First Consulting digitaliseert Lean-Six Sigma in de industrie

28 juli 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Lean-Six Sigma (L6S) is een bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Organisaties die conform L6S werken richten zich op het realiseren van maximale klantwaarde, onder andere door verschillende vormen van verspilling weg te nemen. First Consulting richt zich op prestatieverbetering in operationele processen door het agile digitaliseren van operationele processen en (master-) datamanagement. First Consulting legt in dit artikel de kracht van digitalisering uit.

Versterking L6S door digitalisering

First Consulting is momenteel betrokken bij een project in een moderne fabriek waar conform L6S wordt gewerkt. In deze fabriek zijn zelfsturende teams verantwoordelijk voor hun eigen deel van het totale proces. Daarbij is de operator verantwoordelijk voor het aanvullen van de machines en het oplossen van eenvoudige storingen. Ondersteunende teams (onderhoud, logistiek, etc.) zijn verantwoordelijk voor het plannen en het oplossen van grote problemen en adviseren bij het oplossen van de eenvoudige storingen door operators, en is het management verantwoordelijk voor de overall aansturing en organisatie en alle (middel-) lange termijn zaken.

First Consulting digitaliseert Lean-Six Sigma in de industrie

First Consulting is gevraagd bij te dragen aan de procesverbetering en aansturing in deze fabriek door digitalisering. Daarvoor zijn voor ieder van eerder genoemde partijen verbeterkansen geïdentificeerd die met digitalisering kunnen worden gerealiseerd;

Operators:

  • Meer inzicht in de huidige prestaties door up-to-date data;
  • In geval van een storing direct toegang tot een live stappenplan om de storing te verhelpen;
  • Mogelijkheid tot het verbeteren van een stappenplan voor het verhelpen van een storing;
  • Het aangeven van de oorzaak van een storing;
  • Eenvoudig indienen van hulpvragen.

Ondersteunende teams (onderhoud, logistiek, etc.):

  • Dashboard ter ondersteuning van de dagelijkse stand-up;
  • Direct inzicht inde status van een team (huidige prestatie, hoeveelheid storingen);
  • Notificatie bij verbetervoorstellen en hulpvraag.

Management:

  • (Input voor het) creëren van uniforme werkwijze per team;
  • Sneller en beter inzicht in de prestaties en hulpvragen vanuit een team.

Agile Implementatie

De implementatie van de verbeterkansen verloopt volgens de door First Consulting gehanteerde agile werkwijze. Deze agile werkwijze houdt in dat er in relatief kortdurende fases, zogenaamde sprints, naar een concreet te realiseren einddoel wordt gewerkt. In dit geval bestaat het project uit drie fases/sprints:

Fase 1: Operators krijgen de beschikking over een tablet waarop zij in één oogopslag kunnen zien hoe het productieproces ervoor staat. In het geval van tegenvallende prestaties kan een opmerking en oorzaak daarvoor worden gegeven. Hierdoor is het mogelijk om repeterende storingen eerder te ontdekken en die in de toekomst (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Fase 2: Ondersteunende teams kunnen via de tablet de operator een live stappenplan voorleggen als er zich een storing voordoet. Daarnaast is er voor de operator de mogelijkheid om het stappenplan via de tablet te verbeteren.

Fase 3: Operators, ondersteunende teams en het management kunnen hun dagelijkse zogenaamde stand-up ondersteunen met een dashboard met de huidige prestaties, lopende verbetervoorstellen en hulpvragen.

First Consulting - Agile implementatie

Resultaat

Bij het verschijnen van dit artikel maakt het eerste zelfsturende team al gebruik van het nieuwe gedigitaliseerde systeem. De eerste ervaringen uit de enkele weken durende pilot zijn veelbelovend. Het animo onder de operators om met een tablet te mogen werken en dit tot de standaard manier van werken te maken is groot. Zij zien de voordelen en toegevoegde waarde. Daarnaast is de feedback dat het werk leuker, sneller en makkelijker wordt. In de komende tijd zal het systeem worden uitgerold naar andere teams en zal het uiteindelijk door de gehele fabriek worden gebruikt.