::projective voegt management consultancy toe aan dienstverlening

25 april 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse organisatie van ::projective maakt een stap van projectmanagement naar meer advies-gerelateerde management consultingdiensten. Hiermee wil de nichespeler zich ontwikkelen tot een adviespartij voor bestuurders in de financiële sector bij complexe vraagstukken op het gebied van innovatie, businesstransformatie, regulatory complexity, operational design en delivery.

Met de sterk groeiende praktijk in Nederland en een team van ruim 35 consultants en delivery experts, is ::projective inmiddels een bekende naam binnen de sector. Het van oorsprong Belgische adviesbureau bedient banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële instellingen in vijf landen en is gespecialiseerd in het begeleiden van grote en complexe programma’s voor opdrachtgevers.

Om in te spelen op de trends in de markt is ::projective vorig jaar gestart met de introductie van zijn eigen ecosysteem, een partnershipmodel waarin een viertal organisatieonderdelen (B-hive, The Bridge, The Glue en Projective) participeren en elkaar aanvullen rondom digital, innovation, business model-strategie, venture capital en de startupwereld (fintechs). Met het opzetten en verder uitbreiden van dit eigen ecosysteem wil het kantoor zich nu ook gaan richten op strategie-georiënteerde dienstverlening met oog voor nieuwe ontwikkelingen zoals digital, artificial intelligence en machine learning, blockchain, robotics en co-creatie met fintechs en andere technologie-aanbieders.

Uitbreiding dienstenportfolio

“In het verlengde van onze groeiambitie hebben we besloten om onze positie als ‘niche player’ binnen de financiële sector verder uit te bouwen met adviesdienstverlening op de meer complexe en inhoudelijke bedrijfsvraagstukken”, lichten Corjan Mol, Managing Partner, en Jasper Marechal, Managing Director van ::projective Nederland, toe. Deze uitbreiding is vooral gedreven door de toenemende vraag van klanten, die graag met ::projective in gesprek gaan over deze aanvullende dienstverlening, naast door het trackrecord op het vlak van delivery. “In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat onze klanten meer en meer vragen om ‘op maat gemaakte’ oplossingen en advies”, zegt Marechal, die bij ::projective verantwoordelijk is om de uitbreiding van deze dienstverlening in Nederland op te zetten en in de komende jaren verder uit te bouwen.

::projective voegt management consultancy toe aan dienstverleningMol voegt toe dat door een breder palet aan diensten te leveren, ::projective zich nog beter positioneert om klanten te helpen met complexe bedrijfs- en verandervraagstukken. “Juist door het verbreden van ons aanbod denken wij onze klantbasis nog beter te kunnen bedienen en daarmee onze expertise als delivery partner en kennis van de industrie optimaal te kunnen koppelen aan de advisering van onze klanten.” Marechal vult aan. “De combinatie van advies en delivery maakt ::projective een interessante speler in Nederland.”

Het operationaliseren van strategische veranderingen

Het betreden van het management consultancy-speelveld maakt onderdeel uit van ::projective’s bredere strategie om zich met zijn dienstverlening te focussen op innovatie, continue veranderende wet en- regelgeving, benodigde aanpassing van de huidige operationele inrichting en change management-vraagstukken van financiële instellingen. Daarmee zal het adviesbureau voor bestuurders naar eigen zeggen een nog betere partner worden . “Onze strategie zet in op een interne transformatie van pure delivery partner naar een meer ‘boutique’ organisatie en adviespartner voor onze klanten binnen de financiële sector”, zegt Mol.

Om die doelstelling te realiseren, heeft ::projective vorig jaar samen met zijn partners het ecosysteem geïntroduceerd. “Hiermee committeren we ons aan de beste oplossingen en waardecreatie voor onze klanten.” Met het oog op de grote uitdagingen waar de financiële sector voor staat, positioneert ::projective zich als een partner voor fintech-partijen en innovatieplatforms. Marechal licht toe: “Door het inzetten van ons ecosysteem zijn wij goed in staat een brug te slaan tussen de nieuwe wereld van fintechs en de oude wereld van traditionele banken, asset managers en verzekeraars. Wij geloven in de nauwe samenwerking van technologie en inhoudelijke kennis. Door ons platform B-hive is verdere samenwerking laagdrempelig en werken wij vaak aan ‘use case’-gedreven innovatieve oplossingen voor onze klanten. Dankzij The Bridge zijn wij in staat om samen met een klant hun fintech-proposities verder uit te werken en door te ontwikkelen. In deze driehoek treedt ::projective op als kennishouder en implementatiepartner.”

