De impact van Parijs klimaatakkoord voor de Nederlandse autosector

14 juni 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

RAI Vereniging heeft CE Delft gevraagd om een studie uit te voeren naar wat het klimaatakkoord van Parijs precies betekent voor de Nederlandse automobielsector.

Op 22 april 2016 werd het Akkoord van Parijs ondertekend, waarin 174 landen overeenkwamen de uitstoot van CO2-gassen zodanig te beperken dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging niet boven de 1,5 graden Celsius uitkomt. Op basis van dit akkoord zijn er binnen de EU afspraken gemaakt die een meer concrete uitwerking vormen van de in Parijs overeengekomen doelstellingen. Zo moet in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% zijn afgenomen ten opzichte van 1990.

CE Delft

De benodigde energietransitie is een grote uitdaging voor alle sectoren van de Nederlandse economie, niet in de minste plaats voor de mobiliteitssector. Om de benodigde bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen wil RAI Vereniging, de brancheorganisatie van de Nederlandse mobiliteitssector, meer inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden om de uitstoot van CO2 terug te dringen. De vereniging heeft CE Delft de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de implicaties die het Akkoord van Parijs en de daarop gebaseerde Europese afspraken hebben voor de Nederlandse automobielsector.

CE Delft onderzoekt impact van Parijs klimaatakkoord voor Nederlandse automobielsector

CE Delft is een adviesbureau dat zich bezighoudt met vraagstukken omtrent milieu en duurzaamheid. In het kader van het onderzoek voor RAI Vereniging zal het bureau onder meer kijken naar mogelijk beleid waarmee de vereiste reducties gerealiseerd kunnen worden en de voor- en nadelen van verschillende beleidsstrategieën inventariseren, om zo bij te dragen aan de totstandkoming van concrete voorstellen.

RAI Vereniging

Brancheorganisatie RAI Vereniging (Rijwiel- en Automobiel Industrie Vereniging) behartigt de belangen van ongeveer 700 fabrikanten van onder meer personen- en vrachtauto’s, aanhangers en opleggers, motorfietsen, brommers en snorfietsen. Daarnaast is de vereniging grootaandeelhouder van RAI Amsterdam, een evenementencomplex waar de RAI Vereniging traditioneel de tweejaarlijkse AutoRAI organiseerde, een autobeurs voor zowel retailers als consumenten. In 2013 en 2017 vond de beurs geen doorgang vanwege een gebrek aan belangstelling. De toekomst van de AutoRAI is momenteel onduidelijk.

Afgelopen maand werd CE Delft door Brabantse Delta ingeschakeld om een strategie te ontwikkelen voor de energietransitie van het nutsbedrijf.