Adviesbureau Significant organiseert Inhousedag voor masterstudenten

09 mei 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Op vrijdag 25 mei organiseert Significant een Inhousedag voor masterstudenten. Naast het op een informele manier kennis kunnen maken met de consultants van Significant, krijgen de studenten ook de gelegenheid hun adviesvaardigheden te trainen door te werken aan een complexe klantcase. Zo doen ze waardevolle inzichten op over hoe het is om te werken als adviseur en bij het onderzoeks- en adviesbureau uit Barneveld.

Opgericht in 2003 is Significant
 een onderzoeks- en adviesbureau met zestig professionals die zich richten op maatschappelijke vraagstukken binnen de zorg, justitie en veiligheid en het sociaal domein. Binnen deze domeinen werkt Significant op projectbasis voor verschillende klanten: Van beleidsmakers/toezichthouders (zoals verschillende ministeries, de NZa, Zorginstituut Nederland) tot aan gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties*. 

Een recent project van Significant is bijvoorbeeld een opdracht vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor wie Significant onderzoek uitvoerde naar de uitvoeringspraktijk van de Wlz-behandeling en de uitvoeringsconsequenties van het pakketadvies van het Zorginstituut. En afgelopen jaar ondersteunde Significant diverse jeugdhulpregio’s bij vraagstukken rondom bekostiging, sturing en opdrachtgeverschap. Het onderzoeks- en adviesbureau voert regelmatig opdrachten uit voor het Rijk, als een van preferred suppliers voor inkoopadvies en -ondersteuning.

Gevraagd naar hoe het bureau zich in de markt onderscheidt, geeft Significant aan: “Binnen onze opdrachten proberen we bij te dragen aan vernieuwing en verbetering van ontwikkelingen die te maken hebben met kwetsbare burgers, zoals gedetineerden, patiënten en vluchtelingen. We onderscheiden ons door onze sterke maatschappelijke gedrevenheid en informele sfeer.”

Maak kennis met Significant op 25 mei

Om aanstormend talent te laten kennismaken met het werkveld van het onderzoeks- en adviesbureau en hen te laten ervaren hoe het is om er te werken, organiseert Significant op 25 mei een Inhousedag. De middag is uitsluitend bedoeld voor masterstudenten, in het bijzonder in de richtingen bestuurskunde, sociologie, psychologie, economie of een andere sociaalwetenschappelijke studie. De studenten doen inzichten op over hoe het is om te werken voor het onderzoeks- en adviesbureau en kunnen kennismaken met de adviseurs van Significant tijdens een informele borrel.

Daarnaast is er aandacht voor het trainen van de analytische en adviesvaardigheden van de studenten. Zo zullen de deelnemers aan de Inhousedag zich storten op een complexe, actuele en maatschappelijk relevante casus. In teamverband moeten ze een (fictieve) opdrachtgever helpen bij een uitdagend vraagstuk en deze vervolgens een passende oplossing presenteren.

Om kans te maken op deelname aan de middag kunnen geïnteresseerde studenten tot uiterlijk 21 mei Significant een e-mail sturen onder vermelding van hun studierichting en verwachte afstudeerdatum, begeleid door hun cv en een korte motivatiebrief. Rond 23 mei maakt Significant bekend welke kandidaten zijn geselecteerd.

* Significant specialiseert zich onder meer in: Kwantitatief en kwalitatief onderzoek, Systeem Dynamica, Data Analytics, Inkoop, Aanbesteden, Leveranciers- & contractmanagement, Zorginkoop, Organisatie Bedrijfsvoering, Facility Management, Openbare Orde & Veiligheid, Sociaal Domein, Mobiliteit, Beleidseffectmeting, Procesmanagement (LEAN), Klantbeleving Zorg, Jeugd, GGZ en Kwetsbare ouderen.