First Consulting: de stap naar een volwassen Business Intelligence capability

20 april 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Effectief waarde halen uit interne en externe bedrijfsdata levert een belangrijk concurrentievoordeel op en dit thema staat dan ook hoog op de agenda bij de leiderschapsteams van organisaties. Echter blijkt het lastig om succesvol te zijn op dit vlak, mede doordat een specifieke mix aan vaardigheden nodig is. Denk hierbij aan typische data & analytics hard skills zoals datamanagement, business intelligence en predictive analytics, maar ook soft skills om alle stakeholders aan de business- én IT-kant mee te nemen.

Voor een klant in de bouwsector (zoals VolkerWessels, Heijmans, BAM) is First Consulting met dit thema aan de slag gegaan door de Business Intelligence (BI) strategie voor de komende jaren vorm te gegeven. De aanleiding om de BI capability sterker te ontwikkelen bij de klant was tweeledig. Enerzijds waren er veel decentrale initiatieven rondom IT en BI waarvan de uiteindelijke businesswaarde vaak onvoldoende was. Anderzijds op basis van de strategische visie dat een brede digitale competentie nodig is om te winnen in de competitieve bouwsector. Kenmerkend voor First Consulting is dat in dit traject niet alleen het plan is vormgegeven, maar dat het bureau ook samen met de klant voor een succesvolle uitrol staat, die momenteel plaatsvindt.

Aanpak

Bij het vormgeven van de nieuwe BI strategie is gekozen voor een aanpak die draait om de business-strategie en de operationele doelen, met oog voor effectief gebruik van bestaande kennis en kunde op het vlak van BI. Om het hele bedrijf mee te nemen zijn rond de vijftig medewerkers betrokken in de vormgeving van de nieuwe BI strategie tijdens verschillende workshops:

  • Business strategie workshops: per business unit is op basis van zijn strategische doelstellingen bepaald welke stuurinformatie nodig is om deze doelen meetbaar te maken en bij te kunnen sturen;
  • BI front-end software workshops: met business key users zijn verschillende BI front-end softwarepakketten beoordeeld. De selectie is gemaakt door afweging van de huidige wensen, kosten per optie en aanwezige kennis en kunde binnen de organisatie.

Volwassen Business Intelligence capability

De uitkomsten van deze workshops hebben een belangrijke plek gekregen in de nieuwe BI strategie. Samen met advies vanuit de ervaring en kennis van First Consulting is het plan opgesteld, dat tijdens inloopsessies met alle betrokkenen interactief is doorgenomen en gevalideerd. Onder meer de volgende onderwerpen om een succesvolle BI dienst op te bouwen zijn doorgenomen:

  • Definitie van BI diensten: van full service, managed dashboards tot self service voor analisten en een dataplatform voor data scientists;
  • Budget en governance model: welk budget is nodig voor de initiële investering, welke projectbudgetten verwachten we en wie bepaalt wat er wordt uitgegeven aan welke projecten;
  • BI operating model: Sourcing en (kennis-)opbouw van het interne BI team, een strakke Agile/SCRUM operatie en een ketensamenwerking met het hoofdkantoor.

Succesfactor – Betaalbare BI diensten

Belangrijke succesfactor in de BI strategie is de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de BI dienstverlening. Bovenstaande grafiek geeft de relatie weer tot enerzijds het ontsluiten en integreren van bronsystemen tot anderzijds de kosten van en vraag naar stuurinformatie. In de nieuwe BI strategie worden de kosten voor ontsluiting van de belangrijkste databronnen centraal genomen. Voorheen was dit een grote budgetpost voor de business en daarmee een rem op de inzet van BI. In de nieuwe situatie hoeft de business minder budget beschikbaar te maken en wordt de doorlooptijd voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld een dashboard aanzienlijk verkort.

Om succesvol te zijn met een nieuw initiatief moet zo snel mogelijk businesswaarde gecreëerd worden. Zodoende is, als onderdeel van de BI strategie, een aantal “flagship” projecten gedefinieerd dat voor de hele klantorganisatie waardevol is. Bovendien dragen deze projecten bij door enkele centrale bronnen te ontsluiten en zo te bouwen aan het fundament van één centraal data- en informatieplatform.

Resultaat

De energieke en business-gedreven aanpak tijdens de vorming en de uitrol van de BI strategie spreekt binnen de bredere klantorganisatie tot de verbeelding. Hierdoor zijn andere organisatieonderdelen aangehaakt en wordt er gewerkt aan een brede BI referentieaanpak. Deze aanpak is typerend voor business technology projectsucces door First Consulting: klein beginnen, snel resultaat laten zien en dan schalen en synergie zoeken.

First Consulting levert advies en projectmanagement rondom drie hoofdthema’s: Business Process, Business Technology en Business Change. Bekijk het bedrijfsprofiel van First Consulting voor meer informatie over projecten, vacatures, events en overige informatie.