Vier redenen waarom zelfstandige consultants tevreden zijn met carrièrekeuze

05 maart 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zelfstandige consultants actief in de top van de markt zijn volgens nieuw onderzoek gelukkiger dan hun collega’s die in loondienst werken. Niet alleen zijn de meeste freelance consultants blij dat ze de carrièrestap naar onafhankelijkheid hebben gezet, ook zijn ze meer tevreden met hun salaris en mogelijkheden.

Onlangs riep het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Nederland op de flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Aan het eind van 2017 hadden zo’n 5,3 miljoen Nederlanders een vaste aanstelling, waren er 2 miljoen met een flexibel contract en 1,1 miljoen zzp’ers. Dat betekent dat ongeveer 60% van de werkenden een vast contract heeft, waar dat in 2003 nog zo’n driekwart was. Terwijl deze toegenomen flexibilisering heeft bijgedragen aan het economisch herstel na de crisis, wordt het nu gezien als een rem op de loongroei. Daarnaast wordt gewaarschuwd dat een freelance beroep in veel gevallen leidt tot onzekerheid bij professionals en lagere vergoedingen.

Dit probleem lijkt echter niet op te gaan voor de adviesbranche, waar freelancers volgens een nieuwe studie over het algemeen goed verdienen en vaak tevredener zijn dan hun collega’s met een vast contract. Het onderzoek, uitgevoerd door freelance-platform Comatch onder 430 zelfstandige consultants* in Europa, waaronder Nederland, laat zien dat zelfstandige management consultants meestal blij zijn voor zichzelf te werken. Vier pijlers staan centraal in hun werkgeluk.

Redenen om te werken als zelfstandig adviseur

1. Vrijheid

Terwijl uiteindelijk alle redenen om onafhankelijk te gaan werken te herleiden zijn tot vrijheidskwesties, is met name de vrijheid om zelf klanten te kiezen in plaats van ze toegewezen te krijgen een belangrijke drive. Bij kantoren zijn het normaal gesproken de partners die bepalen aan welke projecten consultants werken. Terwijl deze verantwoordelijkheid kan worden gezien als iets dat voor extra druk zorgt, lijkt dit niet als vervelend te worden ervaren door zij die eigen baas worden. Een meerderheid van 58% van de respondenten geeft aan nu meer verantwoordelijkheden te hebben dan hij of zij had in loondienst. Dit zien ze vaak als onderdeel van een leven dat nu een veel ondernemender karakter kent. 

Zo geeft een respondent aan: “Ik ben op zoek naar meer avontuur dan mijn vorige werkgever kon bieden”, terwijl een ander stelt dat hoewel het uitzoeken van de eigen klanten het de hoeveelheid verantwoordelijkheden heeft vergroot, hij zich nog altijd vrij van druk voelt. Van consultants binnen bedrijven wordt verwacht dat ze continu blijven presteren, zo moeten ze steeds voldoen aan verkoopquota. “Ik wilde af van onrealistische sales targets”, laat een van de deelnemers aan het onderzoek weten.

De noodzaak het eigen hoofd boven water te houden op basis van de individuele kwaliteiten is in veel sectoren misschien een bron van zorgen voor freelancers. In de adviesbranche blijkt echter dat opdrachtgevers in toenemende mate bereid zijn om opdrachten uit te besteden aan zelfstandige consultants. Dit maakt de keuze om voor jezelf te beginnen extra aantrekkelijk. Het zorgt ervoor dat de freelancers – bovenop de extra vrijheid die ze genieten – minder hoeven te vrezen dat ze onvoldoende klussen zullen krijgen. 

In vergelijking met vorige baan meer verantwoordelijkheid als freelancer

2. Werk-privé

Een tweede punt dat veel wordt genoemd, is de werk-privé balans. Europese freelancers geven in grote getalen aan dat werk en privé sinds hun overstap beter met elkaar in evenwicht zijn: maar liefst 91% van de respondenten voelt zich gelukkig of net zo gelukkig met de verhouding tussen hun baan en hun vrije tijd. Het maakt daarbij niet veel uit in welk segment de consultants werkzaam zijn, en ook niet of ze hun vaste aanstelling vrijwillig achter zich lieten of niet: zelfs zij die werden ontslagen beoordelen hun huidige werk-privé balans als beter.

Met name zij die voorheen in dienst waren bij een consultancy (97%) of een financiële dienstverlener (100%) zagen vooruitgang, waarschijnlijk omdat hier de hoogste werkdruk wordt ervaren. Zelfstandige adviseurs voelen zich dan ook gelukkiger dankzij hun vrijheid om hun eigen werktijden te bepalen. Een van de respondenten laat weten: “Ik ben moeder geworden, met kinderen adviseren vanuit een top managementconsultancy is onmogelijk.” 

Grote advieskantoren zijn wel hard bezig hier iets aan te doen en zo de uitstroom van personeel te stoppen. Dit terwijl een tekort aan talent in de nabije toekomst een groot probleem lijkt te worden. Een recent onderzoek van Deloitte liet zien dat vrouwen in de UK jaarlijks £1,3 biljoen aan salaris mislopen als gevolg van inflexibel werkgeverschap. Dit biedt adviesbureaus een enorme kans zich te onderscheiden en te profiteren van de enorme bron van talenten die momenteel wordt verspild. Kantoren zijn daarom regelingen aan het implementeren waarmee ze zichzelf flexibeler opstellen en zich in de markt plaatsen als een buitenkans voor werkende moeders. Dit leidde er vorig jaar al toe dat tijdschrift Working Mothers onder meer Deloitte, EY en Oliver Wyman aanprees om hun flexibiliteit op dit punt. 

