Formule 1 GP in Assen goed voor economie van gemeente en regio

11 mei 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ecorys heeft onderzoek gedaan waarin de economische en maatschappelijke effecten van een Formule 1-race in Assen onder de loep zijn genomen. Het onderzoeks- en adviesbureau voorspelt dat de komst van het racefestijn de lokale economie zo’n €17 miljoen oplevert en zorgt voor 270 fte’s aan werkgelegenheid. Bovendien zou de Formule 1 een positieve bijdrage leveren aan de internationale naamsbekendheid van de regio.

Keert de Formule 1 terug naar Nederland? Max Verstappen kent weliswaar een stroeve start van zijn vierde seizoen in de koningsklasse van de autosport, maar het is overduidelijk dat zijn prestaties van de afgelopen jaren de populariteit van de sport onder Nederlanders naar grote hoogte hebben gestuwd. Als de oranje-gekleurde tribunes tijdens de laatste race op het Belgische circuit Spa-Francorchamps enige indicatie zijn, lijkt het een veilige aanname dat het met het animo voor een Nederlandse etappe in het wereldkampioenschap wel goed zit.

Dit lijkt ook Liberty Media niet te zijn ontgaan. De eigenaar van het Formule 1-circus ziet Nederland als een van de belangrijkste kandidaatlanden voor de organisatie van een nieuwe F1-race. Nadat Zandvoort al een haalbaarheidsonderzoek liet uitvoeren om te kijken of een terugkeer naar het daar gelegen circuit mogelijk is, maakte Assen bekend ook een extern bureau te hebben ingeschakeld om de effecten van de komst van het racefestijn naar de stad te inventariseren.

Samen met het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe gaf het college van B&W van Assen onderzoeks- en adviesbureau Ecorys de opdracht om in kaart te brengen wat het organiseren van een race op het bij de stad gelegen TT-circuit zou betekenen voor de regio: “Hoewel de Formule 1 in principe een private aangelegenheid is, vraagt de organisatie van een dergelijk grootschalig evenement ook om goede afstemming en medewerking van de overheid." Om hierover een oordeel te vormen, hebben het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Assen aan Ecorys gevraagd een verkenning uit te voeren naar economische en maatschappelijke aspecten van Formule 1-races op het TT-circuit in Assen.

Formule 1 GP in Assen goed voor economie gemeente en regio

Miljoenenrace

Weinig verrassend, gaan het bij de organisatie van de jaarlijkse race om flinke bedragen. Zo moet er voor de race €20 miljoen worden betaald aan Liberty Media. De kosten die daar nog bovenop komen, worden door Ecorys beraamd op zo’n €10 miljoen, waarmee het totale kostenplaatje uitkomt op ongeveer €30 miljoen. Aan de inkomstenkant rekent het bureau op zo’n €24 miljoen aan entreegelden, ervan uitgaande dat er 120.000 bezoekers komen die elk €200 neertellen voor een kaartje. Daar komen nog enkele miljoenen bij die worden verdiend met de verkoop van onder meer vip-arrangementen en rondleidingen.

Ecorys wijst erop dat – ondanks de hoge kosten – er vanwege al deze exploitatie-inkomsten geen bijdrage vanuit de overheid benodigd of gewenst is. Wel zal de organisatie van de race vragen om de inzet van de overheid en andere partijen. Het circuit – dat nu vooral bekend is vanwege de MotoGP-race die er iedere zomer wordt gehouden als onderdeel van het wereldkampioenschap in de koningsklasse van het motorracen – zou moeten worden aangepast om het geschikt te maken voor de Formule 1. De eenmalige kosten hiervoor worden geschat op zo’n €2 miljoen. Daarnaast dient de parkeercapaciteit te worden uitgebreid en zijn middelen nodig voor handhaving van de openbare orde en de daarbij behorende politie-inzet. 

Daar staat tegenover dat de race volgens de onderzoekers jaarlijks voor zo’n €17 miljoen aan extra inkomsten zorgt voor de regio: “Vanwege de omvang en reikwijdte van het evenement is sprake van een substantiële bijdrage aan de lokale en regionale economie en zorgt de organisatie van de Formule 1 voor het TT-circuit zelf voor extra inkomsten.” In het rapport wordt verder geconcludeerd dat er ook behoorlijk wat pr-opbrengst is voor de gemeente en de wijdere regio: “Formule 1-wedstrijden trekken heel veel bezoekers uit binnen- en buitenland en zorgen ook wereldwijd voor een enorme media-aandacht. Dat is goed voor de naamsbekendheid en draagt ook bij aan de gewenste verbreding van het toeristisch product van Assen en Drenthe als geheel.”

Werk aan de winkel

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de organisatie van de Formule 1-grand prix in Assen in zijn geheel zorgt voor bijna 270 fte’s aan werkgelegenheid. “Van dit totaal zal naar verwachting circa een derde neerslaan in Assen zelf. Dit aandeel loopt verder op naar 75% indien de gehele provincie Drenthe in beschouwing wordt genomen en naar ruim 90% indien gekeken wordt naar Noord-Nederland als geheel”, aldus de onderzoekers. Wel merken ze daarbij op dat het netto-effect vanwege verdringing lager zal uitkomen.

Het positieve totaalbeeld dat in het rapport wordt geschetst, zorgt voor enthousiaste reacties onder de opdrachtgevers. Gedeputeerde Henk Brink geeft aan het organiseren van het driedaagse racefestijn te zien als “een kans voor Drenthe” en burgemeester Marco Out van Assen spreekt van “een spektakelstuk”. Terwijl sommigen al dromen van een race in het volgende seizoen, geeft Ecorys aan dat 2019 waarschijnlijk te vroeg komt en dat een grand prix in 2020 een realistischer streven is.