Aon bundelt cyberkennis en -expertise in Cyber Solutions Group

29 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Aon heeft een nieuwe praktijk gelanceerd die zich uitsluitend gaat bezighouden met cybersecurity. De Cyber Solutions Group wordt geleid door Maarten van Wieren, die afkomstig is van Deloitte.

“Organisaties zijn zich steeds meer bewust van hun cyberrisico’s. De vraag naar cyberconsultancy en verzekeringen groeit enorm”, zegt Stefan Weda, Chief Commercial Officer van Aon in Nederland. Zijn bewering wordt ondersteund door diverse onderzoeken die de afgelopen maanden verschenen. De door cybercrime veroorzaakte schade loopt in astronomisch tempo op, vooral vanwege de toenemende technologische volwassenheid van criminelen en de alsmaar groeiende commerciële belangen die digitaal voor het grijpen liggen. Volgens cyberbeveiliger McAfee, kwamen de wereldwijde kosten voor cybercrime vorig jaar uit op zo’n $400 miljard, terwijl de schade binnen ons eigen land door Deloitte op ongeveer €10 miljard werd geraamd.

Tegen deze achtergrond beleeft de verzekeringsmarkt voor cybercrime eenzelfde razend groeitempo. Met een groeipercentage van circa 20% per jaar zal de marktomzet in 2018 volgens KPMG op een bedrag van €4,8 miljard uitkomen. Hiermee is de verzekeringsmarkt voor cyberrisico’s al meer waard dan die voor bijvoorbeeld terrorisme, het herroepen van producten (‘product recalls’), ontvoeringen en kredietrisico’s.

Aon bundelt cyberkennis  en -expertise in  Cyber Solutions Group

Nieuwe praktijk: Cyber Solutions Group

De Cyber Solutions Group zal organisaties adviseren over alle dimensies van cybersecurity en zo een integrale aanpak bieden, met aandacht voor compliance, juridische en financiële aspecten, ICT, bedrijfsprocessen, fraudedetectie, crisisbeheersing en verzekeringen. Dit is volgens Weda van groot belang voor het succesvol buiten de deur houden van digitale criminelen: “Het risico verandert zo snel dat de traditionele aanpak niet langer volstaat. Samenwerking tussen opdrachtgever, verzekeraars, risicoadviseurs, juristen en IT-experts is noodzakelijk. Met deze stap willen we een integrale aanpak mogelijk maken, zodat onze klanten zorgeloos kunnen ondernemen.”

De nieuwe tak is intern bemand door Aon, waarbij de professionals van verschillende bestaande afdelingen werden gecombineerd en de expertise vanuit diverse disciplines werd samengebracht. Aon is actief als consultant op het gebied van organisatie, risk, pensioen en welzijn, en fungeert ook als een verzekeringsmakelaar. Het bureau telt meer dan 2.900 medewerkers verspreid over 31 locaties in Nederland. De nieuwe Cyber Solutions-afdeling is vooral gevuld met mensen van Global Risk Consulting, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (sinds 2008 onderdeel van Aon) en Stroz Friedberg (sinds 2016 onderdeel van Aon). 

Om leiding te geven aan de nieuwe tak, heeft Aon Maarten van Wieren (41) weggekaapt bij rivaal Deloitte. Van Wieren was de afgelopen vijf jaar actief bij het Big Four kantoor, waar hij zich inzette voor de cyberpraktijk en actief betrokken was bij Deloitte’s onderzoek voor het World Economic Forum dat erop is gericht cyberrisico’s te kwantificeren*. Voor die tijd werkte hij voor een andere Big Four speler, PwC, en voor financieel dienstverlener Aegon, naast dat hij zijn postdoc-opleidingen afrondde. 

Van Wieren is benoemd tot managing director van de nieuwe afdeling en rapporteert rechtstreeks aan Weda. “Er vindt een wedloop plaats tussen bedrijven en cybercriminelen. De technieken die beide partijen gebruiken, veranderen doorlopend. Daarom vraagt cyberrisicobeheersing om strategisch vooruitkijken. Een integrale aanpak die gebaseerd is op het behoud van bedrijfswaarde is de beste strategie om je op lange termijn goed te wapenen tegen de risico’s. De nieuwe afdeling van Aon maakt die aanpak mogelijk”, aldus Van Wieren. 

Maarten van Wieren - Managing Director van Cyber Solutions - Aon

Vooruitkijkend, lijkt het erop dat cybercrime blijft groeien en daarmee ook de prioriteit die eraan wordt toegekend vanuit de boardrooms van organisaties. Het laatste tweejaarlijkse onderzoek van Aon naar de belangrijkste risico's voor het bedrijfsleven laat zien dat cybercriminaliteit sterk op de ranglijst is gestegen, van de negende naar de vijfde plaats.

Met een omzet van bijna $3 miljard is Deloitte ’s werelds grootste cybersecurity-adviseur. In oktober werd het bedrijf echter ernstig in verlegenheid gebracht toen een Britse krant wist te melden dat het adviesbureau zelf het slachtoffer was geworden van een hack. De nummer zes op de lijst, Accenture, onderging vorige maand eenzelfde lot, waarmee het lijkt alsof zelfs de beste adviseurs in het veld niet immuun zijn voor de aanwezige risico’s op het ‘dark web’. Wereldwijd valt Aon buiten de top tien cyberadviseurs – met een personeelsbestand van meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen is het bedrijf wel een van de grootste spelers in de adviesbranche.

GerelateerdInge Philips leidt Cyber Risk Services team van Deloitte.

* Zie het artikel ‘WEF and Deloitte create cyber-risk management scheme’ op Consultancy.uk voor meer informatie.