P2 toont MVO commitment door oprichting van Verspild Talent

16 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In Noord-Brabant is dit jaar ‘Verspild Talent’ van start gegaan. Verschillende ondernemers, kennisinstellingen, werk- en ontwikkelbedrijven en de overheid werken in dit project samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Een van de oprichters en initiatiefnemers van het project is P2.

In Nederland zegt men dat iemand een afstand tot de arbeidsmarkt heeft indien deze persoon voor langere tijd niet deel heeft genomen aan het normale werkproces. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn zoals ziekte, ontslag of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Hoewel de overheid vaak veel moeite doet mensen uit deze groep weer aan de slag te krijgen, blijkt dit in de praktijk nog vaak lastig.

Verspild Talent

Het Noord-Brabantse project Verspild Talent probeert hier verandering in te brengen: “In Noordoost-Brabant zijn nu 29.000 mensen die een baan zoeken, waarvan er bijna 15.000 geen startkwalificatie hebben, dus een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Die mensen willen gewoon werken en hebben talenten, maar kunnen die talenten nu niet laten zien. Dat kan echt niet!”, aldus Bob Hutten, directeur van cateringbedrijf Hutten en een van de initiatiefnemers van Verspild Talent.

P2 een van de initiatiefnemers van MVO-project Verspild Talent

De deelnemende partijen maken gebruik van een vernieuwende aanpak: ze vertrekken vanuit de ondernemers oftewel de vraag, in plaats van bij het aanbod, zoals traditioneel gebruikelijk is. Ellen Boschker, die namens P2 als kwartiermaker bij het project is betrokken, geeft toelichting: “Wij beginnen aan de kant van de ondernemer. In 2017 willen we een eerste stap zetten en met tien bedrijven een aanpak ontwikkelen. Dat kan dus zowel bij bestaande bedrijven zijn, bijvoorbeeld een bouwonderneming die op zoek is naar nieuw personeel, als bij een nieuwe organisatie.” Op deze manier wordt vanuit de vraag naar werknemers van een bedrijf geworven onder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Een van de plekken waar dit al is gebeurd is De Verspillingsfabriek, waar voedingsmiddelen worden gemaakt met ingrediënten die anders vaak als restafval zouden worden weggegooid. Boschker: “De Verspillingsfabriek in Veghel is een mooi voorbeeld van een nieuw bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt. We starten in Noordoost-Brabant met als doel dat de aanpak in een later stadium in de rest van Brabant en Nederland bruikbaar is.”

Nieuwe businessmodellen

Deze experimenteerfunctie van De Verspillingsfabriek wijst ook op een ander aspect van Verspild Talent. Naast dat er bestaande businessmodellen worden gebruikt, is het vooral de bedoeling om in het project nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, waarmee de verspilling van talent kan worden teruggedrongen. De missie van het project wordt ook wel uitgedrukt in drie doelstellingen. Ten eerste wil men met ondernemers (nieuwe) business en de inzet van talenten realiseren, ten tweede wil men de aanpak onderzoeken en de onderliggende businessmodellen zichtbaar maken en ten derde wil men ontmoetingen faciliteren en inspiratie bieden aan iedereen die een einde wil maken aan talentverspilling.

Op deze manier zet men zich in om economische, maar ook zeker maatschappelijke waarde te creëren, zoals Boschker aangeeft: “We willen de businessmodellen, waarin Verspild Talent ingezet wordt, kunnen onderbouwen. Hiervoor gaat de TU (Tilburg University, red.) onder leiding van Ton Wilthagen onderzoek doen. Ondertussen gaan wij van start. Met bedrijven gaan we het gesprek aan over het creëren van (nieuwe) business en realiseren we daadwerkelijk arbeidsinzet.”

Initiatievenfabriek

Naast P2 bestaan de andere initiatiefnemers en deelnemers van Verspild Talent uit WeenerXL, WSD, IBN, Hutten, Start Foundation, Tilburg University, Rabobank Veghel-Uden, Stichting AANtWERK en de Provincie Noord-Brabant. De organisaties geven aan vanuit hun specifieke expertise te ervaren hoe lastig veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan de slag komen. Daarnaast geven ze aan ervan overtuigd te zijn dat iedereen talent heeft en van betekenis wil zijn.

P2 neemt deel aan het project vanuit de Initiatievenfabriek, die in 2015 door P2 werd opgericht “omdat we diep vanbinnen de wereld willen verbeteren”. Het bureau zegt graag de tanden te zetten in “schijnbaar onoplosbare vraagstukken” en treedt daarbij niet uitsluitend op als adviseur, maar juist ook als medeondernemer die zelf ook een investering doet. “Omdat we niet alleen mooie plannen willen bedenken, maar ze ook willen uitvoeren”, stelt de Initiatievenfabriek op zijn website. Naast Boschker is Monique de Leeuw namens de Initiatievenfabriek en P2 betrokken bij Verspild Talent.