25 bedrijven verantwoordelijk voor helft van uitstoot broeikasgassen

14 september 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Meer dan 70% van de broeikasgassen die sinds 1988 zijn uitgestoten, is afkomstig van slechts 100 bedrijven. Bovendien is het grootste deel hiervan (en ruim 50% van het totaal) afkomstig van maar 25 bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van het Carbon Disclosure Project (CDP).

Voor het onderzoek keek het CDP – een Britse non-profit organisatie die samenwerkt met stakeholders en ondernemingen om duidelijkheid te verkrijgen over de uitstoot van grote corporaties – naar de uitstoot die wereldwijd heeft plaatsgevonden sinds de oprichting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 1988.

Hoewel men zich dus toen al bewust was van de gevaren van broeikasgassen, produceerden de 25 grootste vervuilers – zowel private als staatsbedrijven – sinds dat jaar meer dan de helft van alle uitgestoten broeikasgassen. Terwijl deze bedrijven hun uitstoot inmiddels drastisch omlaag hebben gebracht, zorgen de enorme hoeveelheden die er voorheen werden geproduceerd ervoor dat ze toch nog verantwoordelijk zijn voor zo’n groot aandeel van de totale uitstoot.

Dit betekent ook dat deze bedrijven voor een aanzienlijk deel verantwoordelijkheid dragen voor de schadelijke wereldwijde klimaatverandering op aarde. In het rapport van het CDP wordt daarom gesteld dat het handelen van deze producenten op de lange termijn een cruciale rol “kan en moet” spelen in de wereldwijde energietransitie. Direct of indirect, zijn het deze bedrijven die het meest te maken zullen krijgen met regulering om klimaatverandering tegen te gaan. Dit biedt deze bedrijven zowel een verscheidenheid aan risico’s als kansen, ten aanzien van hun toekomstige welvaart.Uitstoot van broeikasgassen

Wereldwijd overzicht vervuilers

Traditioneel gezien wordt data over broeikasgassen op nationaal niveau verzameld, maar het CDP-rapport concentreert zich op de producenten van fossiele brandstoffen. Daardoor geeft hun onderzoek een overzicht van het wereldwijde speelveld. Het rapport, dat werd samengesteld op basis van publiek toegankelijke uitstootcijfers, is bedoeld als de eerste in een serie van publicaties, waarin de rol die bedrijven en hun investeerders kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering wordt uitgelicht.

Uit een onderzoek uit 2016 van PwC blijkt dat maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan de laatste jaren significant beter werken. Zo is bijvoorbeeld de koolstofintensiteit met 2,8% afgenomen. Om aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen, zal de wereld zijn inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan echter moeten intensiveren. In dit verband is het rapport van het CDP bedoeld om de transparantie onder fossiele brandstofproducenten te verbeteren en om investeerders te helpen inzien hoeveel uitstoot van broeikasgassen er gepaard gaan met hun belang in dergelijke bedrijven.

Temperatuurstijging

Energiegiganten ExxonMobil, Shell, BP en Chevron behoren volgens het rapport tot de private organisaties die sinds 1988 het meeste hebben uitgestoten. Het CDP voorspelt dat, tenzij de winning van fossiele brandstoffen de komende 28 jaar afremt, de wereldwijde gemiddelde temperatuur op koers ligt om tegen het einde van deze eeuw met vier graden Celsius te zijn gestegen. Hiermee wordt de maximale temperatuurstijging in het veelgeprezen klimaatakkoord van Parijs (“ruim beneden twee graden en streven naar anderhalve graad”) flink overschreden.

Een dergelijke extreme temperatuurstijging zou waarschijnlijk rampzalige gevolgen hebben, waaronder het massale uitsterven van diersoorten en de mogelijkheid van wereldwijde voedselschaarste. Recente gegevens lijken echter te suggereren dat het hoogtepunt van de wereldwijde energiebehoefte inmiddels is bereikt. Bovendien lijkt het feit dat er de laatste jaren geen stijging meer plaatsvindt in de hoeveelheid gewonnen fossiele brandstoffen er op te wijzen dat deze ontwikkeling ook gevoeld wordt binnen de energieproducerende sector. De hoeveelheid gewonnen fossiele brandstoffen zal echter veel sneller moeten dalen om de voorspelde catastrofe af te wenden, concluderen de onderzoekers.

25 meest vervuilende bedrijven

Gezamenlijk zijn de 100 bedrijven die door het CDP werden onderzocht verantwoordelijk voor 71% van de wereldwijd uitgestoten broeikasgassen. Van deze bedrijven, die samen zorgen dat 635 GtCO2e (gigatonnes of equivalent carbon dioxide) aan broeikasgassen wordt uitgestoten, is 32% in handen van publieke investeerders, 9% in handen van private investeerders en maar liefst 59% in staatseigendom. Dit laat volgens de onderzoekers zien dat regeringen ook een hele belangrijk rol te spelen hebben in het tegengaan van klimaatverandering.

China

Daarnaast laat het rapport zien dat een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tot stand komt met steun van publieke investeerders. Dit wordt misschien nog het beste geïllustreerd door de Chinese koolindustrie waarin, alle catastrofale gevolgen voor het klimaat ten spijt, nog altijd voortdurend wordt geïnvesteerd door de Chinese staat vanwege de winstgevendheid op de korte termijn.

Sinds het begin van dit millennium is de kolenproductie in China verdrievoudigd tot bijna 4 miljard ton, oftewel de helft van de wereldwijde productie. De Chinese kolenproductie is onderverdeeld in verschillende in handen van de staat zijnde industriegroepen, die deels eigenaar kunnen zijn van een of meerdere beursgenoteerde dochterbedrijven. Volgens de Chinese datadienstverlener sxcoal waren de 50 grootste industriegroepen in 2015 goed voor 71% van de nationale productie, wat betekent dat de Chinese overheid de industrie nog altijd beschouwt als een belangrijke inkomstenbron, ondanks dat klimaatdoelstellingen hierdoor in gevaar worden gebracht.

15 grootste Chinese kolenbedrijven

Voorbij fossiele brandstof

Het CDP-rapport “laat zien hoe een relatief kleine groep fossiele brandstofproducenten de sleutel in handen kan hebben voor systematische verandering op het gebied van CO2-uitstoot”, stelt Pedro Faria, technisch directeur bij het CDP, dat het rapport publiceerde in samenwerking met het Climate Accountability Institute.

Hoewel de voordelen van het helpen voorkomen van een wereldwijde, onomkeerbare klimaatcatastrofe wellicht zelfevident lijken, bestaat er volgens Faria binnen bedrijven die een enorme rol speelden en spelen op het gebied van klimaatverandering een soort van barrière. Hij ziet dit als een “absoluut spanningsveld” tussen korte-termijn winstgevendheid en de urgentie om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Dat spanningsveld leidt er toe dat velen terughoudend blijven om economische groei op te offeren voor ecologische veiligheid.

Volgens Michael Brune, executive director van de Amerikaanse milieuorganisatie de Sierra Club, moeten investeerders zich terugtrekken uit de fossiele brandstoffen: “Het is niet alleen moreel riskant, het is economisch riskant. De wereld beweegt weg van fossiele brandstoffen richting schone energie en doet dit in een steeds hoger tempo. Zij die blijven zitten met investeringen in fossiele brandstofbedrijven zullen merken dat hun investeringen na verloop van tijd steeds riskanter worden.”

Gerelateerd:
Broeikasgasreductie: sluiten nieuwe kolencentrales meest kosteneffectief.
De impact van Parijs klimaatakkoord voor de Nederlandse autosector.