Mol voegt toe: “De lancering van deze aanvullende dienstverlening helpt ::projective om ons trackrecord als innovatie- en kennisexpert binnen het financial services ecosysteem verder uit te bouwen.”

De uitbreiding is onderdeel van de internationale strategie van het adviesbedrijf. Voor 2020 heeft ::projective de ambitie uitgesproken om jaar op jaar met meer dan 20% te groeien en zijn footprint als adviseur binnen de financiële sector verder uit te bouwen. Recent opende het bureau nieuwe kantoren in Frankrijk (Parijs) en Duitsland (Frankfurt).

Management consultingdiensten

Volgens Mol en Marechal sluit de nieuwe dienstverlening nauw aan op de huidige ontwikkelingen in de sector. Eén van de belangrijkste thema´s zal de vertaling worden van strategische ontwikkelingen naar operatie, die veelal wordt gedreven vanuit diverse invalshoeken, waardoor klanten worden gedwongen om hun dienstverlening continu te optimaliseren. “Wij kunnen hen helpen een vertaling te maken tussen de drang naar innovatie en hun huidige operationele inrichting.”

Corjan Mol, Managing Partner, en Jasper Marechal, Managing Director

Aan het hoofd van de consultancypraktijk staat Jasper Marechal, die per 1 januari is overgestapt vanuit EY Advisory, waar hij zich de afgelopen jaren heeft gericht op strategische vraagstukken en complexe organisatorische veranderingen, met een focus op digitale (klant)transformaties. “In het team van inmiddels zeven ervaren adviseurs hebben wij een mooie mix van kennis en kunde die ons in staat stelt vorm te geven aan de veranderende vraag in de markt”, laat hij weten.

De belangrijkste uitdaging zal zijn om zich te nestelen in een markt die als zeer concurrerend beschouwd mag worden. “Maar ons model en het eigen ecoysteem maakt vooralsnog grote indruk in de gesprekken die wij hebben met onze bestaande en nieuwe klanten”, aldus Marechal. Gevraagd hoe ::projective zich verder van de gevestigde en opkomende spelers actief in de adviesmarkt denkt te kunnen onderscheiden, wijst hij op verschillende aspecten. Allereerst kan ::projective bouwen op zijn “zorgvuldig opgebouwde trackrecord als ‘excellent delivery expert’”, waarmee klanten “verzekerd zijn van onze diepgaande industrie en veranderexpertise binnen het financial services-domein”.

Een tweede aspect dat door Marechal wordt benadrukt is de “unieke positionering” van ::projective binnen zijn eigen ecosysteem. “Dit verbindt ons met de fintech hub B-Hive, The Bridge als innovatie/incubatie-expert en The Glue als belangrijke enabler voor executie van digitale strategieën. Dit aangevuld, met Venture Capital providers als Smartfin Capital en Scale-ups Europe maakt ons een interessante partner.” Ten slotte legt hij uit dat ::projective gebruik kan maken van het internationale netwerk van moederbedrijf Diebold Nixdorf – in 2016 nam het Duitse technologiebedrijf een meerderheidsbelang in ::projective.

Zichtbaarheid vergroten

Marechal toont zich tegelijkertijd echter realistisch: “Natuurlijk kost het tijd om onze zichtbaarheid te vergroten zodat klanten ::projective ook gaan vinden voor complex organisatieadvies. Maar juist door de samensmelting van de unieke expertise binnen het ecosysteem en het grote netwerk dat wij hebben, zien wij kansen.” De Managing Director sluit af: “Met ons team als basis en de verdere groeiambities die wij hebben, ben ik ervan overtuigd dat wij in staat zullen zijn om ::projective verder op de kaart te zetten als een waardevolle business consulting partner.”

Gerelateerd: ::projective gaat volgende groeifase in met nieuw kantoor in Amsterdam.