Internet of Things toepassing helpt glastuinbouw bij versgewicht productie

02 februari 2018 Consultancy.nl 2 min. leestijd

First Consulting heeft een datagedreven Internet of Things (IoT) toepassing ontwikkeld voor een opdrachtgever in de glastuinbouwsector. In samenwerking met Hortilux Schréder, een leverancier van professionele groeilichtsystemen voor de glastuinbouw, is een predictiemodel neergezet om de verwachte versgewicht productie van kasgewassen te voorspellen.

Met behulp van praktijkkennis van tuinders zijn variabelen geselecteerd die van invloed zijn op de versgewichtproductie (kilogram tomaten of rozen). Machine learning is ingezet om een voorspelmodel te creëren. Dit model is geïntegreerd in de met First Consulting ontwikkelde Mendix-applicatie Hortisense. Zo heeft de teler, naast inzicht in de status van zijn kasinstallaties en armaturen, nu ook inzicht in zijn versgewicht-productie en de effectiviteit van het aan de plant aangeboden licht. Het voorspelmodel wordt door verder gebruik van Hortisense accurater, door te leren van nieuw beschikbaar gestelde sensor- en productiedata vanuit de applicatie. De komende maanden wordt de vernieuwde Hortisense-applicatie tentoongesteld op diverse beurzen voor glastuinbouw in Nederland, België en Duitsland.

Productievoorspelling

In een samenwerking tussen Hortilux en plantfysiologen van Plant Lighting, zijn fysiologische processen van kasgewassen in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een wetenschappelijk groeimodel dat berekent hoeveel suikers (assimilaat) een gewas produceert op basis van input variabelen als (zon)licht, temperatuur en CO2. Door sensordata uit de door Hortilux geleverde groeilichtsystemen te combineren met deze fysiologische kennis ontstaan bruikbare inputvariabelen. Vervolgens kunnen machine learning-algoritmes worden toegepast, die cruciale verbanden tussen variabelen samenvatten in een model. Het model geeft daarmee naast een voorspelling ook inzicht in de impact van deze inputvariabelen op de versgewichtproductie.

Dashboard overview van de Hortisense applicatie

Een tuinder kan hiermee ‘door aan de knoppen te draaien’ zijn kasproductie bijsturen en optimaliseren. Door praktijkervaring en kennis van tuinders te combineren met fysiologische plantmodellen en ruwe sensordata, kan een accurate productievoorspelling tot stand komen.

Richting de toekomst

First Consulting heeft samen met Hortilux een flexibele en schaalbare data-architectuur neergezet. Met deze architectuur en het voorspelmodel kan toekomstig dataonderzoek worden gefaciliteerd om nieuwe toepassingen voor tuinders te ontwikkelen. Op deze manier kan Hortilux vooroplopen met ontwikkelingen binnen de competitieve markt van leveranciers van groeilichtsystemen. Verdere toepassingen op het gebied van kasmonitoring en beveiliging zijn hiermee binnen handbereik. Uiteindelijk allemaal om de groene vingers van telers die gebruikmaken van HortiSense te ondersteunen in hun dagelijkse bedrijfsvoering en teeltbeslissingen.

Deze case is een goed voorbeeld van data analytics en data science projecten die First Consulting uitvoert.