Accenture eerste partner van duurzaamheidsprogramma van Shell

11 december 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Oliegigant Shell heeft een nieuw initiatief gelanceerd waarmee het zijn zakelijke klanten in staat stelt de CO2-uitstoot van hun wagenpark te compenseren. Accenture Nederland is de eerste partner van het programma. 

Het bedrijfsleven is de laatste tijd druk in de weer met allerlei verschillende duurzaamheidsinspanningen. Om een verdere opwarming van de aarde te voorkomen, werd in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten en sindsdien wordt er hard gewerkt om de afgesproken doelstellingen te halen. Hierbij is natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor de mobiliteitssector en producenten van fossiele brandstoffen, zoals Shell. Om de door de brandstof van Shell veroorzaakte schade te beperken, heeft het bedrijf nu een nieuwe dienst ontwikkeld. 

De nieuwe service werd door Shell gepresenteerd op het Nationaal Sustainability Congres 2017 in ’s-Hertogenbosch. De dienst is gekoppeld aan de Shell Card, Shells tankpas voor bedrijven, en bestaat uit drie stappen. Ten eerste helpt Shell zijn klanten meer inzicht te verkrijgen in hun CO2-emissies. In de tweede stap wordt er op basis van de verkregen inzichten gekeken hoe deze uitstoot kan worden teruggebracht, bijvoorbeeld door een aanpassing van het rijgedrag. Tot slot berekent Shell na elke tankbeurt de bijbehorende CO2-uitstoot en compenseert deze namens de klant, die daar op zijn beurt CO2-credits voor ontvangt.

“Duurzame oplossingen zijn nodig voor een succesvolle overgang naar een koolstofarmere toekomst”, aldus Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Ze legt uit dat de olie- en gasgigant hierbij inzet op meerdere strategieën: “Shell richt zich op verschillende ontwikkelingen om de CO2-voetafdruk die voortkomt uit mobiliteit te verlagen. Door klanten te helpen zo min mogelijk brandstof te verbruiken, door alternatieve energiebronnen aan te bieden en nu ook door klanten in de gelegenheid te stellen om hun CO2-uitstoot te compenseren.”Accenture eerste partner van duurzaamheidsprogramma van ShellDe eerste klant van Shell die gebruik maakt van de nieuwe duurzame service is Accenture Nederland. Country Managing Director Manon van Beek legt uit waarom: “We streven ernaar om in 2020 onze CO2-uitstoot ten opzichte van 2014 minimaal te halveren. Daartoe nemen we op gebied van mobiliteit diverse maatregelen ter vermindering, dan wel verduurzaming. Compensatie is vervolgens de nog altijd nodige laatste stap. Vanuit de samenwerkingsrelatie met Shell maken we hier de grootste impact.” 

Compensatieprojecten

Shell is wereldwijd betrokken bij diverse CO2-compensatieprojecten en klanten kunnen zelf kiezen van welke ze gebruikmaken. De projecten zijn gecertificeerd door de VCS (Verified Carbon Standard) – wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO2-compensatieprojecten – en door de CCB (Climate, Community & Biodiversity) Standard, waarmee wordt gewaarborgd dat projecten naast het aanpakken van klimaatverandering ook lokale gemeenschappen ondersteunen en de biodiversiteit behouden of verbeteren.

Als CO2-compensatieproject koos Accenture voor Kasigau Corridor in Kenia. Dit door Wildlife Works ontwikkelde programma dient ter bescherming van 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Met behulp van het project is de drinkwatervoorziening van meer dan 25.000 mensen verbeterd en zijn ruim 50.000 bomen geplant. Bovendien zijn er zo’n 300 banen gecreëerd en nieuwe klaslokalen en studiebeurzen gefinancierd voor lokale studenten.

Het compensatieproject is bedoeld om de CO2-schade te beperken gedurende de periode die nog nodig is voor de overgang richting het gebruik van duurzamere energiebronnen. Van Loon benadrukt dat Shell zich ook inspant voor deze transitie zelf. Zo werkt het aan een netwerk van snellaadpalen op haar tankstations en nam het recentelijk NewMotion over, een van Europa’s grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten voor thuis en op het werk.Quote - Manon van BeekNaast dat Shell de CO2-compensatiedienst aanbiedt aan zakelijke klanten, compenseert het bedrijf sinds november ook de CO2-uitstoot van zijn eigen Nederlandse leasewagenpark. Dit bestaat uit ongeveer 650 leaseauto’s, die jaarlijks zo’n 2,6 miljoen kilo CO2 uitstoten.

Verduurzaming adviesbranche

Onlangs kwam uit onderzoek van Willis Towers Watson al naar voren dat het leasebeleid van Nederlandse bedrijven steeds duurzamer aan het worden is. Bovendien blijkt de consultancybranche voorop te lopen wanneer het op duurzaam rijden aankomt, zodat het niet geheel verrassend is dat Accenture zich als eerste heeft aangesloten bij het initiatief van Shell. Accenture zet zich trouwens al jaren in om zijn ecologische voetafdruk te beperken. 

Zo heeft de zakelijk dienstverlener de doelstelling om in vergelijking met 2007 30% energie-efficiënter te werken inmiddels overtroffen, en wist men de hoeveelheid CO2 die al vliegend per werknemer wordt uitgestoten sinds 2015 met ruim 10% omlaag te brengen. Ook wordt technologie ingezet om op een meer milieuvriendelijke manier met teams en klanten te communiceren en samen te werken. In 2016 behaalde Accenture op deze manier elke maand gemiddeld meer dan 200 miljoen audiominuten en 9 miljoen videominuten op de verschillende digitale samenwerkingstools. 

Gerelateerd: Autofabrikanten verduurzamen niet snel genoeg voor EU-doelstellingen.