Verzekeringsmarkt cybercrime groeit fors naar 4,8 miljard in 2018

04 oktober 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De wereldwijde verzekeringsmarkt voor cybercrime gaat de komende jaren fors groeien – tot 2018 naar verwachting met 20% per jaar. Tegen die tijd is de cyber insurance sector goed voor een waarde van €4,8 miljard. Dat blijkt uit recent onderzoek van accountants- en adviesorganisatie KPMG. 

Terrorisme, oorlog, georganiseerde criminaliteit en cybercrime vormen een belangrijke bedreiging voor individuen en bedrijven overal ter wereld. Al eeuwen speelt de verzekeringsindustrie in op deze bedreigingen door producten te ontwikkelen en aan te bieden, die bedrijven en personen indekken tegen de mogelijke schade die terroristen, oorlog en (cyber)criminelen hen kunnen berokkenen. Deze producten vormen samen de zogenaamde Political Risk and Crisis Management (PRCM) verzekeringsmarkt. 

De laatste jaren is de groei van de PRCM verzekeringsmarkt relatief gestagneerd. Volgens een nieuw onderzoek van Big Four kantoor KPMG zal de markt de komende jaren weer groei gaan vertonen, hoewel voor de meeste segmenten relatief kleine groeicijfers worden voorspeld. In de analyse, getiteld ‘Political risk and crisis management insurance’, werd aandacht besteed aan zowel de trends in de markt als aan de toekomstige (commerciële) mogelijkheden voor marktspelers.

Political Risk and Crisis ManagementDe onderzoekers van KPMG brachten allereerst de gehele PRCM verzekeringsmarkt en de waarde van de verschillende segmenten daarvan in kaart. De PRCM verzekeringsmarkt werd opgedeeld in drie categorieën: Credit & Political, Political Violence en Other Crisis Management. De eerste categorie – Credit & Political heeft een totale marktwaarde van rond de $2,1 miljard, waarvan ongeveer $1 miljard gerelateerd is aan wanbetalingen, $675 miljoen aan contractbreuk en $375 miljoen aan beslagleggingen.

In de Political Violence categorie speelt terrorisme de hoofdrol. Mede door recente terroristische aanvallen in onder meer Frankrijk en België heeft de verzekeringsmarkt op dit gebied een redelijke groei vertoond. De markt voor terrorisme verzekeringen heeft volgens het onderzoek een waarde van $1,1 miljard, terwijl geopolitieke onrust en oorlogen (om land) slechts $150 miljoen aan marktwaarde vertegenwoordigen.

Het grootste segment van de markt vormt echter de categorie voor overige crisismanagement verzekeringsproducten. Dit komt voornamelijk door het grote marktaandeel van cybercrimeverzekeringen, die de afgelopen jaren binnen de PRCM-verzekeringsmarkt een snelle opmars hebben gemaakt. De cybersecurityverzekeringsmarkt vertegenwoordigt een waarde van rond de $2,8 miljard. De andere onderdelen van Other Crisis Managementzijn verzekeringen tegen kidnappers en losgeld met een waarde van $420 miljoen en product-terugroepacties met $1,5 miljard.  

Expected annual growth rates across market segments

Hoewel de markt voor cybersecurityverzekeringen nu al de grootste subcategorie vormt in de PRCM-verzekeringsmarkt, zal dit marktaandeel de komende twee jaar alleen maar verder groeien volgens de onderzoekers. Terwijl de waarde van andere segmenten, zoals kredietverzekeringen, terrorisme en oorlogen met slechts 4% tot 6% per jaar zal groeien, wordt voor de cybersecurityverzekeringen een waardegroei voorspeld van 20% per jaar. Daarmee zal deze markt tussen nu en 2018 groeien van $2,8 miljard naar een waarde van ruim $4,8 miljard.

De kleinste groei wordt verwacht voor de segmenten ontvoeringen en losgeld (1%) en voor beslaglegging (2%), terwijl in het segment maritieme piraterij als enige een daling in waarde wordt verwacht (-10%), als gevolg van betere wereldwijde bestrijding van deze bedreiging. 

Volgens KPMG zullen bedrijven steeds vaker op zoek zijn naar nieuwe verzekeringsproducten die risicogebieden afdekken, die nu nog nauwelijks worden gedekt. Hier komt een deel van de grote groei in het cybersecurity verzekeringslandschap vandaan. De vraag naar nieuwe producten zal bovendien niet altijd gericht zijn op directe dekking van risico’s, maar zal ook uitgaan naar adviesdiensten rondom bedrijfsrisico’s en manieren om die in te perken. Verzekeraars zullen volgens het onderzoek de komende jaren nieuwe oplossingen moeten ontwikkelen om in te kunnen spelen op deze vraag naar diensten, die indirecte bedreigingen van bijvoorbeeld terrorisme kunnen verkleinen.