Negen top business valuators stijden voor Fusie & Overname award

05 december 2017 Consultancy.nl 9 min. leestijd

Overnameplatform Brookz heeft negen business valuators genomineerd voor de ‘F&O Awards 2017’. Morgen zal tijdens de uitreiking, waar ook de prijs voor overnameadviseur van het jaar wordt vergeven, worden bekendgemaakt wie er uiteindelijk met de eer vandoor gaat.

Een busines valuator of register valuator (RV) is een financieel deskundige die zich heeft gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van ondernemingen, oftewel ‘business valuation’. In het geval van grote en/of complexe overnames maakt de business valuator deel uit van een groter team met andere overnamespecialisten.

Het is dit jaar voor de derde keer dat de F&O (Fusie & Overname) Awards worden verdeeld. De prijzen zijn bedoeld om stil te staan bij bijzondere prestaties binnen de M&A-branche, waarin kopende en verkopende partijen deskundige ondersteuning wordt geboden tijdens overnametrajecten. Het initiatief van Brookz is erop gericht adviseurs in de MKB+ markt “een grotere zichtbaarheid en erkenning geven”, wat volgens het overnameplatform goed is voor zowel de business als de uitstraling van het vak. 

Uit onderzoek dat Brookz eerder dit jaar uitvoerde, kwam naar voren dat er weer een stijgende lijn zit in de hoeveelheid bedrijfsverkopen binnen de Nederlandse MKB-markt, waarmee het MKB-segment het beter doet dan het segment met de grotere bedrijven. Deze bevinding is in lijn met een eerdere analyse van Marklink, waaruit bleek dat er onder MKB’ers toenemend vertrouwen is de toekomst.

Selectieprocedure

Om uiteindelijk tot de Business Valuator van het jaar te komen, vond er eerst een uitgebreide selectieprocedure plaats. Voorwaarde om voor de titel in aanmerking te komen is in de eerste plaats het in het bezit zijn van een register valuator (RV) accreditatie, die kan worden verkregen door middel van een intensieve tweejarige postdoctorale opleiding. Professionals die het traject succesvol afronden worden opgenomen in het register van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). 

Rene van Bruggen, Chris Denneboom, Frank van Ee, Peter den Hertog & Richard Peeters

Om uit al deze geregistreerde RV’s de beste te selecteren, stelde de jury van Brookz een longlist op, waarna er twee stemrondes plaatsvonden. Alle 1.200 bij Brookz aangesloten adviseurs konden tijdens de eerste van deze twee rondes maximaal drie vakgenoten nomineren door hen drie, twee of één punt(en) toe te kennen. Op basis van deze puntenverdeling is bepaald wie de negen genomineerden zijn, waaruit in de tweede ronde uiteindelijk de winnaar zal worden aangewezen.

Bij de beoordeling wordt gelet op verschillende criteria, waarbij veel aandacht uitgaat naar de verrichtingen op het gebied van dealmaking, onder meer door te kijken naar het aantal gesloten deals en de complexiteit daarvan. Ook kijkt de jury naar de mate van zichtbaarheid die M&A-adviseurs binnen de markt weten te realiseren en ten slotte is het belangrijk wat voor bijdrage een dealmaker heeft weten te leveren aan het bredere vakgebied.

De belangrijkste business valuators

Een overzicht van de negen genomineerden voor de Business Valuator van het Jaar award:

René van Bruggen is directeur bij RSM Evaluent en zowel register valuator als register accountant en, sinds begin 2010, ook credit rating advisor. Binnen RSM is hij eindverantwoordelijk voor alle waarderingsklussen. Het afgelopen jaar waren dat diverse opdrachten voor uiteenlopende doeleinden, van participaties en management buy-outs tot fiscale waarderingen en een echtscheiding en beursgang. Hij werd gedurende deze periode benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau vanwege zijn bestuursfuncties en andere nevenactiviteiten, onder meer voor NIRV.

Chris Denneboom, die voor het derde jaar op rij genomineerd is en afgelopen jaar zelfs met de titel vandoor ging, is wederom kanshebber. Hij houdt zich sinds 1996 bezig met het waarderen en financieren van bedrijven. Nadat hij eerder al vijf jaar lang lesgaf bij Avans+, is hij momenteel ook kerndocent van de opleiding Bedrijfswaardering bij MFAS. Bovendien verzorgt hij regelmatig ‘in house’-cursussen en lezingen en is hij voorzitter van de PR-commissie van het NIRV.

Frank van Ee is directeur van de corporate finance-praktijk van Alfa Accountants en Adviseurs (in de markt actief onder de naam ‘Alfa Consultants’). Hij begon aan zijn opleiding Business Valuation nadat hij eerder al diverse marketingfuncties in het bedrijfsleven had bekleed. Hij is naast Register Valuator ook Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Bij Alfa richt hij zich op transactiebegeleiding, waardebepaling en financiering en in 2017 voerde zijn team ruim 25 waarderingen uit. Van Ee is daarnaast nog lid van de Raad van Tucht van het NiRV, ADR-gecertificeerd arbitrator, mediator en negotiator, lid van de NIRV-vakgroep fiscaliteit, eindredacteur bij Van Waarde en part-time docent Business Valuation bij Avans+.

Peter den Hertog ondersteunde de afgelopen jaren diverse klanten uit verschillende branches en is een specialist op het gebied van waardering, fusies en overnames. In 2001 werd hij partner op het gebied van de M&A-activiteiten van Grant Thornton. Het afgelopen jaar was hij onder andere betrokken bij waarderingen op verzoek van rechtbanken en de Ondernemingskamer, een waardering van een multinational in de olie- en gasindustrie vanwege een aandeelhoudersdispuut en begeleiding van overnamedeals, zoals de verkoop van Bureau de Wit aan Eurofins. Verder is Den Hartog onder meer bestuurslid bij Stichting Rimari, lid van commissie van Tucht van NIRV, lid van EACVA en penningmeester van Stichting Mercy Ships Holland.

Marius van Prooijen, Guido Rooijackers, Willem Smeets & Bart de Volder

Richard Peeters is sinds april 2016 partner bij BHP & Co. Eerder was hij zo’n negen jaar bij EY in dienst als senior manager valuations. Vanuit die rol was Peeters betrokken bij vele waarderingen voor M&A en fiscale doeleinden, fairness opinies, geschilwaarderingen en PPA’s en impairments. De waarderingen van het afgelopen jaar betrokken zich onder meer op een producent van kunststof bloempotten en plantenbakken, een specialist op het gebied van machines voor het berm- en groenonderhoud en bodembewerking, een makelaarskantoor, een uitzendbureau en een onderzoekscentrum van het ministerie VWS. Inmiddels geeft hij zijn opgedane expertise door aan vakgenoten: regelmatig geeft hij les in business valuation en corporate finance. 

Marius van Prooijen werkt sinds 2004 voor Borrie en werd in 2011 Partner Corporate Finance. Het afgelopen jaar hield hij zich onder andere bezig met de waardering van de aandelen in een farmaceutische multinational met een jaaromzet van meer dan €1 miljard, van een put & call optie betreffende aandelen in een scheepsvaartbedrijf en van een onderneming actief in grondverzet. Van Prooijen geeft aan zich ook veel in te zetten voor de branche: “Naast mijn werk als Register Valuator ben ik tevens actief als directeur van het NIRV. In die hoedanigheid heb ik bijgedragen aan onder meer de hervorming van de gedrags- en beroepsregels voor RV's alsmede het NiRV-tuchtreglement en de zichtbaarheid van het NIRV en de Register Valuator in de markt.”

Guido Rooijackers is partner bij Sman Business Value, gericht op het waarderen van ondernemingen en aandelenpakketten, economische schadebepaling en de begeleiding van fusies en overname. Hij wordt vaak ingezet als (gerechtelijk) deskundige op het gebied van ondernemingswaardering en economische schadebepaling, onder andere voor de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam. De afgelopen tijd was hij daarnaast onder andere adviseur van de Nederlandse Zorgautoriteit tijdens een juridische procedure, gerechtelijk deskundige door het Gerecht in eerste aanleg van Aruba en adviseur voor het Ministerie van EZ. Ook publiceerde hij het boek ‘Deskundigheid bij Ondernemingskamer’ en meerdere blogs waarin hij op praktijkgevallen ingaat.

Willem Smeets is directeur bij Horlings. Tot 2015 was hij 25 jaar audit en transaction services partner bij Horlings en daarvoor werkte hij bij PwC en Deloitte. Sinds 2015 richt hij zich vooral op “fusies en ruzies” en financiering. In 2017 was hij onder meer bezig met een voorlopige schadeberekening voor de verloren ondernemingswaarde door de levering van besmette grondstoffen voor een medicijn en het adviseren van een aandeelhouderoverleg over een waardering in het kader van de uitkoop van een partner. Verder was Smets bezig met de heruitgave van het Pocket Bedrijfsoverdracht, is hij lid van de special interest-groepen van Nexia International en mede-initiatiefnemer voor het bilateraal corporate finance-samenwerkingsverband tussen Nexia Nederland en Duitsland.

Bart de Volder is in dienst bij HLB Matchers, waar hij zich onder meer richt op het begeleiden en adviseren van ondernemers op het gebied van aan- en verkoop, due diligence onderzoek en bedrijfswaardering. Zo was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een waardering ten behoeve van een fiscale herstructurering van een groothandel in foodsystemen, indicatieve waarderingen in het kader van verkoopvoorbereiding van een werving en adviesonderneming en voor de verkoopvoorbereiding van een machinefabriek en een onafhankelijke waardering vanwege een aandeelhoudersgeschil bij een detacheringsonderneming. Ook verzorgde hij een gastcollege bij hogeschool Fontys en verscheidene presentaties voor relaties, advocaten en accountants.

Prijsuitreiking

Morgen, op 6 december, zal worden bekendgemaakt wie van deze negen overgebleven kandidaten zal worden uitgeroepen tot Business Valuator van het Jaar. De prijsuitreiking maakt onderdeel uit van het Fusie & Overname Jaarcongres dat wordt gehouden in Hotel Houten. Volgens de initiatiefnemer zelf gaat het hierbij om “hét event voor alle overnameprofessionals in Nederland”. Tijdens het evenement wordt ook de Overnameadviseur van het Jaar bekendgemaakt.

Gerelateerd: Vier M&A adviseurs winnen Fusie & Overname Award 2016.