TV onder Nederlanders nog steeds populairder dan streaming

09 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlanders kijken nog altijd meer naar traditionele televisie dan naar streamingdiensten. Dat blijkt uit onderzoek van EY, waarin onder de loep wordt genomen in welke mate consumenten digitaliseren. In het rapport komt naar voren dat niet alle Nederlanders dat even snel doen. Daarnaast geeft een groot gedeelte aan last te hebben van digitale vermoeidheid. Toch laat meer dan de helft van de respondenten weten binnen de komende vijf jaar over te willen stappen op ‘slimme’ producten in hun huis, zoals thermostaten en lampen die verbonden zijn met het internet. 

Slechts 500 televisietoestellen toonden op 2 oktober 1951 de eerste officiële Nederlandse televisie-uitzending in zwartwit. In de decennia daarna volgde een grote ontwikkeling van het medium, zowel in bereik als in vorm. Zo werd in 1967 kleurentelevisie geïntroduceerd in ons land, ging men over van analoog naar kabel, haalden velen programma’s miljoenen kijkers en kwam de breedbeeldtelevisie op de markt, die vervolgens plaatsmaakte voor het platte scherm en het digitale zenderpakket met bijbehorende smartcard. 

Zelfs in de huidige fase wordt nog altijd in groten getale naar traditionele televisiezenders gekeken via een geëvolueerde variant van het jaren vijftig-model. Daarnaast kijken veel Nederlanders vandaag de dag naar de traditionele televisiezenders via een ander medium: het internet. Dat doen ze dan via hun computer, laptop, tablet of smartphone. Toch blijkt het merendeel van onze landgenoten nog steeds de voorkeur te geven aan de (relatief) ouderwetse vorm van televisiekijken, blijkt uit het onderzoek van adviesbureau EY. 

Zaterdagavond-gekamde natte haartjes-sentiment

In het rapport – dat luistert naar de naam ‘Hoe kunt u zich aanpassen aan de veranderende digitale behoeften van uw klanten?’ – staan de bevindingen centraal die volgen uit de antwoorden van ruim 2500 consumenten. Zo komt naar voren dat 59% van de Nederlanders meer tijd doorbrengt voor de tv dan op het internet (inclusief streaming). Terwijl Nederland het al jarenlang goed doet op verschillende lijstjes die landen rangschikken naar innovatievermogen en digitale capaciteiten, blijkt ons land op dit gebied nog wat achter te lopen op België en Frankrijk, waar respectievelijk 51% en 50% meer tijd spendeert achter de tv dan op het internet.

Verhoudingen tussen internet- en televisiegedrag

Blijkbaar verkiezen Nederlandse huishoudens op dit gebied het sentiment boven de mogelijkheden van het internet en hechten ze wellicht meer waarde aan de zaterdagavond met gekamde natte haartjes op de bank voor de televisie met het gehele gezin. Toch is men in Frankrijk wel traditioneler wat betreft het televisiekijkgedrag. Waar 68% van de Nederlandse huishoudens hoofdzakelijk naar traditionele televisieprogramma’s kijkt – via de tv of het internet – ligt dat percentage in Frankrijk op 73%.

Vergrijzende tv-kijker

Het is echter mogelijk dat de omarming van traditionele televisie in Nederland de komende jaren zal gaan afnemen. Van de ondervraagden tussen de 18 en de 24 jaar oud geeft maar 49% aan naar de traditionele televisieprogramma’s te kijken, terwijl dit onder de respondenten ouder dan 65 jaar nog bij 83% het geval is. Het internet zal wat dat betreft in de toekomst de hedendaagse kijkcijfers behoorlijk door de war schoppen, zoals eerder ook al naar voren kwam in een onderzoek van The Boston Consulting Group. 

De opkomst van internet in huishoudens

Momenteel valt de verwoesting van het Nederlandse televisielandschap nog betrekkelijk mee, zo laat het onderzoek van EY zien. Toch zijn er al wel kleine barstjes zichtbaar. Zo’n 45% van de Nederlanders geeft aan zeer veel tijd – meer dan twintig uur per week – online door te brengen. En “iets meer dan de helft (52%) van alle ondervraagde Nederlandse huishoudens stelt dat internet fundamenteel is voor hun sociale leven”. Daarbovenop laat 55% van de Nederlandse huishoudens weten breedband te beschouwen als een nutsvoorziening zoals gas of elektriciteit. In lijn daarmee geeft slechts 29% van de respondenten te kennen enkel om een specifieke reden een beroep te doen op het internet. De overige 71% begint bij wijze van pleziertje zo nu en dan doelloos met surfen.

Ontsnappen aan internet

Niettemin geeft 42% van de ondervraagden aan dat zij hun smartphone geregeld liever kwijt dan rijk zijn en op het internet aangesloten apparaten bewust aan de kant leggen. In het licht van de opkomst van het Internet of Things wordt die zoektocht naar offlinesferen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid wel stukken moeilijker. Een even groot deel van de Nederlandse huishoudens – 42% – geeft aan bekend te zijn met de mogelijkheden en voordelen van met internet verbonden huishoudelijke apparaten. Daarmee loopt ons land op dit gebied wel weer flink voor op België en Frankrijk, waar dit percentage op respectievelijk 28% en 24% uitkomt.

Hoewel op dit moment nog slechts 26% van de Nederlandse huishoudens over ten minste één ‘slim’ product beschikt, verwacht 59% van de respondenten over vijf jaar één of meerdere slimme apparaten te bezitten. Een slimme thermostaat, verlichting en beveiliging staan bij onze landgenoten hoog op het verlanglijstje.