Ecofys ondersteunt Belgische tak van Lidl met klimaatstrategie

21 juli 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ecofys heeft Lidl geadviseerd bij de ontwikkeling van een klimaatstrategie voor de Belgische tak van de supermarktketen. Lidl hoopt met de strategie haar CO2-uitstoot drastisch te verlagen.

Supermarkt discounter Lidl bevindt zich in een periode van internationale groei. In 2014 maakte Lidl bekend ieder jaar dertig winkels in de UK te gaan openen en afgelopen maand opende de discounter zijn eerste twintig Amerikaanse vestigingen. Voor het einde van 2018 wil het concern maar liefst 100 winkels openen in de VS. Geconfronteerd met geuite zorgen ten aanzien van de extra CO2-uitstoot die hiermee gepaard zal gaan, heeft Lidl herbevestigd zich te zullen inzetten om de wereldwijde uitstoot van haar activiteiten terug te dringen.

In lijn met deze ambitie heeft Lidl in België de hulp ingeschakeld van 
Ecofys, een van de grotere Europese consultancyspelers gespecialiseerd in energie en duurzaamheid*. Dankzij de voltooiing van een door Ecofys uitgevoerd adviesproject is Lidl België in staat de ontwikkeling van haar CO2-voetafdruk over langere tijd in de gaten te houden. Daardoor kan de supermarkt nieuwe doelstellingen opstellen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

De regionale tak van Lidl zegt hiermee een leidende positie in te nemen binnen de internationale klimaatarena, dankzij op wetenschap gebaseerde doelstellingen die voortkomen uit het onderzoek van Ecofys. Terwijl de verkregen data-inzichten in een concreet actieplan worden omgezet, benadrukt de supermarktketen opnieuw haar toewijding om klimaatverandering tegen te gaan.

Ecofys ondersteunt Belgische tak van Lidl met klimaatstrategie

De analyse die Ecofys uitvoerde voor alle supply chain-activiteiten, laat zien dat de grootste uitdaging voor de discountretailer bestaat uit het terugdringen van de uitstoot afkomstig van haar supply chain. Deze zorgt namelijk voor het grootste deel van de totale CO2 uitstoot van Lidl België. De onderzoekers van Ecofys beoordeelden de snelheid van de energie- en materiaalconsumptie van Lidl’s winkels, kantoren, distributiecentra en voertuigen – inclusief de voertuigen die werknemers gebruiken voor woon/werkverkeer, de voertuigen voor de klantreis en die voor het ophalen van afval. Op basis van deze organisatiebrede analyse werd een ‘impact scan’ gemaakt van de door Lidl aangeschafte goederen en diensten en van het energieverbruik van de verkochte producten. 

Ecofys, dat zich in 2016 aansloot bij de energiepraktijk van het wereldwijde consultancykantoor Navigant, draagt ook bij aan een onderzoek van de Generation Foundation. In dat kader ondersteunt Ecofys een driejarig onderzoek naar koolstofprijsmechanismen, waarin wordt gekeken naar de overweging om bedrijven te laten betalen voor de CO2 uitstoot van hun waardeketens.

Bovendien willen de onderzoekers kwantitatieve inzichten opdoen over hoe een koolstofprijsmechanisme zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de wereldwijde temperatuurstijging tot niet meer dan 1,5 graad Celsius, een van de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord. Als het in rekening brengen van door de supply chain veroorzaakte CO2-uitstoot daadwerkelijk een belangrijk onderdeel wordt van het toekomstige klimaatbeleid, heeft Ecofys Lidl een eind op weg geholpen bij het inspelen op deze veranderingen.

In toelichting op de rol van het adviesbureau zegt Philippe Weiler, Head of Sustainability bij Lidl België: “Ecofys is een cruciale partner geweest in de ontwikkeling van onze klimaatstrategie. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Ecofys. Zij hebben ons geholpen de volledige koolstofimpact van ons bedrijf in te zien en bij het ontwikkelen van betekenisvolle, ambitieuze en op wetenschap gebaseerde doelstellingen. Dit proces stelde ons in staat binnen alle afdelingen draagvlak te creëren. Nu beginnen we klimaatverandering te bestrijden als één organisatie, samen met onze 7.000 werknemers.” 

* Vanuit hun expertise is Ecofys betrokken bij diverse duurzaamheidsprojecten in Europa. Zo ondersteunt het onder meer een energie-samenwerkingsproject tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten en helpt het de Nederlandse chemische industrie bij het opstellen van een plan om aan de klimaatdoelstellingen voor 2050 te voldoen.