BCI helpt Nijmegen met investeringsplan voor Health en Hightech

01 maart 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De sectoren gezondheid en hightech spelen een belangrijke rol binnen de gemeente Nijmegen. Om erachter te komen hoe deze belangrijke pijlers van de regionale economie de komende jaren verder kunnen worden versterkt, schakelde de gemeente adviesbureau Buck Consultants International in, dat onderzocht wat daarvoor de meest geschikte aanpak is. Op basis van het uitgebrachte advies stelde Nijmegen een meerjarig plan van aanpak op. 

De gezondheidssector is voor Nijmegen een belangrijk onderdeel van de regionale economie. Niet voor niets kent de Radboud Universiteit het Instituut voor Gezondheidswetenschappen. Tevens biedt die universiteit verschillende gezondheidsgerelateerde masteropleidingen aan. Die kennisclustering – in combinatie met veel afgestudeerde gezondheidsspecialisten – trekt commerciële partijen aan, zoals Life Sciences-organisaties die onder meer zijn gevestigd op de Novio Tech Campus (NTC), naast het Goffertpark. Op de NTC zijn, zoals de naam natuurlijk al doet vermoeden, ook veel hightechbedrijven te vinden.

Jan Zoetelief, Wethouder Economie van de Gemeente Nijmegen, heeft de campus de afgelopen tijd sterk zien uitbreiden: “De NTC groeit flink. Er zijn nu zo’n 50 bedrijven gevestigd en in vier jaar tijd was er een groei van bijna 800 arbeidsplaatsen, er werken nu ruim 2800 mensen.” Naast door de NTC, wordt het belang van hightech voor de regio Nijmegen bovendien nog eens onderstreept door de vestiging van de multinational NXP Semiconductors, die werk biedt aan zo’n 900 mensen.

De gemeente Nijmegen is zich er uiteraard ook van bewust dat de sectoren gezondheid en hightech een belangrijke factor vormen voor het succes van de regionale economie. Zoetelief legt uit: “De sectoren Health en Hightech zijn de motoren van de regionale en provinciale economie, zeker in samenhang met het cluster Energy in Arnhem en de concentratie Food in Wageningen, met een uitstraling op (inter)nationaal niveau. De NTC groeit flink. Het belang is dus wel duidelijk.”

Plan de campagne

Om de prestaties van de twee Nijmeegse sectoren te stimuleren, schakelde de gemeente Buck Consultants International (BCI) in en vroeg het adviesbureau wat nodig zou zijn om beide sectoren en de NTC een bestendige toekomst te bieden. BCI stelt in zijn advies aan de gemeente dat dit vraagt om een integrale aanpak en meerjarige inzet van alle betrokken partners. Dit betekent dat er een gezamenlijke opgave ligt voor de gemeente en voor partners, zoals andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven.  

BCI helpt Nijmegen met investeringsplan voor Health en Hightech

Op basis van het door BCI uitgebrachte advies heeft de gemeente nu een plan van aanpak opgesteld waarin staat wat er moet gebeuren om de economische potentie van de clusters Health en Hightech, waaronder ook de NTC, te versterken. Dit plan kent drie sporen. In het kader van het eerste spoor, clusterversnelling, zal worden geïnventariseerd aan welke randvoorwaarden kennisinstellingen en bedrijven behoefte hebben. Ook wordt hierbij bepaald wat de organisaties zelf kunnen doen om deze te creëren en welke ondersteunende rol de gemeente daarbij kan bieden. 

Ten aanzien van het tweede spoor, dat van gebiedsontwikkeling, wordt al gewezen op een van de benodigde randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de sectoren: een vruchtbare omgeving voor de verschillende bedrijven en kennisinstellingen. Denk daarbij aan een gebied met een dynamische uitstraling en uitnodigende publieke ruimtes. Om te zorgen voor zo’n stimulerende omgeving, zal de gemeente een visie opstellen die moet bijdragen aan de doorontwikkeling van de NTC. Hierbij zal ook worden gekeken naar de relatie met de aan de bekende Nijmeegse Sint Annastraat gelegen Campus Heijendaal van de Radboud Universiteit. 

Het derde spoor benadrukt het belang van een goed op orde zijnde organisatie. In dit verband wordt het als noodzakelijk aangemerkt dat de belangrijkste betrokken partners er een gezamenlijke agenda op nahouden. Daaromtrent heeft de gemeente Nijmegen een coördinerende en soms regisserende rol. Om hier op een goede manier invulling aan te geven en actief bij te dragen aan de gewenste samenhang en synergie, zal de gemeente voor twee jaar een clusterregisseur aanstellen.

Investeringen

De reden dat de gemeente Nijmegen investeert in dergelijke projecten, is om de werkgelegenheid voor haar inwoners te behouden en als het kan te verbeteren. Het wordt voor Nijmegenaren (en mensen uit de regio) dan eenvoudiger om werk te vinden nabij hun woning. Ook tracht de gemeente jongeren – bijvoorbeeld degenen die aan de Radboud Universiteit zijn afgestudeerd – binnen de regio te behouden door ze aantrekkelijkere baankansen te bieden. Daaraan gekoppeld hoopt de gemeente dat ook kennisinstellingen en bedrijven een bestendige groeiperiode tegemoet gaan als gevolg van het initiatief. 

Nijmegen heeft voor deze plannen jaarlijks €260.000 beschikbaar gesteld. Dit geld is afkomstig uit de zogenaamde ‘Economische Innovatie Agenda’. Daarnaast krijgt het project ook een investering vanuit de provincie Gelderland. De provincie stelt uit het fonds ‘Investeringsagenda 2018-2019’ een bedrag van €200.000 beschikbaar. Voor het eerste deel van het traject is de financiering dus rond, maar voor de periode tot en met 2021 zijn nog extra middelen nodig. Binnen afzienbare tijd zullen de gemeenteraadsleden van Nijmegen daarover een beslissing nemen.