CE Delft helpt Brabantse Delta met strategie voor energietransitie

01 juni 2017 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het waterschap Brabantse Delta heeft CE Delft gevraagd te ondersteunen bij het concretiseren van de strategie voor energietransitie, waarbij het waterschap in 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn.

De Unie van Waterschappen heeft een klimaatbeleid voor waterschappen opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt met het Rijk over de productie van duurzame energie, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en het duurzaam inkopen van producten en diensten. In het klimaatakkoord dat de Unie in 2010 sloot met de Rijksoverheid staan onder meer de doelstellingen dat de waterschappen in Nederland zullen bijdragen aan het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen onder meer door hun CO2-uitstoot met 30% terug te brengen in 2020 ten opzichte van 1990, en om in 2020 een aandeel van 40% van hun energiebehoefte zelf op te wekken.

CE Delft helpt Brabantse Delta met strategie voor energietransitie

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Het werkgebied van het waterschap strekt zich van Tilburg (Oost) tot de grens met Zeeland (West) en van de Bergsche Maas en het Hollandsch Diep (Noord) tot de Belgische grens (Zuid). In dit gebied is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en de controle van ruim 400 kilometer aan dijken. Waterschap Brabantse Delta zuivert dat water in 17 rioolwaterzuiveringen, zodat het weer schoon terug de natuur in stroomt.

Om de doelstellingen in het Rijksakkoord en de eigen doelstelling te kunnen realiseren – Brabantse Delta wil in 2050 volledig klimaatneutraal opereren – zal ook het Noord-Brabantse waterschap een transitie door moeten maken. Voor hulp bij de ontwikkeling van een strategie voor deze energietransitie heeft het waterschap CE Delft aan boord gehaald. Het duurzaamheidsadviesbureau zal in opdracht van Brabantse Delta twee vraagstukken onderzoeken. Ten eerste zal CE Delft onderzoeken welk scenario voor eigen duurzame energieproductie uit zon en wind het meest gunstig is en ten tweede brengen de onderzoekers strategieën in kaart voor het stimuleren van innovaties voor energiewinning die het waterbeheer raken. Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.