Jesse Segers volgt Ard-Pieter de Man op als rector van Sioo

12 februari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Jesse Segers volgt Ard-Pieter de Man op als rector van opleidingsinstituut Sioo. Momenteel is de Vlaming nog vicedecaan onderwijs en mededirecteur van het expertisecentrum Leiderschap van de Antwerp Management School. Daarnaast is Segers hoogleraar op het gebied van leiderschap. Hij vervangt Ard-Pieter de Man, die sinds 2013 de positie bekleedt.

Het in Utrecht gevestigde Sioo is een interuniversitair opleidingsinstituut voor organisatiekunde en verandermanagement. Belangrijkste doelstelling van Sioo is om het vakgebied een “wetenschappelijke en praktijkgerichte impuls te geven”.

Om deze reden werken er bij Sioo naar eigen zeggen enkel mensen “die zelf de hitte van veranderings- en organisatieprocessen kennen”. Dit betekent dat ze ofwel een bestuurlijke of managementachtergrond hebben, of adviseur zijn: “Ze weten uit ervaring wat er nodig is om in de weerbarstige praktijk optimaal te handelen. Tegelijkertijd dragen ze met passie bij aan de ontwikkeling van hun vakgebied. Omgekeerd laten zij zich in hun denken en doen continu voeden door wetenschappelijk toegepaste kennis”, aldus het instituut. 

Jesse Segers

Met dergelijke hoge eisen die worden gesteld aan de medewerkers, mag worden verwacht dat de rector van Sioo zelf ook over een uitzonderlijk profiel beschikt. Met het aantrekken van Jesse Segers (1979) lijkt deze verwachting te worden waargemaakt. De nog geen veertigjarige Vlaming wordt in zijn thuisland beschouwd als een van de grootste experts op het gebied van leiderschap, een onderwerp waarin hij sinds 2014 de positie van hoogleraar bekleed aan de Antwerp Management School, de autonome business-school van de Universiteit van Antwerpen. Tevens vervult hij sinds begin 2016 de rol van vicedecaan en is hij mededirecteur van het bijbehorende Expertisecentrum Leiderschap. 

Jesse Segers, rector bij Sioo

Daarnaast schreef hij samen met Koen Marichal het boek ‘De leider in de spiegel’, dat breed wordt beschouwd als een van de belangrijkste handboeken over leiderschap. Verder verzorgt hij wereldwijd lezingen rond het thema ‘leiders van de toekomst’. In een interview met dagblad De Morgen komen enkele van zijn ideeën over het onderwerp duidelijk aan bod: “We moeten dringend af van het cliché van de leider als eenzame man aan de top”, stelt Segers. Hij vervolgt: “De wereld wordt steeds complexer, onder meer door technologie en globalisering. Het idee dat één individu er vandaag in slaagt om die toenemende complexiteit te vatten, te sturen en iedereen in een bepaalde richting te motiveren is waanzinnig.” 

Gedeeld leiderschap

Hij is dan ook helder over de kant die het volgens hem op moet: “Gedeeld leiderschap is de toekomst, in het bedrijfsleven én de politiek.” Hierin is volgens Segers geen ruimte voor megalomane trekjes: “Macht helpt mensen dan wel abstracter en op lange termijn te denken, het maakt dat je ook afstand neemt van mensen en in je ivoren toren kruipt. Je voelt minder emoties zoals schuld. Emoties die je nodig hebt om samen te werken. Eén van de hoofdregels van gedeeld leiderschap is daarom: keep your ego in check.” 

Hij geeft in het interview ook aan welke karakteristieken dan wel passen bij gedeeld leiderschap: “Kunnen verbinden, zichzelf en het hier en nu overstijgen, de dialoog boven monoloog verkiezen, zichzelf kwetsbaar durven opstellen...” Hierbij denkt hij onder andere aan bekende wereldleiders als Obama en Merkel, maar ook aan Job Cohen, de oud-burgemeester van Amsterdam: “Aan die laatste vroeg een journalist ooit waar hij het meest trots op was. Daar had Cohen geen antwoord op. Hij was eerder dankbaar, zei hij. Het bewijs dat het hem niet om ego te doen was. Een goede leider kan zichzelf wegcijferen voor het grotere plaatje.”

Hoewel het aan de macht komen van iemand als Trump haaks lijkt te staan op Segers visie op de toekomst van leiderschap, geeft hij in het interview aan dat hij dergelijke leiders eerder als een tijdelijk fenomeen beschouwt: “Kijk naar het bedrijfsleven: daar zie je nu al dat de oude krokodillen en brulapen er in een rotvaart uitgaan. Hun vervangers zijn tussenpersonen: mensen die aanvoelen dat er een ander soort leiderschap nodig is, maar dat nog niet helemaal kunnen doorvoeren. Omdat ze nog zijn gevormd door het oude systeem. Zoals ik al zei: er komt wat geduld bij kijken, op het irritante af.” 

Ard-Pieter de Man

Nu Segers is uitgeverkozen als de nieuwe rector bij Sioo, mag aangenomen worden dat hij zijn visie zal gaan toepassen in de wijze waarop hij leiding geeft aan het opleidingsinstituut. Hij zal per 26 maart het stokje overnemen van Ard-Pieter de Man die sinds 2013 rector van Sioo is en veel ervaring heeft binnen de adviesbranche. Zo werkte hij onder meer bij KPMG en Atos Consulting. Ook is hij sinds 2007 verbonden aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, waar hij fungeert als hoogleraar Management Studies.

De Man besloot zijn post als rector van Sioo over te dragen na de afronding van een periode van vernieuwing binnen het instituut: “Iemand anders is nodig om de volgende fase mee in te gaan”, liet hij weten aan Management & Consulting. Waar hij aan toevoegde Sioo niet helemaal te gaan verlaten: “Ik blijf bij het Consulting Program & Community betrokken als docent.” De Man blijft actief als hoogleraar bij de VU.

Sioo is in 1958 opgericht door acht Nederlandse universiteiten. Inmiddels is het opleidingsinstituut  onafhankelijk en biedt het opleidingen aan diverse soorten professionals, waaronder bestuurders, (interim)managers, kwartiermakers, stafspecialisten en adviseurs. Hierbij richten de opleidingen zich algemeen gesproken op het wendbaar maken van organisaties.