Birch onderzoekt hoe ecosystemen kunnen bijdragen aan werkgelegenheid

14 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Birch is momenteel bezig met een project genaamd ‘De Banenmakers’. Als onderdeel hiervan doet het adviesbureau onderzoek naar de factoren die eraan kunnen bijdragen dat werkgevers actiever worden in het creëren van werkgelegenheid en eerder nieuw personeel in dienst nemen. In het bijzonder is het de bedoeling dat er betere kansen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij hoopt men te putten uit de diverse succesvolle bedrijfsecosystemen die de afgelopen jaren in Nederland zijn ontstaan.

Dat projecten die erop gericht zijn (langdurig) werklozen weer aan het werk te krijgen over het algemeen niet de gewenste resultaten opleveren, mag inmiddels als algemeen bekend worden beschouwd. Vele initiatieven en projecten vanuit de overheid zijn in de loop der jaren de revue gepasseerd, waarbij er veel geld werd gespendeerd zonder dat een echt goed werkende oplossing werd gevonden. Vanuit die context doet Birch, een organisatieadviesbureau dat zicht richt op bestuurlijke, economische en maatschappelijke vraagstukken, nu onderzoek naar een nieuwe benadering van het probleem.

Waar er tot nu toe uitgebreid maar zonder echt succes onderzoek is gedaan naar wat er allemaal mogelijk is aan de zijde van de werk­zoekenden, richt Birch zich op de werkgeverszijde van het probleem. “Al het onderzoek naar aanbodinstrumenten leidt tot de conclusie dat deze instrumenten tot op heden weinig effectief zijn”, aldus Leonie Oosterwaal, adviseur bij Birch. Het bureau – dat regelmatig overheden, ondernemingen en kennisinstellingen adviseert – onderzoekt in het project De Banenmakers daarom juist hoe ervoor gezorgd kan worden dat werkgevers zich actiever opstellen in het creëren van werk en het aannemen van mensen.

Ecosysteem

Voor het project, dat in mei van dit jaar van start ging en een jaar duurt, richt Birch zich op de diverse soorten samenwerkings­verbanden die er de afgelopen jaren zijn ontstaan in Nederland. In allerlei zogenaamde regionale ‘hotspots’, ‘ports’ en ‘valleys’ bundelen veelal jonge bedrijven hun krachten om zo hun ecosysteem te versterken. Een essentieel onderdeel van zo’n ecosysteem is de beschikbaarheid van menselijk kapitaal. Birch wil in beeld krijgen hoe in zulke netwerken arbeidsplaatsen tot stand (kunnen) komen: “Meer bedrijvigheid vergt méér human capital, maar vaak ook ander human capital. Welke modellen en werkwijzen worden op deze plekken gehanteerd om werkgelegenheids­impulsen te creëren?” Oosterwaal legt uit wat deze samenwerkings­initiatieven zo interessant maakt: “Doordat ondernemers zaken met elkaar oppakken, kunnen er nieuwe netwerken en organisaties ontstaan met betrekking tot de arbeidsmarkt.” 

Birch onderzoekt hoe ecosystemen kunnen bijdragen aan werkgelegenheidBovendien kenmerken dit soort netwerken zich door de hoge mate van innovatie die er plaatsvindt, wat ze des te geschikter lijkt te maken. “Innovatie leidt tot meer turbulentie op de arbeidsmarkt en steeds meer bedrijven voelen het belang om dat op te vangen met huidige mensen of door nieuwe mensen te vinden. Uiteindelijk gaat het om initiatieven waarbij de strategie naar de arbeidsmarkt onderdeel is van de economische strategie en versterking van het ecosysteem”, aldus Oosterwaal. 

Community bouwen

Als het project in mei 2018 afloopt, hoopt Birch een aantal concrete resultaten te hebben geboekt. Ten eerste wil het adviesbureau een duidelijke inventarisatie hebben van de initiatieven die momenteel bestaan op het gebied van het scheppen van werkgelegenheid door werkgevers. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat dit overzicht ook toegankelijk wordt gemaakt voor anderen. Een tweede doelstelling is om bij te dragen aan een verhoogde effectiviteit van dit soort initiatieven. Het is daartoe nodig om meer inzicht te verkrijgen in welke specifieke aanpak zich het beste leent voor welke specifieke situatie. 

Tot slot wil men zorgen dat er gedurende de volledige looptijd van De Banenmakers een goede uitwisseling van ervaringen plaatsvindt. Om dit zoveel mogelijk te stimuleren, zijn er aan het begin twee werksessies gehouden en zal het project worden afgesloten met een manifestatie. Daarnaast wordt er gebouwd aan een website met interactieve tools, is men bezig met het opzetten van een platform en wordt er gewerkt aan schriftelijke producten waarin succesvolle methoden uiteen worden gezet. Met de combinatie van deze factoren hoopt men een community te creëren waarin kennis wordt verspreid en nieuwe ideeën worden gevoed. Oosterwaal: “In deze community kunnen soortgelijke initiatieven elkaar tegenkomen, van elkaar leren en potentiële initiatiefnemers inspireren, maar ook optreden als gesprekspartner voor regionale en landelijke beleidsmakers.”

De Banenmakers wordt gefinancierd door een subsidie van Instituut Gak. Dit is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI, die door middel van financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland.

Het betreft niet de allereerste keer dat het werklozenprobleem vanaf de werkgeverskant wordt benaderd. Eerder dit jaar begon in Noord-Brabant ook het project ‘Verspild Talent’, waarvan project- en programmamanagementbureau P2 een van de initiatiefnemers is. Een aantal ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en de overheid werken in het project samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen.