Bedrijfsverkopen in MKB markt laten weer stijgende lijn zien

26 september 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Het aantal deals in het mid-market segment laat na een korte dip weer een stijgende lijn zien. Door de aantrekkende economie en het dalende aantal interessante overnamedoelen is de gemiddelde verkoopprijs van transacties aan het stijgen, blijkt uit data van Brookz.

Elk half jaar doet Brookz, een online overnameplatform dat ondernemers helpt hun bedrijf te verkopen, onderzoek naar de stand van zaken rondom de fusie- en overnameactiviteit in het MKB-segment. Voor de meest actuele editie vroegen de onderzoekers meer dan 214 M&A-specialisten naar hun dealwerkzaamheden voor bedrijven met een omzet tussen de vijf ton en de €25 miljoen.

Meer transacties

De data laten zien dat het aantal transacties in de eerste helft van dit jaar met circa 5% is gestegen ten opzichte van de tweede helft van 2016. Met die ontwikkeling komt een einde aan de dalende trend – in de voorgaande editie van het onderzoek werd een daling van 9% vastgesteld (ten opzichte van H1 2016). De veranderende marktbeweging komt niet geheel onverwachts, de algehele Nederlandse M&A markt zit namelijk in de lift – een onderzoek van Marktlink, van afgelopen april, voorspelde bijvoorbeeld al dat er een grote overnamegolf op komst was onder MKB-ondernemers. 

Transacties in H1-2017 verdeeld over de sectoren

In totaal waren in het eerste halfjaar van 2017 de deelnemende M&A-adviseurs betrokken bij 256 aankooptransacties en 369 verkooptransacties – wat overigens niet impliceert dat er 625 deals waren binnen het MKB. “Bij een deel van de verkochte bedrijven zal zowel aan de verkoopzijde als aan de aankoopzijde een respondent betrokken zijn, waardoor het niet eenvoudigweg mogelijk is om de aantallen bij elkaar op te tellen”, schrijven de onderzoekers in het rapport.

Meeste activiteit in zakelijke dienstverlening

De meeste deals in H1 vonden opnieuw plaats in de ‘Zakelijke dienstverlening’, ditmaal met het grootste percentage ooit: 21% van alle overnames voltrok zich in deze sector. Voorbeelden uit de accountancy- en adviesbranche waren onder meer de overname van Opdion door Novisource of bijvoorbeeld de inlijving van de sociaal domein tak van Seinpost door RadarAdvies. Ook waren er diverse kleinere bedrijfstransacties, zoals de fusie tussen Sibbing Adviesgroep en Tavernemeun Accountants en de overname van Halberg Accountants door accountancynetwerk ETL. 

De sectoren ‘IT & Online’ en ‘Industrie & Productie’ volgen op een gedeeld tweede plaats met een aandeel van 17%, terwijl ‘Groothandel’ 11% van alle deals voor haar rekening neemt. De sectoren ‘Retail, Agri & Food’ en ‘Media, Reclame & Communicatie’ zijn met een marktaandeel van 3% hekkensluiters als het om M&A-activiteit gaat in het MKB-segment.

Verschillende type kopers en hoe vaak aan dat type koper wordt verkocht

In ruim de helft van de gevallen werd een onderneming verkocht aan een strategische koper. Bij zo’n 30% van de deals was de koper een investeringsmaatschappij, soms in combinatie met een MBI of MBO kandidaat (Management Buy-In of Management Buy-Out). Bij 18% van de transacties was de koper een MBI kandidaat, waarvan in 1 op de 3 keren de MBI kandidaat zich inkocht in samenwerking met een investeringsmaatschappij. In het geval van een MBO was in bijna de helft van de gevallen een investeringsmaatschappij betrokken.

Dealwaarde

Van de 369 verkooptransacties die in H1 2017 tot een goed einde zijn gebracht had iets meer dan de helft een dealwaarde van €2,5 miljoen of meer: 21% had een dealwaarde tussen de €2,5 en €5 miljoen, 10% tussen de €5 en €7,5 miljoen en 7% tussen de €7,5 en €10 miljoen. Bij slechts 17% van de gevallen werd een dealwaarde van €10 miljoen overschreden.

Transacties in H1-2017 verdeeld naar dealwaarde

In alle sectoren, uitgezonderd de detailhandel, zijn de verkoopprijzen in de eerste zes maanden van dit jaar licht gestegen. Bedrijven in IT & Online werden het hoogst gewaardeerd op ruim zes keer de brutowinst (‘EBITDA multiple’). Ter vergelijking, de EBITDA multiple in de detailhandel bedraagt 3,65 en is daarmee het laagst van alle sectoren. De gemiddelde EBITDA multiple voor het Nederlandse MKB is volgens de schattingen van de onderzoekers 4,8.

Vooruitkijkend zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van 2017 positief te noemen. 80% van de overnameadvieskantoren verwacht dat de MKB-overnamemarkt de komende zes maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van 10% verwacht dat de markt gaat verslechteren – zes maanden geleden was dat nog 12%. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 7,8 voor het verwachte overnameklimaat in de tweede helft van 2017, tegen een 7,6 voor de eerste zes maanden van 2017.

Verwachtingen overnamemarkt komende zes maanden

De bevindingen uit het onderzoek schetsen volgens Brookz een representatief beeld van de ontwikkelingen in de algehele markt. De 214 ondervraagde overnamebemiddelaars zijn tezamen verantwoordelijk voor ruim 90% van de transacties in de MKB-markt. Uit eerdere onderzoeken van Brookz naar het M&A-klimaat in het MKB kwam naar voren dat een derde van de bedrijfsverkopen in de MKB-markt niet gepland is. Ook blijkt dat, waar sommige ondernemers exitplannen overwegen, ze over het algemeen de waarde van hun bedrijf flink overschatten.