Ecofys, Circle Economy, KPMG en MVO Nederland helpen MKB met circulaire economie

19 september 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Europese Commissie wil door middel van een nieuw ‘Circular Economy Package’ MKB-ondernemingen aanmoedigen om hun bedrijfsvoering milieuvriendelijker te maken. Een van de pijlers in deze package is dat de EC ondersteuning biedt aan lokale overheden in de vorm van op maat gemaakt beleidsadvies van externe adviseurs van Ecofys, KPMG, Circle Economy en MVO Nederland.

Het omarmen van circulaire economie kan organisaties verschillende kansen op kostenbesparing en efficiencywinst opleveren. Het World Economic Forum heeft berekend dat circulaire economie wereldwijd $700 miljard aan besparingen op materiaalkosten kan opleveren, door het minimaliseren van afvalstromen door middel van hergebruik en recycling van producten en grondstoffen. Om dit te realiseren, zullen bedrijven onder meer hun bedrijfsmodellen moeten herzien en hervormen.

Het hervormen van businessmodellen is echter geen gemakkelijke opgave, waardoor bedrijven hier soms minder eenvoudig voor te enthousiasmeren zijn. Toch wil de Europese Commissie (EC), met het oog op de grote potentie en de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs, dat regionale overheden MKB-ondernemingen in hun regio gaan aanzetten tot een meer circulaire manier van ondernemen. Het MKB heeft volgens de EC vaker te maken met organisatorische, technologische en financiële beperkingen om ‘circulair te werken’ dan grote bedrijven.

Europese Commissie ondersteunt regionale overheden bij verbeteren circulair economisch beleid

Beleidsadvies van experts

Om regionale overheden te helpen MKB’s in hun regio aan te zetten tot meer grondstoffenefficiëntie, eco-innovatie en het oppakken van de circulaire economie, heeft de EC een nieuw ‘Circular Economy Package’ opgesteld. Als onderdeel van dit stimuleringsprogramma biedt de EC regionale overheden in de EU hulp in de vorm van op maat gemaakt beleidsadvies van externe adviespartijen. Om dit advies te verzorgen, heeft de EC de hulp van Ecofys, Circle Economy, KPMG en MVO Nederland ingeroepen.

Alle vier de adviespartijen hebben veel ervaring met het ondersteunen van organisaties in de transitie naar een circulaire economie. Zo helpt Ecofys organisaties door te kijken naar de belangrijke instrumenten op het gebied van onder meer energie, grondstoffen en restafval. In het advies focust de duurzame consultant, die in het najaar van 2016 werd overgenomen door Amerikaanse branchegenoot Navigant, op kostenreductie, efficiencyverbetering en het hervormen van bedrijfsmodellen waarmee MKB-ondernemingen concurrentievoordeel kunnen behalen. Het bureau werkt, als officiële partner, met enige regelmaat samen met Circle Economy aan onderzoeken en whitepapers.

Circle Economy is een non-profit platform dat zich richt op het stimuleren van de omarming van circulaire economie. Door middel van kennisdeling, educatie, financiële ondersteuning, advies en inspiratie helpt het platform organisaties, instellingen en individuen met het realiseren van circulaire projecten. MVO Nederland is een netwerkorganisatie die zich richt op het versnellen van de transitie naar een duurzamere economie. Het netwerk ondersteunt organisaties onder meer door middel van kennisdeling, strategiesessies en stappenplannen.

Ecofys - KPMG - Circle Economy - MVO Nederland

Big Four zakelijke dienstverlener KPMG is in Nederland onder meer actief op het gebied van circulaire economie als ambassadeur van Nederland Circulaire Hotspot. De dienstverlener helpt organisaties met drie type diensten op het gebied van circulaire economie: strategieontwikkeling, implementatie en businessmodelontwikkeling en, tot slot, analyse en rapportage. Ook is KPMG Luxemburg nauw betrokken als raadgever bij het streven van de Luxemburgse overheid om de economie van het land circulair te maken.

Meer dan advies

Uit de aanmeldingen van regionale overheden die in aanmerking willen komen voor de ondersteuning, selecteert de EC de meest geschikte aanvragers. De selectie vindt onder meer plaats op basis van potentieel te behalen milieuwinst en de MKB-dichtheid in de regio van de lokale overheid. De geselecteerde partijen ontvangen niet alleen aanbevelingen op het vlak van hun regionale beleid, maar krijgen ook gedetailleerde actieplannen en roadmaps om MKB-ondernemingen te bereiken, betrekken en aan te zetten tot meer circulair ingericht ondernemerschap.

Met het advies – naar verwachting zal het beleidsadvies worden geleverd in het eerste kwartaal van 2018 – kunnen de overheden hun beleid verbeteren. Op die manier creëren zij de voorwaarden voor meer regionale werkgelegenheid en toekomstige economische groei, terwijl zij tegelijkertijd helpen aan een beter milieu. Als het advies wordt opgevolgd, kan het MKB in de regio volgens de Europese Commissie profiteren van kostenbesparingen, nieuwe inkomstenbronnen en verbeterde milieuprestaties.