Nieuw boek Bisnez Management helpt organisaties innoveren

16 maart 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Adviesbureau Bisnez heeft een nieuw boek toegevoegd aan zijn reeks uitgebrachte managementboeken. In ‘Verandering als Constante’ delen Peter Noordam en Wim Nieuwenhuis hun expertise en ervaring om organisaties te helpen bij de implementatie van duurzame innovatie. 

Voor bedrijven die op de lange termijn willen overleven, is aanpassing onvermijdelijk. Terwijl dit inmiddels een bekend gegeven is, heeft het steeds snellere tempo waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen tot gevolg dat er steeds minder tijd is om te reageren op de veranderende omgeving. Globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat bedrijven zich vanuit allerlei (onverwachte) hoeken geconfronteerd zien met nieuwe uitdagingen. 

Over het algemeen is de Nederlandse economie goed uitgerust om mee te gaan in deze ontwikkelingen. Zo behoort ons land volgens het World Economic Forum (WEF) in 2017 tot de top vijf van meest concurrerende en innoverende economieën ter wereld. Hierbij wordt gewezen op de hoge kwaliteit van technologisch onderzoek, het uitstekende onderwijssysteem, de efficiënte infrastructuur, de betrouwbare overheid en de continue focus op innovatie. Wel ligt er volgens het WEF voor Nederland een uitdaging in het efficiënt, snel en flexibel implementeren van innovaties binnen de staande organisatie.

De zevende en nieuwste aanvulling op de boekenreeks van Bisnez, getiteld ‘Verandering als Constante’ – geschreven door oprichter en Directeur Peter Noordam en Management Consultant Wim Nieuwenhuis – speelt in op deze uitdaging. “Het gebeurt te vaak dat een innovatie die ergens in de organisatie ontstaat, door een aantal enthousiastelingen omarmd wordt, maar al na korte tijd een zachte dood sterft. Ook zien we vaak veranderingen in de omgeving, die het management wel herkent, maar waar de organisatie niet adequaat op kan reageren, simpelweg omdat niemand hiervoor verantwoordelijk is”, stellen de auteurs.

Wim Nieuwenhuis en Peter Noordam

Balanceeract

Veel organisaties blijken het volgens de twee lastig te vinden om een goede balans te vinden tussen enerzijds het runnen van de dagelijkse business en het op peil houden van de prestaties, en anderzijds het zorgen dat er tegelijkertijd voldoende wordt geïnnoveerd en dat de gerealiseerde vernieuwingen ook organisatiebreed worden doorgevoerd: “Gedreven door de kortetermijn-noodzaak om – maand in, maand uit – goede prestaties te laten zien, verschuift de langere termijn vaak naar de achtergrond.” 

Terwijl het belang van innoveren vandaag de dag misschien wel groter is dan ooit tevoren, zorgt de snelstromende omgeving waar bedrijven zich in bevinden dat ook de uitdagingen er niet kleiner op worden: “Waar je vroeger nog plannen kon maken met een horizon van vijf tot tien jaar, is tegenwoordig een half jaar vooruitplannen al spannend. Tegelijkertijd weten we dat investeringen een terugverdientijd hebben van één tot dertig jaar.” 

Noordam en Nieuwenhuis wijzen in dit verband op het belang van gedegen innovatiemanagement. Ze geven aan dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om innovatie op een duurzame manier vorm te geven binnen organisaties en benadrukken dat deze maatregelen vanuit de top van het bedrijf moeten komen. Hierbij geven ze diverse concrete aanbevelingen die organisaties een eind op weg kunnen helpen, zoals het instellen van een innovatieplatform, het uitstippelen van een innovatiestrategie en het stimuleren van verandergericht denken. 

De auteurs lichten de aanbevelingen verder toe. Zo kan om te beginnen een innovatieplatform namens het bestuur optreden als “stuwer en regisseur” van de gewenste vernieuwing en zorgdragen voor een gedegen bedrijfsvoering in termen van producten, diensten, processen en systemen: “De samenstelling van dit platform moet overwicht uitstralen en zorgen voor draagvlak.” Hierbij kan een innovatieoffice het platform ondersteunen, zowel bij de dagelijkse werking van het innovatieproces als bij de voorbereiding en afwikkeling van innovatiebeslissingen. 

Mensen zijn van nature niet erg veranderingsgezind

Bij het uitstippelen van een gedegen innovatiestrategie is het belangrijk om duidelijk te bepalen hoe de verantwoordelijkheid, bevoegdheid en verankering van het innovatieplatform worden vormgegeven binnen de bredere bedrijfsstrategie: “Benoem steunpunten in de organisatie voor de daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie van vernieuwingen”, leggen de auteurs uit. Gezien de steeds grotere rol van IT binnen organisaties zijn deze steunpunten steeds vaker informatiemanagers of proceseigenaren. Samen kunnen zij garantstaan voor de inbedding van innovaties. 

Om verandergericht denken te stimuleren, is een belangrijke rol weggelegd voor ‘ambassadeurs’. Zij kunnen hun eigen deel van de organisatie laten ervaren hoe inspirerend vernieuwing is. Het spreekt volgens Noordam en Nieuwenhuis voor zich dat het topmanagement deze ambassadeurs volledige rugdekking geeft. Dit des te meer aangezien ze stellen dat het stimuleren van verandergericht denken zowel de belangrijkste als moeilijkste stap is: “Mensen zijn van nature niet erg veranderingsgezind, dus het vraagt wel iets om die cultuur om te buigen.” 

Geen wondermiddel

Door het verschaffen van dergelijke inzichten biedt het boek verschillende handvatten om de uitdaging van innovatiemanagement tegemoet te treden. Tegelijkertijd benadrukken de auteurs dat er ‘geen easy fix’ is die elke organisatie simpel kan inzetten: “Er bestaat helaas geen succesformule voor ondernemen of innoveren die gegarandeerd resultaat oplevert. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat deze randvoorwaarden en stuurinstrumenten een goede basis bieden om innovatie binnen de organisatie te stimuleren en faciliteren.”

Zoals geldt voor alle zeven boeken uit de reeks van Bisnez, hebben de auteurs hierbij zoveel mogelijk getracht weg te blijven van ingewikkelde theoretische modellen. In plaats daarvan wordt vooral gebruikgemaakt van praktische voorbeelden, waarbij de twee kunnen putten uit hun persoonlijke praktijkervaring als managementadviseur.

Het boek is te bestellen op de site van Bisnez.