgedrag nodig en anderzijds is het van belang dat de werkvloer de ruimte krijgt om binnen de doelstellingen te experimenteren. Om te transformeren is het verder belangrijk om te gaan beginnen en gedurende het traject obstakels weg te nemen. Tijdens de transformatie ontdek je pas met elkaar welke structuren, regels en richtlijnen in de organisatie moeten worden aangepast om echt Agile te worden.

Naast consultant ben je zelf ook trainer en coach in Agile werken, waarmee je goed bekend bent met het belang van de zachte factoren. Agile werken betekent vaak een radicale omslag in de huidige manier van werken, en werknemers hebben er geregeld moeite mee om de veranderingen te verankeren. Sommigen bieden zelfs weerstand tegen de verandering en houden vol dat de traditionele manieren beter werken. Kun je aangeven wat effectieve manieren zijn om duurzame verandering tot stand te brengen?

Om duurzaam resultaat te realiseren is het belangrijk dat mensen weten dat de verandering niet zomaar weer overwaait maar een fundamentele verandering is in de organisatie. Vervolgens is het van belang dat formele en informele leiders in de organisatie ander gedrag gaan vertonen. Belangrijke pijlers in Scrum zijn transparantie, inspectie en aanpassen. Maak dus als leider je werk transparant, laat zien hoe je onderzoekt hoe je het werk beter kan doen en hoe je leert van je successen en fouten. Verder zie ik dat het nuttig is om klein te beginnen. Begin met een team dat een relevant product of relevante service levert in de organisatie waar je op korte termijn succesvol mee kan zijn. Mensen raken pas echt overtuigd als ze zien dat het werkt.

Vanuit de pilot met een team kun je gaan opschalen. Wij zetten vaak de betrokkenen van de eerste pilot in als ambassadeur om vervolgens de andere teams te gaan helpen. Er ontstaat zo een letterlijke olievlek in de organisaties van Agile ambassadeurs. Deze aanpak noemen we de leidende coalitie. Verder is het belangrijk te beseffen dat weerstand tegen verandering heel normaal is. Daar heb ik zelf ook geregeld last van. Soms worden al snel kritische vragen geduid als ‘niet willen’, terwijl mensen terechte zorgen hebben. Door de mensen die echt ervoor willen gaan te mobiliseren, krijg je met humor en geduld de meeste mensen mee in de verandering.

Duurzaam succes is voor mij structureel tevreden klanten

Je hebt een uitgebreid trackrecord in Lean, continu verbeteren en zelfsturing. Hoe raken deze vakgebieden steeds meer verweven met Agile?

Het grote verhaal voor mij is dat veel organisaties bureaucratisch opereren en het menselijke contact met hun klanten en de maatschappij enigszins hebben verloren. Om organisaties duurzaam succesvol te laten zijn, moeten deze relaties worden hersteld. Dit betekent dat we moeten investeren in vertrouwen, alternatieve vormen van controle moeten gaan inbouwen (meer horizontaal dan verticaal), zelfmanagement moeten toepassen, volledig transparant moeten zijn richting medewerkers, klanten en leveranciers en structureel moeten investeren in sociale en technologische innovatie. Agile, Lean en zelfsturing zijn wat mij betreft invalshoeken van dit grote verhaal. Met heel veel overeenkomsten en enkele verschillen.

Tot slot, je werkt nu inmiddels acht jaar bij Conclusion Implementation, een lange tijd. Wat maakt werken bij deze organisatie zo inspirerend?

Conclusion is een uniek ecosysteem van 22 bedrijven die elkaar aanvullen en versterken. Naast het doen van maatschappelijk relevante opdrachten heb ik bij Conclusion Implementation de ruimte om te ondernemen. Zo ontwikkel ik nieuwe leerconcepten en ben ik betrokken bij nieuwe partnerschappen.

De belangrijkste les die ik heb geleerd over Agile transformaties is dat het begint met een persoonlijke transformatie. Het bewustzijn dat de oude manier van werken niet meer werkt. Dat bepaald gedrag ineffectief is. Vooruitgang begint met stoppen wat niet effectief is en te experimenteren met nieuw gedrag. Een Agile coach kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wij zoeken trouwens regelmatig goede Agile coaches, Scrum masters, Lean consultants en andere consultants en projectmanagers om ons team verder te versterken. Ik breng geïnteresseerden graag in contact met mijn collega’s.

Gerelateerd: Vijf uitgangspunten voor Agile transformatie en Corporate Agility.