Intermedius lanceert Portfoliomanager of the Year Awards

22 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Adviesbureau Intermedius heeft een nieuwe award in het leven geroepen, erop gericht om de prestaties van portfoliomanagers en portfoliomanagement-teams in de schijnwerpers te zetten. In maart 2018 zullen er twee prijzen worden uitgereikt: de ‘Portfoliomanager of the Year’ award en de ‘Portfolioteam of the Year’ award.

De huidige tijd wordt gekenmerkt door snelle verandering en alsmaar complexere veranderomgevingen. In die context is portfoliomanagement de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor bestuurders, als een manier om hun veranderagenda door te voeren. Waar projectmanagement zich vooral richt op het leveren van projecten of programma’s, probeert portfoliomanagement juist de voortgang van het gehele portfolio van veranderinitiatieven te bewaken. Door alle afhankelijkheden ten aanzien van resourcing en budgettering bij te houden en door onderlinge afhankelijkheden tussen tijdskaders goed te managen, kan solide portfoliomanagement een bepalende rol spelen in het verhogen van de slagingskans van verandertrajecten.

Grip houden

“In een veranderende omgeving is het essentieel snel te kunnen schakelen, maar wil je wel graag grip houden op wat investeringen opleveren voor de organisatie. Met portfoliomanagement wordt een manier van (samen)werken georganiseerd die hier mede voor zorgt”, stelt Diane Dros managing partner bij Intermedius. Het implementatie-adviesbureau uit Gouda is gespecialiseerd in het inrichten van portfoliomanagement, met als doel organisaties wendbaar te maken en hen van grip te voorzien zodat het bestuur in staat is keuzes te maken.

Gevraagd naar waarom het consultancybureau specifiek voor portfoliomanagement een award in het leven heeft geroepen, zegt Diane: “Terwijl er al veel aandacht uitgaat naar projectmanagement, wordt het belang van portfoliomanagement onder het grote publiek nog vaak onderbelicht. Intermedius is al jaren actief in de markt van portfoliomanagement – we zijn van mening dat we het juiste DNA en expertise hebben om de etalage hiervoor te creëren.”

Portfoliomanager of the year

Portfoliomanager of the Year Awards

Diane vervolgt: “De Portfoliomanager of the Year Awards is een prestigieuze prijs voor organisaties die portfoliomanagement inzetten om strak te kunnen sturen op strategische doelstellingen, waarbij er tegelijkertijd optimale wendbaarheid wordt gecreëerd – organisch met grip.” Er zijn twee awards te verdelen. Een individuele award wordt uitgereikt aan de portfoliomanager die de beste prestaties heeft neergelegd en het beste met zijn tijd meegaat. Diane licht toe: “De verandering naar meer wendbare organisaties vraagt om een andere visie op portfoliomanagement. Met andere woorden, portfoliomanagement anno 2017 vraagt om onder meer beter gebruik maken van innovatieve technologieën en tooling, een agile mindset en bredere samenwerking in de keten.”

Ook is er een teamprijs in het leven geroepen, waarmee wordt onderstreept dat portfoliomanagement een gedeelde verantwoordelijkheid is. Een portfoliomanagement office, in de volksmond en onder kenners ook wel bekend als een strategisch projectmanagement office, wordt bemensd door diverse rollen. Professionals die zich richten op rapportages en risicobeperking, of professionals die bijvoorbeeld focussen op het in lijn brengen van de belangrijkste stakeholders. “Stelt een team de organisatie in staat keuzes te maken door intensief samen te werken op strategisch en tactisch niveau, zodat collectieve ambities van de organisatie behaald worden? Dat is de belangrijkste vraag die we ons gaan stellen bij het selecteren van het portfolio team of the year”, legt Diane uit.

Inmiddels is het verzamelen van inzendingen in volle gang. Intermedius gebruikt verschillende kanalen, waaronder het eigen netwerk en mediakanalen, om ruchtbaarheid te geven aan de awards. Eind januari worden vervolgens alle inzendingen onder de loep genomen, en medio februari zullen de finalisten worden bekendgemaakt. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen en op 22 maart 2018, tijdens een speciaal evenement, bepalen wie de awards in ontvangst mogen nemen.

Gerelateerd: Agile omgeving vraagt om hybride portfoliomanagement aanpak.