De meerderheid van de freelancers is gelukkiger dan voorheen

3. Persoonlijke ontwikkeling

Wat ook naar voren komt, is dat zelfstandige adviseurs in veel gevallen meer ruimte hebben om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Freelancers gebruiken hun nieuwverworven vrijheid om zich te richten op een specifiek expertisegebied. Het gaat dan vaak om gebieden waarin ze al eerder actief zijn geweest en graag hun kennis en ervaring toepassen. Werknemers in loondienst binnen het bredere zakelijke dienstverleningslandschap hebben vaak niet de kans zich op deze wijze te specialiseren vanwege de omvattendheid van het portfolio van hun bedrijf. 

In hoeverre en op welke manier een werknemer wel aan zijn of haar ontwikkeling kan werken, vormt een punt van discussie. Enerzijds staan meer gespecialiseerde organisaties, zoals adviesbureaus, erom bekend goede leerscholen te zijn die veel opleidings- en trainingsmogelijkheden bieden. Anderzijds wordt in een aantal onderzoeken gesuggereerd dat persoonlijke en professionele ontwikkeling ook goed kunnen worden gestimuleerd door al werkende te leren. 

Gekeken naar wat freelancers zelf naast hun werkzaamheden doen om hun expertise up to date te houden, geeft slechts 3% aan daar niets specifieks voor te hebben gedaan. Negen van de tien stellen ondertussen dat het leren van het werk zelf voldoende is. Daarnaast laat 82% weten dat het lezen van de juiste publicaties ervoor zorgt dat het concurrentievoordeel wordt behouden, terwijl het directe uitwisselen van ervaringen en expertise met collega’s door 75% wordt genoemd als manier om bij te blijven. Dit suggereert dat – terwijl onafhankelijkheid de ruimte biedt voor een meer geïndividualiseerde werkwijze – deze consultants er nog altijd netwerken op nahouden die ze kunnen inzetten voor best practices en het voorkomen van isolatie ten opzichte van de branche.

4. Meer verdienen

Ten vierde houden veel freelancers meer geld over dan adviseurs in loondienst. Het grootste deel van de ondervraagde zelfstandigen (58%) geeft aan nu meer te verdienen dan in loondienst. Dit komt waarschijnlijk deels doordat er geen tussenpersoon meer is die een deel van het geld opstrijkt. Zonder een bredere organisatie die van de opbrengst afsnoept, zijn freelance adviseurs in staat zelf meer geld mee naar huis te nemen, ondanks dat ze voor dezelfde klus gemiddeld gezien minder geld vragen dan een kantoor. 

Zelfstandige adviseurs verdienen meer

Dat freelancers vaak meer geld overhouden komt ook deels door de nog altijd bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen bij grote organisaties. Uit een eerder onderzoek van Eden McCallum komt naar voren dat slechts 13% van de vrouwen aangeeft te overwegen om terug te keren naar een baan bij een groot bedrijf, terwijl dit bij de mannen bijna een derde is. Dit komt grotendeels doordat de ondervraagde vrouwen in hun laatste baan bij een groot bedrijf vaak slechts twee derde ontvingen van wat mannen kregen. Dit terwijl ze als zelfstandige hetzelfde dagtarief kunnen rekenen. 

Het onderzoek van Comatch toont aan dat de overstap naar zelfstandig adviseren financieel gezien met name aantrekkelijk is voor voormalige werknemers van adviesbureaus. 68% van deze groep stelt nu in staat te zijn meer geld te verdienen dan voorheen. De enige groep die er gemiddeld gezien op dit gebied juist niet op vooruitging wordt gevormd door consultants die afkomstig zijn van corporates of mkb-ondernemingen. De meerderheid van hen beleefde geen inkomensstijging. Dit kan mogelijk worden verklaard doordat 88% van de voormalige corporate-medewerkers en 73% van de voormalig mkb-werknemers ouder is dan veertig, zodat ze al een hoger salaris hebben opgebouwd voordat ze een onafhankelijke adviseur werden. Bij de voormalige werknemers van adviesbureaus is dit deel met 65% wat kleiner.

Zelfstandig adviseren: een goede beslissing

Gezien de bovenstaande bevindingen is het al met al wellicht niet verrassend dat de ondervraagde freelance adviseurs blij zijn met hun keuze: 62% geeft aan waarschijnlijk zelfstandig te zullen blijven opereren, terwijl maar iets meer dan een vijfde (21%) laat weten een terugkeer naar vaste loondienst te overwegen. Deze minderheid is op gebouwd uit 18% die aangeeft dat hij of zij terug zou gaan naar een vaste positie in het bedrijfsleven, terwijl de overige 3% terug zou keren naar een adviesbureau.

De resultaten van het onderzoek van Comatch liggen grotendeels in lijn met die van een recent onderzoek onder Nederlandse freelancers. Daarin laten bijna negen van de tien zelfstandige consultants weten tevreden te zijn met hun keuze om voor zichzelf te beginnen. Terwijl deze freelancers blij zijn met de uitdagingen die hun werk biedt en met hun inkomen, zijn ze wel bezorgd over de teruglopende tarieven die worden betaald.

Van de 430 respondenten is 15% ontslagen door hun laatste werkgever terwijl 67% vrijwillig afscheid nam van zijn of haar laatste baan.