Vintura adviseur Sharon Koenen zet zich in voor Value Based Healthcare

19 september 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vintura ondersteunt klanten uit de zorg- en life sciences-sectoren bij de implementatie van Value Based Healthcare (VBHC), zowel in Nederland als over de grens. Een van de Vintura adviseurs die hieraan bijdraagt is Sharon Koenen. Als Principal Consultant is ze betrokken bij verschillende verbetertrajecten. Koenen vertelt over de principes achter VBHC en haar ervaringen met de implementatie ervan in de praktijk.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor Value Based Healthcare. Bij deze benadering van gezondheidszorg wordt vol ingezet op het leveren van waarde. Hierbij wordt waarde gedefinieerd als: uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn in relatie tot de kosten voor het leveren van deze zorg. Vervolgens is het ook belangrijk dat deze waarde transparant wordt gemaakt, waardoor het mogelijk is voor zorgaanbieders om continu van elkaar te leren en te verbeteren. Daarnaast vormt de transparantie een basis voor het belonen van geleverde waarde. Op deze manier kan een kostenbewust en patiëntgericht systeem worden gecreëerd.

De implementatie van VBHC, hoewel veelal een uitdaging, wordt door velen beschouwd als de enige goede manier om in te spelen op de vele veranderingen in de zorg en de oplopende kosten die daarmee gepaard gaan. Zo ook door Vintura, een adviesbureau met als missie ‘creating meaningful impact in healthcare’.

Sharon Koenen is een van de ongeveer 25 consultants die zich namens Vintura inzetten voor deze missie. Als Principal Consultant ondersteunt ze diverse zorgpartijen bij de implementatie van innovatietrajecten, zowel in Nederland als over de grens. “Mijn doel is om zoveel mogelijk organisaties met de overgang naar waarde-gedreven zorg te helpen, omdat ik ervan overtuigd ben dat het dé manier is om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden.”

Sharon Koenen - Principal Consultant bij Vintura

Meaningful impact

Na eerder onder meer voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en The Boston Consulting Group (BCG) te hebben gewerkt, is Koenen sinds september 2013 in dienst bij Vintura. Ze krijgt veel energie van het gezamenlijk oplossen van strategische vraagstukken. Daarnaast is ze erg blij met de variatie aan projecten waarbij ze betrokken is: “Een lokaal project rond een kleine patiëntengroep binnen één ziekenhuis draai ik bij Vintura naast een omvangrijk internationaal project, waarbij we een farmaceutische multinational ondersteunen bij de transitie naar VBHC. Om op twee zó compleet verschillende niveaus aan de knoppen te kunnen draaien en te zorgen dat er voor patiënten écht iets verbetert, vind ik geweldig.”

Koenen kan zich dan ook goed vinden in de werkwijze van Vintura. “Bij Vintura draait alles om het creëren van ‘meaningful impact’. Elke dag mag ik mij inzetten om de zorg in Nederland en Europa te verbeteren. Daar word ik heel blij van. En we bereiken écht concrete resultaten, dat zie ik steeds weer bij de ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, apotheken en patiëntenorganisaties waar we voor werken.” Ze voegt toe dat ze de relaties met de klanten als erg bijzonder beschouwt: “Zij zien ons vaak als collega’s.” Samen met de klant wordt een team gevormd waarin men volop gebruikmaakt van elkaars kennis, ervaring en expertise. Ook benadrukt ze dat iedereen tijdens dit proces van co-creatie gewoon zijn of haar menselijke kant mag laten zien, “compleet met valkuilen en leerpunten”, waarbij ze opmerkt dat dit de relatie met de klant en daarmee het uiteindelijke resultaat alleen maar ten goede komt.

Lokaal en internationaal

Op lokaal niveau was Koenen de afgelopen tijd actief met het bieden van ondersteuning bij de implementatie van een verbetertraject: “Onlangs ontwikkelden wij samen met een groot STZ-ziekenhuis dat is gespecialiseerd in Osteogenesis Imperfecta (OI, ofwel ‘broze- bottenziekte’) een strategisch plan, gebaseerd op VBHC. Hierbij hebben we samen met een multidisciplinair team de zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep onder de loep genomen.”

“Zoals altijd”, aldus de Vintura adviseur, werd ook tijdens dit traject veel belang gehecht aan het behalen van concrete en meetbare resultaten. “Zo krijgen patiënten een grotere rol: aan het eind van hun driejaarlijkse check-up zijn zij tegenwoordig onderdeel van het multidisciplinair overleg. Daarnaast gaat het ziekenhuis samen met de patiëntenvereniging onderzoeken welke resultaten (patiëntuitkomsten) voor hen het allerbelangrijkst zijn. Het ziekenhuis kan die uitkomsten vervolgens meten en ze continu verbeteren”, aldus Koenen.

VBHC staat voor zorg die zo veel mogelijk waarde toevoegt voor de patient - tegen zo laag mogelijke koste

Op internationaal niveau was Koenen betrokken bij de strategische heroriëntatie van een groot farmaceutisch bedrijf. Koenen: “Onze klant, een internationale farmaceut, wilde VBHC in de Europese organisatie integreren. Kortgezegd ging het om de transitie van ‘leverancier van medicijnen naar ‘strategisch partner die helpt om patiënten beter te maken’. Dat vergt andere kennis en vaardigheden. Samenwerken met ziekenhuizen in plaats van alleen producten leveren. En een grotere strategische rol spelen in het zorgproces.”

Om deze klant goed van dienst te kunnen zijn, werden de verschillende kanten van een VBHC-aanpak in kaart gebracht: “Wij hebben voor deze klant een trainingscurriculum ontwikkeld waarin alle aspecten van die omslag naar VBHC naar voren komen. Die trainingen geven we ook zelf. Inmiddels in Australië, Frankrijk, België, Nederland, Spanje en Zwitserland en onder andere Duitsland en Roemenië staan in de agenda. De deelnemers zijn heel enthousiast en de afdeling Global Learning & Development heeft interesse in een wereldwijde uitrol. Fantastisch om op deze manier bij te dragen aan een ingrijpende strategische verandering. Bij een bedrijf dat door haar kennis en innovatiekracht veel waarde kan toevoegen voor de patiënt”, sluit Koenen af.

Vintura groeit en is continu op zoek naar ambitieuze consultants. Professionals die meer willen weten over het werk en de cultuur bij Vintura kunnen recent uitgebrachte ‘werken bij’ magazine downloaden.